Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Ochiul Magic:
Două performanţe gemene de Cronicar

Presa ieşeană semnalează o performanţă a scriitorului Daniel Corbu.

Concret, sub titlul Scandal monstru la Iaşi. Suspiciuni de plagiat din creaţia unui celebru profesor de la Universitatea Cuza, publicaţia „Bună ziua, Iaşi” din 9 noiembrie a.c. relatează că Daniel Corbu a tipărit, în 2008, sub semnătură proprie, o traducere din Jean Boutière, anterior tradusă de Constantin Ciopraga, reuşind performanţa ca traducerea sa să fie identică, până la virgulă, cu traducerea regretatului profesor. Iată ce susţine publicaţia ieşeană: „După moartea lui Ciopraga, a apărut o altă ediţie din Jean Boutière, o altă traducere, semnată de Daniel Corbu. [...] Oricine îşi doreşte şi este preocupat de originalitate versus plagiat, poate observa că domnul Daniel Corbu a preluat, se pare, fără nici o precauţie şi fără nici o jenă, textul respectatului Ciopraga.”

Întrebat asupra împrejurării, Daniel Corbu, cu modestia-i caracteristică, a evitat să îşi asume meritele acestei uriaşe performanţe, unice în istoria traducerilor literare, ca două versiuni diferite să fie identice, fără a fi vorba de un mizerabil plagiat (cum susţine „Bună ziua, Iaşi”). El a vorbit doar despre magistralele sale cunoştinţe de franceză: „Eu cunosc foarte bine limba franceză şi oricând traduc foarte bine... Cum să traduc altfel din Jean Boutière?... Nu se poate face altfel, aşa că nu poate fi vorba de un plagiat.”

Ce nu ştie Daniel Corbu, însă, este că, după cât se pare, ilustrul istoric literar Constantin Ciopraga nu ştia chiar atât de bine limba franceză, iar traducerea sa fusese contestată la apariţie, în 1976, de către specialişti. Rămâne să explice, prin urmare, cum de un foarte bun cunoscător al limbii franceze, ca domnia sa, a dat o traducere identică, „până la virgulă” (zice ziarul ieşean), cu aceea a unui cunoscător relativ...

Cronicar

P.S. Le-a scăpat redactorilor ziarului ieşean (făcându-i să vorbească de un plagiat, acolo unde era vorba de o performanţă) faptul că Daniel Corbu nu e numai un iscusit cunoscător al limbii franceze. Ci şi un erudit specialist în paleografie şi editologie românească medievală. Astfel, ediţia sa din 2002 a Psaltirii lui Dosoftei (Psaltirea pre versuri tocmită, editor şi prefaţator Daniel Corbu) seamănă ca două picături de apă cu ediţia clasică a operei lui Dosoftei, aparţinându-i cărturarului N. A. Ursu. Încă un caz de întâlnire, pur întâmplătoare, între două mari spirite, din care au rezultat două texte diferite, dar identice...

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara