Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

Cronica TV:
Din basmele românilor de Dumitru Hurubă


Ce vremuri erau când mioriţele lăi-bucălăi se adăpau din izvoare cristalin-murmurânde în timp ce rumenii ciobănaşi cântau din fluiere de os!; când Vitoria Lipan, în calitate de Penelopă autohtonă, cumula funcţiile de ministru al justiţiei şi de criminalist – cu succese mult mai notabile decât... Pardon? Mă scuzaţi: mi s-a părut că aud mârâitul din „Stăpâne, stăpâne,/ Mai cheamă şi-un câne!” (de preferinţă o corcitură Pitbull-Rotweiler)...; când Ana lui Manole, cu stimă şi respect faţă de profesia şi funcţia constructorului şef al Mănăstirii Argeşului, murea bocind: „Manole, Manole/ Meştere Manole,/ Zidul rău mă strânge,/ Ţâţişoara-mi frânge...” I-auzi! Ce demnitate de folclor! Nici urmă de revoltă, sau de vreun reproş cât de mic, pe când în zilele noastreeee... Ana s-ar numi Andreea, numele tatălui din fruntea lui Manole ar fi pocnit fără prejudecăţi cu o cărămidă, Doamnă-sa fiind în legitimă apărare, în timp ce canalele de televiziune ar revărsa spre locuitorii patriei kilometri de peliculă cu ştirea de senzaţie. Ş. a. m .d.

Sigur că în prezent sunt alte vremuri, adică: unele mioriţe au devenit oi, majoritatea cu pretenţii de clonare sub blazon Dolly, iar altele, cărora „iarba nu le mai place/ Gura nu le mai tace..., au fost angajate, (para)normal (nu?), moderatoare tv; aceasta nu înseamnă că tot ce a fost mioriţă, acum s-a metamorfozat în oaie, nuuu! Din ciopor fac parte şi berbeci, spre stupefacţia şi chiar revolta spiritului lui Darwin autoexilat în Galapagos pentru a duce viaţă ascetică, după ce a văzut emisiunea de răgete Ciao, Darwin!, de la Antena 1. Paranteză: din analiza prietenului meu Haralampy, rezultă că decepţia părintelui nostru pe filiera ateistă şi materialist-dialiectică se datorează simpaticului Dan Negru care demonstrează săptămânal că a existat şi o variantă-Om în care problema creaţionismului a fost rezolvată de Lucifer într-un laborator secret din jungla de pe malurile Amazonului. Amen! În acest secol se observă cel mai bine ce-a ieşit din imixtiunea scaraoschiană în Geneză... De asemenea, tot în zilele noastre, o parte dintre ciobănaşi cântă din solzul lu’ peşte, alta din fluiere de răchită, iar a treia fluieră pur şi simplu, fiindcă oasele sunt ciolane electoral-discordice; Vitoria Lipan l-a vândut pe Gheorghiţă primarului din localitatea Gostinu, judeţul Giurgiu, cu baltag cu tot, obiect pe care fecioraşul îl foloseşte la păzitul porcilor, deocamdată; Vitoria s-a emancipat bine trăind în concubinaj când cu baciul ungurean când cu cel vrâncean, fiind cercetată în stare de libertate pentru bigamie cu perspective de prostituare; în ceea ce o priveşte pe Ana lui Manole, după absolvirea unui curs managerial organizat în cadrul programului Leonardo da Vinci-Hildegard Puwak & comp SRL, a fost angajată pe post de patroană la o fabrică de cărămizi propusă pentru privatizare pe un euro, licitaţie transmisă live (nu-i aşa?) de Tv Kix – ca să nu se mai spună că s-au luat comisioane –, televiziune finanţată de firma „Manole Grup SRI” S. A.

... Şi-am încălecat pe-o şa, şi v-am spus!