Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Arte:
desenul ca matrice esenţială a gândirii plastice de Edward Sava

actuala „stagiune“ expoziţională newyorkeză este dominată de multiple expoziţii consacrate artei desenului, dovedind că lucrări pline de modestie, lipsite de mirajul culorii, pot fi incitante nu numai pentru cunoscători, ci şi pentru un public larg. În ciuda aparenţelor, un desen alb-negru nu este defel uşor de reprodus prin mijloace fotografice. Doar contactul direct dezvăluie privitorului elementele de textură, variaţiile de presiune ale vârfului de creion cu care artistul „sculptează“ hârtia, diferenţele dintre liniile care se gonesc unele pe celelalte, lăsând umbre abia perceptibile. De multe ori schiţe pregătitoare sau crochiuri rapide, desenele pot fi de multe ori mai interesante şi mai pline de viaţă şi „adevăr“ artistic decât operele finite, ilustrând mai clar decât orice tablou sau sculptură ideea de mână ca prelungire a spiritului artistului.

În opinia cunoscătorilor, una dintre cele mai remarcabile colecţii de desene alcătuită în a doua jumătate a secolului al XX-lea este cea a cuplului new-yorkez Eugene şi Claire Thaw. Este un ansamblu atât de variat şi cu lucrări de o asemenea calitate încât ar putea fi folosit, cu foarte puţine amendamente, ca material didactic pentru o istorie a artei desenului în Occident. Promise Bibliotecii Morgan încă din 1975, cele peste 400 de desene au intrat în patrimoniul instituţiei în 2017, prilej pentru organizarea unei expoziţii care sărbătoreşte evenimentul, expunând circa o treime dintre lucrări, de la un studiu de draperie al unui anonim german din 1480 la un colaj de Ellsworth Kelly din 1976. Alegerea exponatelor semnalează predilecţia colecţionarilor pentru opere romantice, ca subiect sau ca spirit, indiferent dacă sunt realizate în creion, cerneală, acuarelă sau cretă colorată, indiferent dacă au fost concepute în epoca romantică – Lucerna dinspre lac (Turner), Stejar şi fag, Lullingstone Park (Samuel Palmer) – sau nu – Tânără femeie cu cămaşă albă (Watteau),Centaur citind (Redon). În acelaşi timp, Eugene Thaw, colecţionar şi negustor de artă de o remarcabilă erudiţie, dispărut în primele zile ale lui 2018, a subscris la ideea unei arte a desenului generând lucrări independente, fiind atras de artişti pentru care opera grafică era, în bună măsură, „altceva“ decât realizările lor în alte medii. Dacă picturile poantiliste ale lui Seurat sunt caracterizate printr-o voită detaşare faţă de subiectele reprezentate, desenele sale în creion conté – Calul negru, Dădacă cu căruţ de copil, Lângă podul Courbevoie – au o nemaipomenită căldură. Viziunile coşmareşti ale lui Goya – Se potrivesc bine împreună, Nebunie – sunt mai pregnante în lipsa culorii. La fel, peisajele rembrandtiene – Fort şi moară lângă Amsterdam…

Suprapunându-se în timp expoziţiei de la Morgan Library and Museum, „De la Leonardo la Matisse: Desene din colecţia Robert Lehman“ de la Metropolitan a oferit publicului posibilitatea întâlnirii cu o serie similară de „trofee“ grafice create în Europa de la Renaştere încoace. Ideal, făcând abstracţie de orgolii individuale şi instituţionale, lucrările expuse în cele două expoziţii ar fi trebuit să fie amalgamate, formând un mic sâmbure al acelui „muzeu imaginar“ gândit de André Malraux. Mânzul lui Seurat din colecţia Lehman ar fi trebuit expus alături de Calul negru din colecţia Thaw. La fel, Doi băutori de Daumier şi Doi avocaţi discutând, portretele în tehnica trois crayons de Watteau, fanteziile mitologice ale lui Redon – Pegas şi Belerofon şi, respectiv, Centaur citind. Ansamblul de desene lăsate moştenire muzeului de Robert Lehman în 1969, parte a unui tezaur de mii de exponate care sunt adăpostite într-o aripă separată a Metropolitanului, include propria serie de lucrări excepţionale, executate cu strălucitoare virtuozitate: un Rembrandt relativ timpuriu: „Colibă la intrarea în pădure“ (1644), un autoportret de Dürer, 9 desene în peniţă şi cerneală, pline de inventivitate, din seria pe care Giandomenico Tiepolo a dedicat-o vieţii fictive a lui Punchinello, personaj al commediei dell’arte.

Dacă cele două expoziţii la care m-am referit până acum au acoperit întregul spectru ale artei occidentale post-renascentiste, la Galeria Naţională din Washington poţi vedea acum „doar“ desene neerlandeze premergând epoca lui Rubens din fabuloasa colecţie a muzeului Boijmans Van Beuningen. Incluzând unul dintre cele mai frumoase desene rămase de la Hyeronimus Bosch –Cuibul bufniţei – caracterizat de o extraordinară grijă pentru detalii şi efecte de lumină, expoziţia „De la Bosch la Bloemaert“ este dominată, nu numai prin numărul exponatelor, de lucrările lui Pieter Bruegel şi Hendrick Goltzius. Bruegel este reprezentat de câteva peisaje montane ce ilustrează paşii făcuţi în secolul al XVI-lea în direcţia transformării peisajului într-un subiect independent dar şi de trei lucrări – Curaj, Caritate, Cumpătare – din seria celor şapte Virtuţi (circa 1560) în care artistul şi-a pus extraordinarul talent de narator, eminamente capabil de-a atrage atenţia asupra acelor amănunte esenţiale în compoziţii voit foarte aglomerate, în slujba ilustrării unor precepte creştineşti. Mult mai puţin cunoscut astăzi decât pictorii familiei Bruegel, Goltzius a fost probabil cel mai important gravor al Barocului timpuriu din nordul Europei dar şi un desenator de talent. Tehnician desăvârşit, el a creat, în lucrări precum Venus şi Amor (1590), folosind creionul şi cerneală maro, o reţea de haşuri cu densităţi diferite ce fac ca desenul să pară o gravură. După 1600, peisajele sale – Dune lângă Haarlem – dobândesc o tentă naturalistă care-l anunţă pe Rembrandt. Abordând cele mai variate subiecte, produce opere de o mare varietate stilistică. Un Portret de tânără femeie în cretă neagră şi roşie este plin de suavitate şi ar fi putut fi opera unui Fragonard sau Greuze. Bărbat cu nas bulbucat, datând tot din prima decadă a secolului al XVI-lea, are, dincolo de comic, linia nervoasă pe care o asociem cu desenele lui Van Gogh.

Pregătită vreme de 8 ani, cea mai importantă expoziţie a momentului – „Michelangelo, Divine Draftsman and Designer“ – este o manifestare pe care numai o instituţie cu resursele şi puterea de convingere a Muzeului Metropolitan o putea concepe şi realiza practic. Împrumutând zeci de lucrări extrem de fragile din colecţii europene şi americane, expoziţia este un eveniment probabil irepetabil. Imensitatea rolului lui Michelangelo în istoria artei nu poate fi, evident, apreciată în absenţa unui contact direct cu imuabilele sale capodopere, de la frescele Sixtinei la Biblioteca Laurenţiană. Carmen Brambach, curatorul expoziţiei, a avut însă îndrăzneaţa idee de a explora cronologic principale proiecte ale lui Michelangelo prin intermediul a mai bine de 100 de desene care ilustrează evoluţia gândirii artistice a maestrului. Adulat încă din tinereţe ca un artist excepţional, Michelangelo apare aici nu doar ca un receptacul al harului divin, ci şi în ipostaze mult umanizate: student încă plin de ezitări al lui Domenico Ghirlandaio, colaborator lipsit de orgolii al unor Sebastiano del Piombo sau Daniele da Volterra, prieten fidel al lui Tommaso dei Cavalieri sau al Vittoriei Colonna. Cele câteva desăvârşite desene, „Căderea lui Faeton“, „Răpirea lui Ganimede“, „Pedeapsa lui Titius“, aduse din colecţia coroanei britanice, compuse ca urmare a dragostei sale – platonice sau nu – pentru Cavalieri, se numără printre capodoperele incontestabile ale artei occidentale. Modul în care prietenia cu profund religioasa Vittoria Colonna l-a făcut să renunţe, spre sfârşitul lungii sale cariere, la predilecţia pentru reprezentarea corpului masculin, în toată splendoarea lui, pentru a aborda esenţa spiritualităţii creştine – Pietà, Studiu pentru Crucifix – este emoţionant.

Majoritatea vizitatorilor zăbovesc cel mai mult în galeria centrală unde se află o reproducere foarte exactă dar la scară redusă a bolţii Capelei Sixtine. Organizatorii expoziţiei au avut minunata idee de a amplasa desene chiar sub figurile pictate corespunzătoare, facilitând astfel comparaţii între schiţele pregătitoare şi opera finită… Mult mai puţin spectaculoase decât desenele anatomice, imaginile mitologice sau cele câteva portrete, schiţele arhitectonice reprezintă una dintre surprizele expoziţiei. Pline de liric, în pofida liniilor drepte şi a caracterului lor abstract, ele explică, prin puterea exemplului, multiplele valenţe ale termenului disegno care înseamnă desen, proiect dar şi acea fluidă şi miraculoasă colaborare dintre minte, ochi şi mână rezultând într-o operă de artă.

Privită în ansamblul ei, bogata moştenire grafică a lui Michelangelo exprimă, poate mai bine decât orice altă contribuţie individuală, dubla natură a acestei arte atât de speciale a desenului: pe de o parte, menirea ei utilitară, academică şi, pe de alta, rolul de receptacol lipsit de constrângeri al unor gânduri intime, ascunse de priviri iscoditoare şi poate chiar de propriul conştient.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara