Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Păcatele Limbii:
Dedicat de Rodica Zafiu

Nu ştiu dacă exprim un sentiment comun şi tipic sau doar preferinţe şi antipatii personale, dar mărturisesc că fac parte din categoria celor pe care îi irită nu atît anglicismele pătrunse ca atare în română, oricît de neadaptate sau de numeroase ar fi ele, cît acelea care se insinuează în obiceiurile lingvistice existente, modificîndu-le prin calc, în mod aproape insesizabil, sensul (a aplica, promoţie) şi chiar ortografia (comfort). Introducerea unei forme noi, oricît de şocante, e un proces mai conştient şi mai uşor controlabil decît calchierea.

Desigur că dicţionarele sînt incomplete şi doar parţial credibile, absenţa din ele a unui cuvînt sau a unui sens neînsemnînd obligatoriu că acestea chiar nu există în limbă. În cazul substantivului dedicaţie, DEX-ul înregistrează doar un sens - "text scris pentru cineva pe o carte, pe un album etc. în semn de omagiu sau de afecţiune". În prima fază a împrumutului (în secolul al XIX-lea), apăruseră desigur şi alte sensuri ale cuvîntului, dintre care în româna standard s-a impus pînă la urmă doar cel consemnat de dicţionar. Verbul a (se) dedica are în DEX două sensuri - (1) "a închina (cuiva) o operă proprie, în semn de omagiu sau de afecţiune; a hărăzi" şi (2) "a (se) consacra unei idei, unei activităţi sau unei îndeletniciri". E înregistrat în dicţionar şi adjectivul de provenienţă participială dedicat "(Despre oameni) Care se consacră unei îndeletniciri", fără a se preciza dacă acesta poate fi folosit singur sau doar cu un complement care să indice ţinta consacrării; în uzul cult, este totuşi exclusă folosirea fără un complement în cazul dativ (dedicat cercetării, dedicat păcii etc.). Pentru întreaga familie lexicală se indică în dicţionarele noastre o dublă etimologie: latina (model pentru formă: dedicatio, dedicare) şi franceza (sursa sensurilor moderne: dedication, dédier); pentru cuvîntul dedicaţie, apare ca sursă suplimentară şi italiana (dedicazione).

Evident, în momentul intrării în română a cuvintelor de mai sus, engleza nu a jucat nici un rol în adaptarea lor semantică. În prezent, multe din utilizările lor sînt însă copiate după cele din engleză, adesea prin traduceri grăbite de mesaje tehnice sau publicitare. În engleză există, desigur, continuatori ai aceloraşi latinisme: verbul to dedicate, adjectivul dedicated, substantivul dedication. Verbul are sensurile de bază similare celor din română, dar cunoaşte şi folosiri speciale; adjectivul, mai ales, are în engleză curente utilizări fără complement, atît cu sensul apreciativ "devotat unui ideal; pasionat", cît şi cu acela, mai tehnic, de "specializat pentru o anume destinaţie".

Nu e deci surprinzător că găsim şi în româna actuală (în marea cantitate de texte informative şi publicitare din Internet) utilizări ale lui dedicat ca adjectiv cu sens de apreciere "angajăm croitori, croitorese talentaţi şi dedicaţi. Experienţa nu contează" (anunţul.biz), "Eşti o persoană dedicată, cu iniţiativă şi idei?" (aser.ro). Mai numeroase sînt utilizările în limbajul tehnic al informaticii, cu sensul "specializat" -. ,Instalarea unui server dedicat durează între 5 şi 10 zile de la data primirii comenzii" (pchardweb.com); "Windows Vista are deja viruşi dedicaţi" (sofpedia.com; în ultimul caz, se poate imagina şi o lectură ambiguă şi personificatoare a formulei). Folosirea absolută se răspîndeşte: "ei vor avea şi un site dedicat la TVR 2, care va completa platforma de exprimare şi interactivitatea oferită de acest post" (tvr.ro). Uneori noile utilizări sînt cel puţin însoţite de explicaţia şi ghilimelele de rigoare: "Cele mai mari şanse le au însă cei care se angajează într-un domeniu ce are legătură cu studiile pe care le fac. În statele dezvoltate, ei sunt denumiţi studenţi Ťdedicaţiť" (sub titlul: " Studenţii Ťdedicaţiť au cele mai multe şanse de angajare", în Săptămîna Financiară, 55, 2006).

În folosirea adjectivului dedicat apar şi alte ciudăţenii: construcţia nu cu dativul, ci cu prepoziţia pentru: "să fie dedicat pentru a rămâne în ţară să slujească" (sourcelight.ro) şi mai ales cu prepoziţia la: "Secretarul General al Naţiunilor Unite, Kofi Annan, a spus că, ŤSri Lanka a pierdut un politician mult-respectat care a fost dedicat la pace şi unitate naţionalăť" (Wikipedia). În paranteză fie zis, traducerea proastă - pe un site altfel remarcabil de îngrijit - se constată şi în folosirea aberantă a punctuaţiei, preluate tot din engleză (virgulă înainte de textul citat) şi în derivatul involuntar comic de la începutul articolului din care am citat: "Lakshman Kadirgamar (12 aprilie 1932 - 13 august 2005) a fost un politician Sri Lankan".

Nu e de mirare că întărirea sensurilor şi a utilizărilor absolute ale lui dedicat favorizează şi lărgirea semantică a substantivului dedicaţie, mai ales în scrisul celor care trăiesc în mediu anglofon: "Să ne amintim că minţi strălucite, exponenţi ai Neamului, muncind cu mare dedicaţie ştiinţifică, au fost frustraţi de cea mai înaltă încununare a valorii" (clipa.com).

Spre deosebire de cuvintele vechi, multe neologisme se specializaseră în română pentru denumirea unor concepte mai restrînse, ceea ce le făcea utilizarea mai puţin conotativă, dar mai precisă. Înmulţirea prin calchiere a sensurilor unor termeni culţi le anulează acestora unul dintre avantajele fundamentale.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara