Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

Daniel Cristea-Enache (n. 19 februarie 1974, Bucureşti) a absolvit în 1996, ca şef de promoţie, Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti. Din 2005 este doctor în Filologie (summa cum laude) al acestei universităţi.
În prezent, este conferenţiar universitar şi consilier editorial la Editura Polirom.
Volume publicate: Concert de deschidere, prefaţă de C. Stănescu, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2001 (Premiul de Debut al României literare, Premiul pentru Debut al Uniunii Scriitorilor din România şi Premiul „Titu Maiorescu” al Academiei Române); ediţia a II-a, format electronic, Editura LiterNet, 2004; Ileana Mălăncioiu, Recursul la memorie. Convorbiri cu Daniel Cristea-Enache, Editura Polirom, Iaşi, 2003; Sertarul Scriitorului Român. Dialoguri pe hârtie, Editura Polirom, Iaşi, 2005; Bucureşti Far West. Secvenţe de literatură română, Editura Albatros, Bucureşti, 2005, Un om din Est, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2006 (Premiul pentru Critică şi Istorie Literară al Asociaţiei Scriitorilor Bucureşti).