Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

Articole de: Rodica Zafiu


Articole din: 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998      Toate articolele
Nr. 51 / 2003 - Sărac, defavorizat, amărît...
Îmi pusesem de mai multă vreme în minte să urmăresc starea actuală a cîmpului lexical al noţiunilor de sărăcie / bogăţie. Poate că acum e momentul cel mai potrivit (în tradiţia cronicii de Crăciun s...
Nr. 50 / 2003 - „Socoată“
Derivarea regresivă (despre care s-a scris mult în ultimele decenii, cel mai constant cercetător al fenomenului fiind profesorul Th. Hristea) e productivă în mai toate registrele limbii române. Form...
Nr. 49 / 2003 - Struţocămila
O inacceptabilă absenţă în dicţionarul general cel mai important al limbii române – DEX, ediţia a II-a, 1996 – este cea a cuvîntului struţocămilă. Este evident că se impunea cuprinderea în dicţionar...
Nr. 48 / 2003 - „Hasta”
Între descrierile ştiinţifice ale unei variante a limbii – sociale, istorice sau regionale – şi percepţia curentă pe care o au vorbitorii nelingvişti despre fenomenul respectiv nu este neapărat o co...
Nr. 47 / 2003 - Paralei, paranormali
Tratatele şi studiile care se ocupă de formarea cuvintelor înregistrează omonimia existentă în română între prefixul para-, de circulaţie internaţională şi uz preponderent ştiinţific – cu sensul „ad...
Nr. 46 / 2003 - „Asupra sieşi”
Nu e tocmai uşor să-ţi formezi, consultînd mai multe gramatici româneşti, o idee limpede despre forma accentuată de dativ a pronumelui reflexiv. În tratate şi manuale diferite este indicată uneori f...
Nr. 45 / 2003 - „Spirit de miniatură”
Celebra intervenţie maioresciană (din O cercetare critică...) în „cestiunea diminutivelor” rămîne actuală, în măsura în care semnalează o tensiune permanentă între tendinţele limbii (uşurinţa cu car...
Nr. 44 / 2003 - Nume de jucării
Onomastica – în accepţia largă, de studiu al numelor proprii - e îndreptăţită să se ocupe de tot ceea ce intră în sfera obiceiului omenesc de a da nume unor entităţi individuale: copiilor, animalelo...
Nr. 42 / 2003 - Valeria Guţu Romalo, rigoare şi subtilitate
În lumea ştiinţifică, aniversările sînt în bună măsură ritualuri de reafirmare a identităţii fiecărei discipline – cu tradiţii şi metode, şcoli şi discipoli, polemici cordiale şi bătălii tenace – pr...
Nr. 41 / 2003 - Îmbucurat, înnumărat...
Prefixul în-, ca mijloc al derivării verbale (mai ales parasintetice), este foarte bine reprezentat în limba română, chiar dacă productivitatea sa actuală e redusă. Mult studiat, în deceniile trecut...


Inapoi