Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Editorial:
Cum citim? de Nicolae Manolescu

Sub acest titlu, cu sau fără semnul întrebării, am mai publicat un eseu sau două, în care nu ofeream reţete pentru o bună lectură, ci îmi puneam mie însumi, inevitabil şi cititorilor mei, întrebarea cu pricina. Tatonam, cu alte cuvinte, în căutarea unui răspuns. Între altele, era vorba despre lectura aceleiaşi cărţi la vârste diferite.Evocam şi câteva chestiuni de metodă, pornind de la experienţa unui seminar de masterat în care încercasem să descopăr dacă studenţii mei aveau o idee precisă de cum trebuie citit un text literar. Până la un punct, însemnările de mai jos se vor referi tot la felul cum citim la vârste diferite. Însă într-o altă perspectivă. Nici aceasta cu desăvârşire nouă. Critica nu operează cu infinităţi. Suntem, vrândnevrând, limitaţi la un număr oarecare de opţiuni.

Citam, acum mai bine de treizeci de ani, o mărturisire a lui G. Călinescu din epoca în care lucra la Impresii asupra literaturii spaniole, care spunea cam aşa: nu mai citesc autori sau opere, ci literaturi. Şi adăugam de la mine: „Cei mai mulţi cititori rămân la acest fel de lectură cu amănuntul sau cu ridicata, cum se spune în limbaj comercial. Ceea ce deosebeşte pe critic este descoperirea câmpului unificat al literaturii.” Remarca lui G. Călinescu mi se părea evidentă. Eram absolut de acord cu el în privinţa faptului că noi toţi începem prin a citi opere şi trecem abia apoi la autori, chiar dacă doar în rare cazuri, sfârşim prin a citi literaturi. Şi dacă devenim istorici literari, ne mărginim de obicei la o singură literatură. Excepţiile se numără pe degetele de la o mână: N. Iorga, G. Călinescu însuşi. Problema care continuă să-mi dea oarecare bătaie de cap era de a şti dacă a citi, nu cărţi izolate, alese, mai mult sau mai puţin, la întâmplare, ci autori, îi este absolut necesar unui critic. Şi nu, în ultimul rând, dacă acest fel de a citi are vreo legătură cu vârsta. E adevărat bunăoară că Istoria critică m-a obligat la acest mod integral de lectură şi, încă, în ordine cronologică a operelor. Dar era vorba de o situaţie excepţională. Nu mulţi critici se înhamă la o treabă, pe cât de laborioasă, pe atât de riscantă. Je suis payé pour le savoir! Am aflat-o pe pielea mea. Nedumerirea mea nu-l privea pe istoricul literar, ci pe critic. Pe de altă parte mica mea experienţă personală nu confirma neapărat teza călinesciană a evoluţiei lecturii în funcţie de vârstă.

Cred că am relatat în Viaţă şi cărţi cum am început să citesc. Sunt şase decenii şi jumătate de atunci. Memoria mea păstrează cu destulă fidelitate cele mai numeroase împrejurări şi chiar detalii legate de cărţi. Am uitat o mulţime de lucruri dintr-o viaţă de om. Nu şi pe cele care privesc lecturile. Nu-mi închipuiam pe vremea aceea îndepărtată că voi scrie critică literară. Visam să scriu poezie, iar ceva mai târziu proză. Doar întâmplarea a făcut să scriu critică şi, încă, de-a lungul întregii mele vieţi, transformând poezia şi proza în violon d’Ingres. Dovadă că nu mă cunoşteam suficient la douăzeci de ani. Fiecare gen artistic presupune o vocaţie sau, cu o formulă mai modestă, o anumită structură intelectuală. Structura mea intelectuală este, se vede, una de critic literar. Mai mult: era încă de la început.

După ce am citit toate cărţile din biblioteca strămătuşii mele dinspre partea mamei, personaj nelipsit din amintirile mele, despre care am tot scris (biblioteca părinţilor mei dispărând fără urmă în anii în care s-au aflat amândoi în închisoare, ani în care tocmai începeam să citesc), m-am adresat Bibliotecii Municipale din Rm. Vâlcea, care ocupa spaţiul fostului Tribunal. (Statuia legată la ochi a justiţiei burgheze de deasupra monumentalelor trepte de la intrare fusese dotată cu o făclie culturală socialistă, după ce i se deschiseseră, fireşte, ochii). Una din bibliotecare îi cunoştea pe părinţii mei, care fuseseră profesori în Rm. Vâlcea până în anii războiului, şi probabil de aceea mi-a făcut favorul nesperat de a-mi permite să iau cărţile acasă. Plecam cu un vraf întreg în braţe. Restituiam cărţile împrumutate fără întârziere. Deja nu le mai alegeam la nimereală. În biblioteca strămătuşii mele, citisem, în română şi în franceză, o carte sau alta a unor autori care-mi plăcuse atât de mult, încât am simţit nevoia să citesc şi altele. Primii autori în această situaţie favorizată au fost Cronin, Jules Verne şi Ibsen. Aşa se face că am trecut pe nesimţite de la poemul dramatic Brand al celui din urmă la restul operelor lui existente în Biblioteca Municipală, unele traduse în română, altele în franceză. O lectură completă am făcut şi din Jules Verne, devenit repede autor de căpătâi. Se poate spune că n-am avut, nici la început de tot, opere, ci autori de căpătâi. Toţi, în ediţii din anii 1930-1940. Următorul pe listă a fost Cehov. Şi pot declara fără reţinere că aşa a rămas până în ziua de azi. Ca şi alţii din marii ruşi ai secolului XIX, Gogol, Tolstoi, Turgheniev, generos publicaţi la Cartea Rusă, după 1950, în ediţii cartonate şi pe hârtie foarte bună. I-am citit aproape integral de pe la 14-15 ani. Unica restanţă importantă a fost Dostoievski, tradus mult mai târziu, din binecunoscutele motive ideologice.

O experienţă care se va dovedi utilă criticului, chiar dacă a fost fără voie. În ocaziile în care le-am vorbit studenţilor mei despre lectura literară, le-am atras atenţia asupra deosebirii profunde dintre lectura de cărţi şi lectura de autori: doar cea de a doua îţi permite o apreciere corectă a fiecărei opere în parte. În principiu, n-ai voie, mai ales, critic fiind, să-ţi dai cu părerea despre o carte scoasă din contextul operei unui scriitor. E obligatoriu să cunoşti contextul. Operele nu există decât împreună. Şi ele sunt cele care te obligă, o dată citită una sau alta, să vizitezi opera întreagă a autorului. Personal, m-am izbit de această necesitate, când am început să scriu cronică literară. Şi ce bine mi-a prins felul de a citi din adolescenţă. Printre autorii ale căror cărţi nou apărute le comentam erau destui care aveau în spate numeroase volume. Un exemplu între altele: prozatorul Nicolae Ţic. Vă daţi seama că nu puteam citi, în cele câteva zile pe care le aveam la dispoziţie între două cronici săptămânale, tot ce scrisese un prozator atât de harnic ca Ţic şi să-mi fac o idee de locul în operă şi de valoarea celei din urmă cărţi publicate. Şi dacă ar fi fost numai Ţic! Dar mai erau V.M. Galan, Radu Cosaşu, Aurel Mihale, Ion Vitner, Paul Georgescu şi alţii, destul de numeroşi chiar în condiţiile literaturii române de imediat după 1960. Ce făceam, ce nu făceam, încercam să fiu cât mai bine informat, aşa că măcar răsfoiam maldărul de cărţi din bugetul fiecărui scriitor, publicate înainte de intrarea în scena literară a cronicarului. Nu puţinele gafe sau prostioare de care m-am făcut vinovat îşi au explicaţia mai puţin în lipsa bunăvoinţei de a citi totul, cât în limitarea fatală a putinţelor cronicarului. Unde nema putirinţa, ce mai chichirez gâlceavă!

Acestea fiind zise, rămâne întrebarea: cum citim?

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara