Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Proză:
Constantin Abăluţă - Elicea lui Urmuz de ---

De pe faţada casei situată pe Aleea Capidava nr. 5 te priveşte un centaur de bronz. Basorelieful e făcut de celebrul sculptor Amadeo Ferugianni care a locuit aici doi ani de zile la sfârşitul deceniului patru al secolului trecut, murind în cutremurul din 1940. Se zice că, la scurt timp după moartea creatorului său, potrivit principiului jertfei caloro-simetrice, centaurul a căpătat proprietatea miraculoasă de a prevesti cutremurele. Cu câteva ore înainte, bronzul ar prinde să se înroşească începând de la cap, iar la soroc tot trupul ar străluci ca soarele-n amurg.

Laurenţiu M. Verde, ziaristul care locuieşte la etajul întâi al viluţei, un bărbat blonziu, cu alură de sportiv, având ceva peste patruzeci de ani dar arătând mai tânăr, pasionat de arta de avangardă, crede şi nu crede această legendă pe care perechile bătrâneilor de la parter (familia Retezatu) şi de la etajul doi (familia Dobridor) o răspândesc cu o naivitate fără seamăn.

În anumite zile senine, trecătorul care se aventurează pe aleea Capidava are ocazia să surprindă o scenă stranie : două mâini, una de bărbat şi alta de femeie, ieşind pe fereastra etajului întâi şi mângâind, pe rând ori împreună, medalionul cu centaur de bronz aflat imediat dedesubt, în plin soare.

Mâinile aparţin domnului Verde şi fiicei sale Cosmina. Le place să stea aşa un timp până când bronzul se încălzeşte puţin şi atunci, zâmbind ghiduş, tatăl îi spune fiicei : Lucrează, lucrează caloro-simetria, nu ?!... Cosmina zâmbeşte şi ea, tatăl ei ştie întotdeauna să facă lucrurile să plutească. Mâna tatălui şi mâna fetei se ating parcă din întâmplare, sfidând ironic cutremurul sculptorului Ferugianni.

Cosmina ştie că mâna tatălui ei zăbovind în pata de soare vrea să spună mai mult decât simplul fapt de a atinge o veche legendă. Domnul Verde este deosebit de satisfăcut de cursul pe care, de doi ani încoace, l-a luat viaţa lui – şi pe bună dreptate. Colocviul organizat de ISAR (Institutul de studiu al Avangardei Române) în 2013, cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la moartea celui ce a fost, indubitabil, primul avangardist român, a pus piatra de temelie. Comunicarea lui, intitulată „Elicea lui Urmuz”, a avut un succes fulminant şi l-a propulsat în cercul restrâns al celor mai de seamă urmuzologi mondiali. Articolul din „Foaia Naţiunii”, care a preluat tezele din comunicare, a răspândit ipotezele hermeneutice ale urmuzologului într-o masă mai largă de cititori. ?i de aici, din această masă de necunoscuţi, hazardul n-a avut decât să aleagă un individ care în cel mai scurt timp a bătut la uşa lui.

Bătrânelul minunat care i-a adus dovada decisivă şi i-a omologat toate ipotezele a venit aici în apartamentul nostru. Îl puteam pipăi, îşi spune Cosmina. Îl puteam pipăi şi eu şi tata, îşi spune Cosmina amintindu-şi şi acum ziua aceea însorită şi nebunia care-a urmat : elicea, elicea...

Dar să o luăm cu încetul...

Cosminei îi place să-şi recapituleze evenimentele...

Să citească iar şi iar articolele tatălui său legate de fenomenul Urmuz...

Să buchisească, silabisind, accentuând şi punând virgulele necesare într-un proces Verbal redactat otova de un poliţai semi-analfabet...

„Azi 23 Noiembrie 1923. Noi N. Dezideratu, comisar de poliţie, şeful circ. 3 perif. Bucureşti. Ni s-a raportat de către sergent că pe şoseaua Kiseleff, în dosul Bufetului, într-un boschet se găseşte un om împuşcat. Imediat ne-am transportat în localitate şi aci într-un boschet în apropiere de şoseaua Jianu colţ cu str. D-tru Ghica în adevăr am găsit un individ culcat pe pământ cu faţa în sus mort împuşcat în tâmpla dreaptă iar în mâna dreaptă ţinea un revolver marca S.T.M. îmbrăcat în haine gri şi pardesiu deasemenea gri cu vergi, ghete negre şi pălărie maron la percheziţia făcută s-a găsit asupra lui mai multe noţite, scrisori şi o carte de membru nr. 10436 a soc. funcţionarilor publici pe numele D. Demetrescu-Buzău, ajutor Grefier Casaţie, precum şi suma de lei 943 (nouă sute patr. şi trei) într-un port moneu de culoare neagră tot asuprai s-a mai găsit un ceasornic de aur fără capac o tăietură dintr-un ziar de azi cu un ANUNŢ de la mica publicitate: «Pierdut elice. O declar nulă» şi 2 chei. Decedatul se numeşte D. Demetrescu- Buzău cu domiciliul în str. Apolodor 13 unde îşi are familia şi s-a sinucis.”

În textul Procesului verbal Cosmina a subliniat detaliul căruia nimeni până la tatăl său nu-i dăduse cea mai mică importanţă. De aici, de aici a pornit totul... De altfel, în articolul care a urmat, publicat în „Foaia Naţiunii” din 3 decembrie 2013, domnul Laurenţiu M. Verde scrie negru pe alb : „Acest detaliu (Pierdut elice. O declar nulă) este esenţial pentru a înţelege cu adevărat spiritul avangardist întrupat în umilul ajutor de grefier de casaţie D. Demetrescu-Buzău. Spirit avangardist înţeles ca un existenţialism avant la lettre, greţei sartriene luându-i locul româneasca nimicnicie (nimicul/ nulul/ nulitatea/ întoarcerea-la-increat/ anulareafiinţ ei)”.

La câteva zile după ce a publicat articolul susamintit – îşi aminteşte Cosmina – a sunat la uşa noastră un bătrânel. Un bătrânel ca oricare altul din miile care colindă străzile de frică să nu le înţepenească picioarele şi creierul să li se stafidească în întunericul unei odăi. I-am deschis chiar eu.

Bună ziua şi iertaţi-mă de deranj. Aici locuieşte domnul Laurenţiu M. Verde, ziaristul?

Vocea lui era subţirică precum un fir de aţă, mă temeam în orice clipă să nu se rupă. I-am spus că Da şi l-am invitat înăuntru.

L-am chemat pe tata şi acesta l-a invitat în biroul lui. A lăsat uşa întredeschisă special ca să aud convorbirea. Aşa face, dragul de el, de fiecare dată când are nevoie de părerea mea. De data asta, necunoscând persoana, era intrigat şi precis conta pe mine.

– V-am citit articolul, domnule Verde, ţârâia monoton vocea subţirică a bătrânelului. Eu sunt nepotul lui Urmuz. Cum ar veni ultimul descendent. Aţi avut o intuiţie remarcabilă. Vă felicit. Re-mar-ca-bi-lă, ascultaţi-mă pe mine. Într-adevăr, regretatul meu unchi avea o elice. Toţi în familie ştiam că avea o elice. Toţi în familie ştiam cât iubeşte elicea. O iubea nebuneşte. Nu putea cânta la pian fără ea. Nu putea compune nimic fără ea. Ciocănelul bătea în capătul elicii ca un metronom. Ţing-ţang. Ţing- ţang. Unchiul clămpănea la pian. În casă se făcea o linişte mare. Toţi ascultau pe după uşi. Nimeni nu înţelegea ce compunea unchiul. Dar toţi ascultau cu urechile căscate. Aşa-mi povestea tatăl meu. Eu nu mă născusem dar privesc pianul şi privesc elicea. Sistemul care servea drept metronom îl meşterise chiar unchiul. Acum e stricat. Dar bateria de acum un secol zace încă atârnată de capătul elicei. Lucrurile vechi, domnule. Mi-am zis că asta e o piesă istorică. Şi-am vrut s-o donez undeva să rămână peste vreme. M-am dus pe la diverse instituţii culturale. Toate m-au refuzat. Mi-au spus: nu mai avem spaţiu de depozitare…

Bătrânelul a oftat şi a făcut o pauză. Semăna cu un cocostârc jigărit.

Tata m-a chemat şi m-a rugat să-i aduc un pahar cu apă. Bătrânelul a sorbit din pahar puţin câte puţin, ca un cocostârc. Bătrânelul semăna chiar cu un cocostârc: plete albe, nas încovoiat.

Eu am ieşit din cameră.

Tata a venit după mine şi a făcut aceeaşi regie cu uşa întredeschisă.

Bătrânelul a continuat.

Dar vocea ca un fir de aţă era ruptă acum în bucăţele.

Spunea: În familie…ziceau că unchiul se sinucisese… pentru afurisita de elice… elice pierdută : sinucidere cere… Dar, domnule Verde… tata a găsit în pod elicea… podul casei noastre… cine a ascuns-o acolo?... Urmuz simulator?... articolul dumneavoastră m-a luminat… cuvintele dumneavoastră m-au întristat… elicea vă revine pe drept… cui să o dau altcuiva?!... sunteţi singurul… singurul…

Vocea bătrânelului se stinsese de tot.

Cocostârcul a sorbit ultimele picături de apă din pahar.

S-a ridicat brusc de pe scaun. I-a întins mâna tatălui meu în timp ce bolborosea:

Iertaţi-mă… vă felicit… iertaţi-mă… intuiţie re-mar-ca-bi-lă…

Abia am avut vreme s-o şterg de lângă uşă.

Nici n-a trecut o săptămână şi tata s-a trezit cu un telefon al bătrânelului. I-a spus că peste o jumătate de oră îi va face o vizită. Eu eram plecată la cursuri aşa că nu ştiu nimic din ce s-a petrecut.

Când am venit, în spatele pianului, trona o elice. Se întindea pe toată lungimea peretelui. Pe vârful dinspre geam era sudat un mic mecanism cu baterie şi cu ciocănel. Tata era în culmea fericirii. M-a îmbrăţişat cum nu mă îmbrăţişase niciodată până acum. Totul în jur i se părea minunat. Părea că pluteşte. Totuşi în atitudinea lui era şi o debusolare anume. Pe care mi-a transmis-o şi mie. Elicea asta ne obliga cumva. Ne temeam să nu fie o obligaţie prea mare? Dumnezeu ştie…

Tata a început să scrie cărţoiul despre Urmuz. Interpretarea operei şi vieţii sale prin prisma nimicniciei – echivalent avant la lettre al greţei sartriene.

Eu am început să cânt straniile compoziţii ale lui Urmuz. Căci bătrânelul ne lăsase şi o grămadă de partituri. Şi o foaie de donaţie în toată regula, iscălită şi parafată la Notariat.

De fiecare dată când, profitând de soarele care ne scaldă faţada imobilului, tata şi cu mine jucăm jocul mâinilor care ating vechea legendă a centaurului, presimt că în mintea tatei se conturează tot mai clar ideea ca deasupra medalionului de bronz să fie încastrată în zid elicea lui Urmuz. Cum ar veni: un simbol actual să înlocuiască o legendă depăşită, în care nimeni nu mai crede.

Îmi dau seama cum se coace această idee după măsurătorile „secrete” pe care le tot face atunci când i se pare că sunt ocupată cu altceva, şi după şopocăielile cifrate cu prietenul lui Vasile, arhitect la Primărie. Şi mai pricep că nu vrea să se grăbească. Visează să dăruiască întregului oraş semnul de bun augur al casei noastre abia în momentul în care va ieşi de sub tipar cartea „Elicea lui Urmuz”, studiu care va revoluţiona urmuzologia mondială.

Ştiu că atunci va fi şi pentru mine ziua cea mare. Mă pregătesc pentru ea interpretând zilnic compoziţiile urmuziene, tot atât de stranii ca şi textele lui. Inovez noi sisteme de a prepara pianul aşezând pe coarde tot felul de obiecte rezonante. Uneori cânt direct pe coarde cu fulgi de păsări, frunze de palmier, foi de hârtie.

Câtu-i el de secretos, tata mi-a mărturisit că scrie cel mai bine atunci când din camera lui percepe, la limita auzului, ca pe-un îndepărtat fond muzical venind din altă lume, creativele mele interpretări. Ce-mi pot dori mai mult?

Ziua cea mare a venit. Amfiteatrul Bibliotecii Centrale Universitare. Năvală de public, impresionante aranjamente florale, urmuzologi veniţi din toată lumea, traduceri la cască, cuvânt de deschidere al domnului Prim-ministru, referate ale unor profesori universitari despre cartea tatălui meu, cuvântul scurt şi la obiect al tatei, gestaţia studiului, analiza hermeneutică, redactarea diferenţiată a capitolelor etc., etc., recitări din Urmuz, cinci interpretări ale compoziţiilor lui Urmuz executate de mine la pian preparat, aplauzele nu mai contenesc, primesc felicitări, doi japonezi m-au înregistrat şi peste un sfert de de oră îmi dăruiesc un DVD şi-mi cer autografe pe DVD-urile lor, la tata s-a făcut un lung şir al celor ce aşteaptă autografe, în sala vecină rulează un film despre Umuz din care tata şi eu nu lipsim, câţiva studenţi mă curtează de zor, toate se petrec atât de repede, concomitent parcă, încât mi se pare că sunt plecată undeva departe şi că cineva îmi lipeşte timbre pe faţă ca într-un vis din copilărie în care călătoream prin toată lumea.

Apoi, încheind cum nu se poate mai adecvat manifestarea avangardistă, două autobuze ale ISAR duc participanţii la adresa Aleea Capidava nr. 5, unde are loc dezvelirea obiectului moştenit de tata: elicea lui Urmuz în carne şi oase, dacă se poate spune aşa. Domnul Vasile, arhitect la primărie, prietenul tatei, a făcut un proiect de amplasare pe faţadă, imediat sub ferestrele sufrageriei noastre şi deasupra medalionului de bronz al lui Ferugianni. Incastrată solid în structura de rezistenţă cu ajutorul a trei scoabe de oţel, elicea pluteşte la o depărtare de două palme de zid şi în zile cu soare îşi lasă umbra astupând complet medalionul centaurului iar ea pare că se înalţă în văzduh. Toată asistenţa a observat senzaţia de zbor degajată de plasarea inspirată în spaţiu, iar vreo doi străini au pomenit similitudinea cu Pasărea măiastră a lui Brâncuşi. Tata l-a prezentat pe Vasile şi în timp ce acesta, modest, s-a limitat să spună câteva cuvinte convenţionale, el însuşi a lăudat proiectul şi execuţia „măiestrite” şi a dat semnalul pentru ca fanfara armatei să intoneze „Balada elicei lui Urmuz”, compus de mine după o partitură urmuziană*. Clevetitoarele doamne Retezatu şi Dobridor se-nvârteau ele printre participanţi, căutând să găsească vreun ins mai naiv care să asculte înflorita lor relatare superstiţioscentaurescă, dar nu prea au avut succes. Elicea lui Urmuz, înălţându-se în văzduhul însorit, vorbea de la sine despre supremaţia avionului asupra unui biet hibrid om-animal legat pe totdeauna de pământ.

După ce tot publicul s-a răspândit, odată ajunsă acasă ce puteam face altceva decât să dorm până seara şi să mă scol buimacă iar tata să-mi spună că a dat 126 de autografe şi că toată reuniunea a fost înregistrată pe-un DVD pe care-l va avea gata mâine. Mi se pare că-l văd şi pe tata cu timbre pe faţă că-mi dă mâna şi călătorim amândoi prin toată lumea. Este o viziune de-o clipă, tata cu timbre pe faţă e tare nostim, chicotesc puţin şi el mă-ntreabă ce este dar eu nu-i spun.

Câteva luni s-au scurs şi tata, ca urmare a succesului obţinut, a fost propus pentru postul de director al ISAR. Eu am primit o bursă de studii în Japonia. Cu trei zile înainte să plec, în noapte de 3 spre 4 septembrie a avut loc un cutremur de 5,8 grade pe scara Richter. Cutremurul nu a fost însoţit de victime omeneşti, şi nici nu a produs pagube materiale importante. Ici şi colo crăpături în ziduri, obiecte prăvălite, uşi şi ferestre care nu se mai închid şi alte asemenea mărunţişuri care ţin de uzura firească a lucrurilor.

Pare de necrezut că elicea lui Urmuz, cu toate că solid ancorată, a fost dezgrădinată din zid şi a căzut cu zgomot mare în grădiniţa din faţa casei. Familiile Retezatu şi Dobridor jubilează. Sunt convinse că centaurul de bronz a câştigat meciul. Domnul Dobridor e microbist şi gândeşte în aceşti termeni primitivi.

La rândul lui, Vasile se minunează cum de s-a putut întâmpla aşa ceva. Oricum, nu mai are curajul să suspende elicea în aer. Va trebui să o încastreze cu bună parte din grosimea ei în zid, şi atunci nu va mai fi decât un basorelief oarecare. Adio zbor, adio Brâncuşi. Umbra ei va fi minusculă şi nici vorbă să atingă madalionul centaurului.

Cosmina e neconsolată că îl lasă singur pe tatăl ei în astfel de momente critice. Dar doamna Retezatu o întâlneşte pe scară şi, înţelegătoare, îi spune : Nu fii tristă domnişoară, că toate trec... Bine că fuse prietenos cutremurul ăsta şi noi nu păţirăm nimic. Că elicea s-o înţelege ea cumva cu centaurul…

(din volumul „Elicea lui Urmuz”, în pregătire)

_______________ 

* Era odată un om/ Cu-o elice-metronom/ El ritmul şi-l ţinea/ Când la pian cânta//
Omul se numea Urmuz/ Şi un centaur confuz/ Pe zidul casei lui/ Prevestea cutremure hai-hui
Era odată un om/ Cu-o elice-metronom/ El ritmul şi-l ţinea/ Când la pian cânta//
Nu te-ascunde-acolo unde eşti/ Metronomul înşiră poveşti/ Pentru pian şi pentru drâmbă/
Pe străduţa asta lungo-strâmbă //
Era odată un om/ Cu-o elice-metronom/ El ritmul şi-l ţinea/ Când la pian cânta//
Carapace de ţestoasă-n calea / Unui glonţ venit de nicăieri/ Rătăcind elicea dumisale/
Urmuz s-a dizolvat în trei tăceri

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara