Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Arte:
Compozitorul Ulpiu Vlad - 70 de Mircea Ştefănescu

Există o geometrie secretă a pictorilor. Există o geometrie secretă a muzicii. Artiştii creatori, spunea Hesiod, trebuie să copieze măiestria naturii de a-şi ascunde esenţa.

Şi în natură, dintre mulţimile de variante, înfrunzirile şi înfloririle se produc prin binecunoscuta fotosinteză, care nu este vizibilă, dar este fenomenul luminii, fenomen vital al acestora.

Există fotosinteză şi în plan uman. Şi voi scrie astfel despre compozitorul Ulpiu Vlad, pentru că lumina la el este un dat primordial şi definitoriu. Este un vector director.

Ulpiu Vlad a împlinit 70 de ani, şi poate de mai bine de o jumătate de secol a creat un număr pur şi simplu impresionant de lucrări incluzând mii şi mii de minute de audiţie. Calitatea şi valoarea acestor muzici – în genurile cameral, simfonic, vocal-simfonic şi electronic – au caracteristica unei solidităţi şi a unor altitudini impresionante. Trebuia ca un creator realmente dăruit să le facă pe toate acestea.

Este de arătat acum şi un alt aspect care apare la Ulpiu Vlad natural şi de la sine, anume cel al definiţiei în autentic al melopeei şi al ritmurilor în felurimea lor pe specificul vorbirii româneşti, în aceeaşi homosferă unde graiurile dau marca naţională sublimată prin imaginaţia componistică în toate marile culturi muzicale ale continentului şi nu numai.

Muzica lui Ulpiu Vlad este vibrantă şi cu o scintilaţie continuă în spiritul epocii, dar fără defetismul şi aroganţa acestuia.

Climatul sonor al creaţiilor lui Ulpiu Vlad este personalizat şi are pulsaţia de noutate evidentă. În muzicile sale întâlnim expresii confesive şi arcuri de cerc în cosmogonie.

În muzicile sale se petrec contracţii şi extensii de timp, cu alte cuvinte aceste spaţii sonore evoluează în timpuri paralele între ele, dar şi faţă de timpul strict cronologic.

Ulpiu Vlad, operează cu deschideri în spaţii policrome de fină şi nobilă şlefuire spre dramele existenţiale şi spre marile întrebări şi incontrolabilele acestora.

Cum am mai scris într-un alt articol, în muzica sa Ulpiu Vlad este un gânditor, este un filozof multipolar.

Succesul la public la Ateneul Român, la Sala Radio, la Aula Palatului Cantacuzino ca şi în alte săli de recital şi de concert din ţară, ca şi în diverse săli din capitalele culturale ale Europei, izbucneşte parcă involuntar şi cu un cald entuziasm, ca la ceva auzit, dar care solicită ascultătorii la recalibrare mentală şi afectivă, în intensitatea reală a lumilor sonore tocmai petrecute.

Recent Ulpiu Vlad a fost onorat cu o recunoaştere de o gestualitate impresionantă de către Institutul Cultural Român, care a organizat şi a asigurat suportul pentru interpretarea unora dintre compoziţiile sale în frumoase săli de concerte din Austria, la Viena şi Graz. Pentru înalta asistenţă acordată desfăşurării acestor evenimente artistice, Institutul Cultural Român merită felicitările noastre cele mai calde.

La Viena şi Graz, publicul s-a aflat în stare admirativă, iar mediile de specialitate au fost în fervoarea de a-şi fi amplificat informaţiile despre spaţiul de cultură muzicală al României şi despre muzica pe care o scrie Ulpiu Vlad, compozitorul a cărui eficientă anvergură este spirit spontan, direct şi inspirat.

Există la Ulpiu Vlad un dat care se impune permanent atenţiei şi acesta se dezvăluie printr-un autentic stil şi alură virtuozică în arta de a scrie muzica sub impulsul şi luminiscenţa unui necunoscut lăuntric. Şi Ulpiu Vlad scrie cu bucurie, şi de aceea dăruie şi împrăştie în juru-i bucurie. Şi asta este cum afirma Brâncuşi... ”Ceea ce vă ofer, este bucuria în stare pură”...

Ulpiu Vlad, în acest larg orizont al creaţiei sale, are tezaurizări de suflet, de inimă şi de existenţe şi invederează o viguroasă generozitate afectivă. În ansamblul panteonului său de creaţii vibrează ca un sunet fundamental aurele muzicii dintotdeauna.

Îi cunosc arta, sunt recunoscător sorţii de a fi contemporan cu această admirabilă personalitate componistică.

Există o geometrie secretă a pictorilor, există o geometrie secretă a muzicii, şi acestea aduc lumina şi claritatea care fac totul credibil.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara