Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Meridiane:
Codul gravorului de Radu Cernătescu

La umbra Columnei lui Traian

O aparent cuminte gravură de secol XVII ascunde în detalii o impresionantă arcană a filosofiei oculte. Desenul în cauză aparţine editorului şi gravorului Matthäus Merian (cel tânăr) şi apare pe pagina de titlu la traducerea germană a unui celebru compendiu de arte şi meserii renascentiste: Piaţa universală a tuturor profesiilor lumii (1585)1. Autorul acestei enciclopedii, călugărul Tommaso Garzoni Bagnacavallo, a ţinut să reamintească prin erudite trimiteri un loc comun din patristica timpurie, ideea că toate ştiinţele şi toate artele creştinătăţii îşi au originea într-un Egipt păgân: „începând ele de la un anume demon Theuto, care a fost, potrivit lui Eusebius, cel din De Evangelica preparatione, I, 6, numit Thoth de egipteni, Tohth de alexandrini, şi pe care grecii l-au numit Mercurius [ter maximus]”2. Preluată de manifestele rozicruciene, obsesia că un izvor al cunoaşterii susură de pe meleaguri egiptene prin toată creştinătatea va isca rumoare şi speranţă printre „erudiţii întregii Europe”, cei care, chemaţi de Confessio Fraternitatis, vor folosi amintirea ocultului Egipt ca pe o belicoasă chemare la scuturarea artelor liberale de ultimele „pene de vultur (Adler Federn)”. Cu observarea că vulturul este aici o trimitere la blazonul Papei Paul V (1605-1621), acelaşi care l-a beatificat pe Marele Inchizitor Ignatius de Loyola şi a apărat sistemul heliocentric de teoriile lui Galilei. Mult mai târziu, ocultiştii moderni vor face din acest Aegyptus periucundus emblema filosofiei oculte, uitând însă mereu să amintescă de contribuţia editorului german şi de gravura lui subversivă.
Să privim acum cu luare aminte il disegno sullo sfondo din gravura lui Merian. Se remarcă acurateţea detaliilor arhitectonice şi vestimentare, care ne face să bănuim că desenul din fundalul gravurii a fost făcut la faţa locului, în Forul lui Traian din Roma, pe vremea când, între 1643- 1645, Matthäus Merian jr. studia în Italia tehnica tiparului şi pictura. Supoziţia ne este întărită de faptul că în ediţia din 1641 a Pieţei universale, tipărită chiar de tatăl său, Matthäus Merian sr., după o traducere (anonimă) din 1619 a Editurii Nicolai Hoffman din Frankfurt3, desenul juniorului încă nu apare. Îl aflăm abia după întoarcerea acestuia din Italia, în reeditarea din 1659 a Pieţei universale, când tânărul Merian devenise deja proprietarul editurii familiei.
Desenul lui Merian redă o după-amiază însorită de toamnă în Forum Traiani, cu Basilica Ulpia în centrul compoziţiei, alături înalţându-se, inconfundabilă, Columna lui Traian. Prin centrul pieţei trece călare Papa însoţit de garda lui elveţiană de soldaţi pedeştri. Când Merian jr. studia la Roma a avut loc o schimbare de papi. Murind la sfârşitul lunii iulie 1644 Papa Urban VIII, în Scaunul Pontifical ajunge Cardinalul Giovanni Battista Pamphili, devenit Papa Inocent al X-lea. Alegerea papei se întâmpla într-o zi însorită de toamnă, pe 15 septembrie 1644, şi e foarte probabil ca tânărul Merian să fi surprins tocmai trecerea alaiului de întronare prin marea Piazza del Foro di Traiano. Şi poate că, atunci când a avut de ilustrat Piazza universale a italianului Garzoni, editorul Merian să-şi fi amintit de desenul său din juneţe şi să-l fi inclus într-o compoziţie cu sensuri mult mai actuale şi mai profunde.


Când arta închide ochii, broaştele şi viperele dau năvală

Ilustratorul nu a făcut, aşadar, decât să colajeze la un desen din tinereţe personajele alegorice din primul plan. Acestea întruchipează cele şapte arte liberale din curricula Renaşterii, plus 3 tineri alumni adunaţi în jurul personajului care figurează Filologia. Trebuie precizat că studia liberalia nu mai era demult medievalele septem liberales enumerate de Martianus Capella în De nuptiis Philologiae et Mercurii (cca. 1460). În vremea lui Garzoni, învăţământul trecuse prin „sălbatica schimbare” propusă de Petrarca şi împlinită de reformele lui Comenius, iar studiul artelor ieşise definitiv de sub tirania teologiei pentru a ilustra ideile umaniştilor Patrizi, Ficino, Mirandola, ades citaţi de Garzoni în text ca nişte monumente de erudiţie. Secularizarea celor 7 „scientias contemplatrices”4 din curricula renascentistă făcuse din studiul artelor suprema îndatorire a omului erudit.
În gravura lui Merian jr., cele şapte ştiinţe contemplative sunt, începând din stânga sus, Filosofia, personificată aici ca prisca et subobscura philosophia a neoplatonicienilor. Nu întâmplător, ea împrumută aici imaginea lui Mercurius ter Maximus, filosoful egiptean pus să exclame în paragraful liminar din Oratio: „Magnum miraculum est homo” – sloganul sub care Renaşterea aducea filosofia mai aproape de oameni şi oamenii mai aproape de pământ decât de cer.
Lângă Filosofie stă Astrologia, imaginată de gravor cu aripi şi baghetă magică, semn că astrologia giudiciaria încă se mai confundă cu astrologia superstitiosa şi cu magia, ca o „parte – cum spune Garzoni – a Filosofiei naturale”5. Numai că Astrologia lui Merian are în mână un compas cu care măsoară globul ceresc, arătând astfel faptul că începuse deja emanciparea ei ca ştiinţă exactă, prefigurând viitoarea astronomie. De altfel, un contemporan al lui Garzoni, filosoful Francesco Patrizi (Patritio), apare citat în carte cu o interesantă definiţie a astrologiei, pe care acesta o vede ca pe o ştiinţă practică foarte folositoare comunităţii: „Francesco Patritio, în a doua carte din Institutione Reipublicae, învaţă că de Astrologie e nevoie în orice Republică, spre folosul agriculturii, şi că toate profesiile au nevoie de beneficiile ei”6.
Următoarea artă liberală ilustrată de Merian jr. este Pictura, cea care ajunsese în vremea Renaşterii, dintr-o servilem artem a epocii medievale, o „profesiune onorată şi îmbrăţişată de toţi” ca una dintre „cele dintâi arte liberale”7. Ridicarea picturii italiene la rang de ars liberalis se datorează în special eforturilor lui Leon Alberti, teoreticianul care a transferat în De pictura sa (1436) teza aristotelică a imitaţiei de pe tărâmul poeziei antice pe cel al picturii renascentiste.
Inconfundabile, cele două arte laureate din prim-planul compoziţiei lui Merian sunt Muzica şi Poezia. Artistul le arată ca vizitate ades de „unica colomba” a inspiraţiei divine, dar şi de „vipera îndoielii” sau de „broaştele” diletanţilor, cele care tulbură apele artei în mitul Latonei din Metamorfozele lui Ovidius. Broaştele simbolizând în parabola lui Ovidius autorii primitivi, acei rustici transformaţi în broaşte de zeiţă pentru că tulburau apele limpezi ale sensului din care a vrut să bea titanida.
A şasea artă liberală din compoziţia lui Merian este Arhitectura. În Discursul CVIII: Despre arhitecţii lumii sau despre adevăraţii maeştrii ai edificiilor şi constructorii de fortăreţe, Garzoni precizează şi argumentele pentru care Arhitectura trebuia admisă printre cele şapte arte liberale, ca succesoarea de drept a anticei geometrii. Întrega argumentaţie nu este însă decât o compilaţie după Leon Alberti, cel care s-a străduit în De re aedificatoria (1485)8 să aducă onorabila artă a lui Vitruvius printre artele liberale ale învăţământului renascentist.


Pe drumul spre Damcar

Să privim acum mai atent la personajul care întruchipează Poezia. Acesta face un gest care poate trece neobservat, aratând aparent întâmplător un areal de pe globul terestru din spatele său, cuprins între Egipt şi Arabia. Chiar aici, între degetele personajului, în spaţiul dintre sudul Arabiei Felix şi coasta Mării Roşii, la graniţa Arabiei cu Egiptul, atlasul lui Ortelius localiza la anul 1570 oraşul „Damcar”. Situat aproximativ pe coordonatele actualului Dhamar din Yemen, „oraşul Damcar (civitatem Damcar)” a fost pentru Michael Maier9, ca pentru toţi rozicrucienii şi apologeţii lor moderni, locul în care arta magică a Egiptului antic s-a întâlnit cu „ştiinţa” Arabiei aristotelice pentru a da la iveală adevăratele discipline liberale ale omenirii. În templul înţelepţilor din Damcar, se spune în Fama Fraternitatis, ar fi învăţat chiar legendarul întemeietor al frăţiei rozicruciene, Christian Rosenkreutz, el studiind aici medicina şi matematica şi traducând din arabă în latină o „Liber M”10, un fel de compendiu al întregii cunoaşteri umane. Sugestivă contragere din Damasc şi Cairo, Damcar-ul rozicrucian va rămâne până în ocultismul modern o fons et origo a cunoaşterii totale, locul spre care va alerga Guénon şi toată garda pretoriană a Tradiţiei primordiale.
Trebuie spus răspicat că numele oraşului Damcar nu apare nicăieri în Piazza universale şi că sublinierea lui în gravura de pe pagina de titlu este doar meritul lui Merian jr. Gravoruleditor a ţinut să puncteze astfel nu doar că el însuşi era la curent cu manifestele rozicruciene şi cu localizarea fabulosului Damcar din atlasul lui Ortelius, dar şi că enciclopedia lui Garzoni se cere citită dincolo de palierul exoteric, al unei enciclopedii a artelor liberale, ca o disimulată apologie a tradiţiei oculte.
La data apariţiei ediţiei Merian, în 1659, interesul pentru manifestele rozicruciene renăscuse în Anglia prin publicarea la Londra, în 1652, a manifestelor Fama şi Confessio în traducerea engleză a lui Thomas Vaughan (alias Eugenius Philalethes). Retipărirea lor din 1658, ca şi traducerea tot aici, în 1656, a Legilor fraternităţii Rozicruciene a lui Michael Maier ne arată că lumea protestantă era încă o dată străbătută de fiorul reformelor rozicruciene. În contextul acestei reveniri la subversiva liberalizare a artelor trebuie pus atât succesul Pieţei universale, cât şi curajul protestantului Matthäus Merian jr. de a o ilustra şi reedita. De altfel, se ştie azi că familia Merian a avut legături strânse cu cercurile rozicruciene, fiind de notorietate faptul că tatăl, Matthäus Merian sr., l-a cunoscut pe apologetul rozicrucian „Michael Maier, consilier imperial consistorial, filosof şi doctor, medic particular al Împăratului Rudolf II”, cum apare pe exerga celebrului portret executat de Merian sr. pentru Editura de Bry ca o ilustraţie la Michael Maier, Atalanta fugiens (1617). În mijlocul acestui partizanat pentru „arcanele microcosmosului şi macrocosmosului”11 a crescut juniorul Merian, artistul care s-a specializat în portrete şi gravuri topografice, dar care a excelat, iată, şi în arcanele rozicrucienilor.


Note:
1 devenită în ediţia germană: Piazza universale. Das ist Allgemeiner Schauplatz Marcht und Zusammenkunft aller Professionen, Künsten, Geschäften, Händeln und Handwerken, Frankfurt am Mäyn, in Verlag Matthaei Merians, 1659.
2 idem, p. 24; de fapt,, este vorba de cartea I, cap. IX, unde Eusebius îl citează pe Philon.
3 care Matthäus Merian sr. a executat chenarul cu miniaturi de pe pagina de titlu.
4 Pico della Mirandola, De hominis dignitate, 36 (222), în Opera omnia, Basileae, 1557, t. I, p. 120.
5 T. Garzoni, La piazza vniversale..., în ed. Venetia, Gio. Battista Somasco, 1593, p. 371.
6 idem, p. 374.
7 cf. idem, p. 669.
8 v. L. B. Alberti, De re aedificatoria libri decem, în ed. Argentorati, 1541, f. 78r.
9 v. M. Maier, Silentium post clamores..., Francofurti, 1617, p. 39-40.
10 cf. Fama Fraternitatis (1614), în ed. Regensburg, 1681, p. 72.
11 este titlul unei gravuri de Merian sr. (M. Merian fecit), cu care se ilustrează Tabula smaragdina la Ioannis Danielis Mylii, Opus medico-chymicum..., Francofurti, 1618, [p. 9].

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara