Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Centenar:
Singurul nostru suprarealist veritabil - Centenar Gellu Naum (1 august 1915 - 29 septembrie 2001) de Nicolae Manolescu

Gellu Naum este singurul nostru suprarealist veritabil. Remarca a mai fost făcută, într-un context hagiografic, dar argumentele n-au fost totdeauna impecabile. Spre deosebire de Tzara, de Vinea şi chiar de Voronca, poeţi interesanţi mai ales în afara zonei de iradiere a modelului avangardist, spre a ne referi la cei cu adevărat valoroşi, Naum este aşa-zicând un nativ suprarealist, atât în poezie, cât şi în proză sau teatru.

În 1945 el a publicat un soi de manifest intitulat Critica mizeriei, urmat de Mizeria criticii, o listă de comentatori ai operei sale chipurile incompetenţi, în care s-a despărţit brutal de amicii săi de până atunci, al căror suprarealism începuse să lase de dorit. Semnat împreună cu Paul Păun şi Virgil Teodorescu, dar scris cu siguranţă de Naum, manifestul defineşte suprarealismul drept „permanentul efort pentru eliberarea expresiei umane sub toate formele ei, eliberare care nu poate fi concepută în afara eliberării omului”. Nu sunt suprarealişti cei pentru care „necesitatea poetică nu se confundă cu necesitatea de a schimba o lume”. Sunt arătaţi cu degetul Saşa Pană, cu „activitatea (lui) confuzionistă de la unu”, naţionalistul Carianopol, mai tinerii Caraion şi Geo Dumitrescu, ba chiar Gherasim Luca („trăieşte din amintirile sale revoluţionare”, izolându-se de ideile mişcării şi închizând pur şi simplu ochii în faţa „luptei de clasă”). Interesant pentru gratuitatea acestor reproşuri (de obicei, mutuale) este că în unu, cu un deceniu mai devreme, se publica un Inventar semnat andré far. Şi acolo se dresa lista poeţilor anteriori, recuperabili ori nu. Luaţi alfabetic, Alecsandri era „monumentul confortului poetic”, Bacovia, un „şcolar întârziat”, Caragiale, „singurul forte din literatura noastră”, iar Zarifopol, autor pentru „cucoane la ceai şi la menopauză”. Să mai spunem că într-un Appendice la Teribilul interzis, tot din 1945, Naum revine la Dialectica dialecticii a lui Luca şi Trost, criticând-o cu argumente din Hegel şi Engels. În partea a doua, manifestul se răfuieşte cu Tudor Vianu („perfecţionatul instrument de cretinizare universitară”), cu G. Călinescu, în a cărui Istorie sunt consideraţi suprarealişti câţiva poeţi şovini din Bucovina, şi cu Perpessicius, Streinu, Marino şi alţii. Apărând ideile lui Breton, Naum este cel mai radical dintre suprarealiştii de după război, chiar şi politic. Ruptura de Gherasim Luca este, din acest motiv, cel mai greu de înţeles. Manifestul duce campania până în faza excluderii din partidul suprarealist (şi aici Breton crease precedentul).

Atitudinea aceasta neconcesivă se poate vedea deja cu un deceniu mai devreme, când Gellu Naum debuta cu Drumeţul incendiar (1936), fără nicio preparaţie a suprarealismului său poetic, aşa cum se întâmplase cu Tzara sau Vinea, e drept, cu aproape douăzeci de ani mai vârstnici. Poemul titular este în sine un manifest, îndreptat contra poeţilor care au „orificiile inspiraţiilor lipite cu gumă-arabică” şi pledând cauza opusă a celor care doresc să şocheze social, moral, sexual. Finalul e citabil: „Drumeţul incendiar îşi priveşte faţa cu grijă/— ochiul stâng în care e/ o floare cu păr roşu despletită/ ochiul stâng a devenit pe rând o pălărie de pâslă/ o aripă o cutie cu febre/ apoi mormăie: eau de cologne/ şi seara lingea geamurile seara/ era o broşură de propagandă”. Niciunul dintre poeţii avangardei nu începuse în acest stil. Aspectul propagandistic se observă peste tot în acest prim volum al lui Naum: „E o înaltă şcoală de artă aceasta/ să-ţi scobeşti creerul ca pe un nas/ şi din adâncuri să scoţi mucii trişti ai poemului.” Atacul viitor din Critica mizeriei este, iată, declanşat: „Camarazi poeţi ajunge/ destul am gâdilat pământul pe burtă/ el dansează cu luna buric/ ascultând oasele de castagnetă ale monezilor/ sexul lui de putoare a împuţit apele Mediteranei/ pe pletele Pacificului curg păduchii de fier/ oamenii zic: Kultur sau foame/ arzând în focurile albastre creerul lui Heine/ de soare atârnă o perdea ciuruită/ hymenul umanităţii/ destul am admirat în poze straşnice/ curul Dlui Ford scăldat în cele mai suave ape de colonie/ destul am mirosit pudic rozele/ purtând ghetele cu stofă ale poeziei clasice/ cântecele noastre de dragoste sună falş/ şi sub carnea pudrată apar ridurile hidoase ale bătrâneţii”. Poetul avea, când scria aceste versuri, 19 ani.

[...] Ce se întâmplă după război cu strălucita poezie de tinereţe a lui Gellu Naum este o altă poveste. Abia în 1968, în Athanor, poetul îşi republică poeme din anii ‘40 şi câteva fragmente din Vasco de Gama. Criticii generaţiei mele îl redescoperă abia acum, deşi nu pe de-a-ntregul odată cu Copacul animal, Descrierea turnului, Focul negru şi celelalte culegeri din anii ‘70. Fără să fie asociat cu „generaţia pierdută”, Naum se bucură de reputaţia tuturor acelor poeţi care n-au publicat în obsedantul deceniu, de la Emil Botta la Ion Caraion. Fiind în general o prezenţă discretă, lui Naum i s-au trecut cu vederea câteva cărţi de la începutul deceniului cu pricina (Filonul sau Tabăra din munţi) sau chiar de la începutul celui următor (Poem despre tinereţea mea, 1960, Soarele calm, 1961) în care tributul plătit realismului socialist nu era deloc neglijabil. Inspirat de accentele anticapitaliste ale unor Ritsos şi Neruda („am să scriu despre milioanele de tineri care/ la optsprezece ani, în cotloanele lumii, departe,/ îşi pierd visele, înecate în noroi etc.”), un poem precum Primăvara lumii schiţează o istorie în versuri a lumii contemporane, plină de banalităţi pamfletare, în stilul lui Jebeleanu din epocă, din care nu lipseşte „salonaşul” dlui Krupp (în tinereţe, Naum avusese ceva de împărţit cu dl. Ford) „cu scaune electrice, de uranium, îmbrăcate în piele/ (piele de om, alb sau negru, piele de om, ca a ta...)”. „Cavalerii Hiroşimei”, Bicazul (reportaj liric), Siqueiros, războiul imperialist contra Egiptului, iată temele. De la Athanor încoace lucrurile se schimbă. Întrebarea este dacă Naum îşi regăseşte vocaţia suprarealistă ori cultivă acum un onirism „cu ochii deschişi”, cum îl consideră C. Regman, „sarcastic sau măcar bufon”. Alt comentator, Ion Pop, vorbeşte de „o lume care e deopotrivă a obiectelor, a evenimentelor şi a cuvintelor”. Poemele acestea sunt aparent descriptive, sugerând peisaje citadine misterioase ca ale lui Chirico. Dar coarda prea întinsă a primului suprarealism pare a se fi rupt. Poetul face eroarea de a publica, în anii ce vin, mult prea mult. Strânse într-o culegere din 2000, poemele din deceniile din urmă sunt de câteva zeci de ori mai numeroase decât acelea dintre 1936 şi 1944. Prefaţatoarea culegerii, Ioana Pârvulescu, socoteşte că „fiecare poem este scris într-o limbă de unică folosinţă”. E acelaşi lucru cu a lua ad litteram credinţa avangardiştilor într-o revoluţie poetică permanentă. În artă însă originalitatea absolută este la fel de riscantă cum este conformismul absolut. Gellu Naum n-a încetat, revenind la suprarealism, să uimească. Şi-a păstrat intact gustul pentru asociaţiile stupefiante, pentru rupturi în carnea poemului şi pentru schimbări de ritm neaşteptate. Două lucruri se petrec în aceste poeme. Imaginaţia se potoleşte. Putem considera poemele de după 1970 de stil suprarealist mai degrabă decât suprarealiste, aşa cum mobilă stil nu e totuna cu mobilă originară. În al doilea rând, îşi face loc un anume aer simili confesiv, evocator şi descriptiv („alături de grădină vecinii văruiesc/ şi-au scos în curte mobila şi câinele lor urlă/ vrea să mănânce var/ pe când în golul din odăi numele noastre sună printre timpane sparte/ lipindu-se pe umezeala pereţilor şi în lăuntrul lor”), din care revolta de odinioară lipseşte, poetul făcând acum figură de uşoară dezabuzare („nu ne mai atrage nici un ţărm”) ori de goetheeană nostalgie („unde sunt insulele verzi cu cireşii înalţi şi sumbri ca o sete înfrunzită/ cu portocali”).

Nicolae Manolescu
(din Istoria critică a literaturii române)

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara