Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

 
Cartea de psihanaliză: Concepte, dificultăţi, criterii de Dorin-Liviu Bîtfoi


Amintind despre persoanele de la noi care sunt şi serioase, şi bine orientate în elaborarea unor lucrări de gen am epuizat, cred, cam toate degetele de la o mână (de aceea pentru ce urmează ar fi mai adecvată formula englezească "on the other hand"). Trei sunt principalele direcţii pe care s-a canalizat efortul de traducere din sfera psihanalizei: popularizare, aplicaţie culturală şi metapsihologie, detalierea unor probleme teoretice şi de practică - în general, de tehnică - în special. Dintre toate, ultima este, deocamdată, cea mai slab reprezentată.
Cartea lui Nasio despre şapte dintre conceptele de bază ale psihanalizei pare să adere la prima categorie. Totuşi, o mai ageră privire are meritul revizuirii unei atari impresii (coordonatorul colecţiei procedează acoperit plasând pe coperta a IV-a avertismentul său tocmai în această privinţă). Nasio scrie nu atât cu scopul popularizării conceptelor de castrare, falus, narcisism, sublimare, identificare, supraeu, forcluzie, cât din dorinţa limpezirii lor, nu doar pentru cititor, dar şi pentru sine.
Prin ce s-ar mai susţine un atare demers în cazul unei ştiinţe care anul acesta împlineşte 105 ani? Una dintre raţiuni, lapidar amintite în primele pagini ale cărţii şi de altfel loc comun al psihanalizei, este că întreaga teorie psihanalitică trebuie însuşită cu o pronunţată (şi explicită) subiectivitate, spre a-şi proba astfel - întrucâtva pe căi empatice - eficacitatea terapeutică şi spre a se evita capcanele practicii neinspirate (psihanaliza sălbatică). Şi din acest motiv, conceptele psihanalitice rămân şi azi destul de dificil de aprofundat, presupunând invariabil trăirea intensă menită să le încorporeze un conţinut personal asumat. În altă ordine de idei, trebuie avută în vedere dinamica vie care leagă toate aceste concepte, într-un elan de solidaritate deductivă bazată pe trimiteri deosebit de subtile, a căror ocultare sau simplificare sărăceşte fatal înţelegerea. Problematizarea perpetuă a acestor raporturi este nu numai binevenită, dar în primul rând necesară.
Nasio îşi structurează cartea prin combinarea a două criterii pe care le urmăreşte neabătut. Pe de o parte, în ceea ce priveşte conţinutul, sursele sale declarate sunt Freud şi Lacan. Pe de altă parte, fiecare capitol include o prezentare generală a unui concept, o diferenţiere specifică între cei doi autori, extrase relevante din operele lor, o bibliografie selectivă şi o secţiune rezervată unor conexiuni şi distincţii majore (de pildă, distincţia băiat-fată în ceea ce priveşte conceptul de castrare).
Trebuie menţionat însă că este vorba despre (numai) şapte capitole, şi că titlul original, profesionist şi prudent ales de Nasio este Enseignement de 7 concepts cruciaux de la psychanalyse. Chiar şi fără această ultimă precizare, se poate vedea că gonflarea orgolioasă a titlului în versiunea românească are ca unic rost să inducă în eroare. Nici vorbă să se fi stabilit vreodată că 7 (şi nu mai multe) sunt conceptele-minune în psihanaliză! Ce ne facem atunci cu celelalte, multe chiar introductive, şi istoric, şi argumentativ, pentru cele analizate aici? Exemplele sunt prea numeroase şi ca atare de prisos. Cu totul, Laplanche şi Pontalsi inventariază în al lor Vocabular de psihanaliză peste 300 de termeni psihanalitici, deşi se concentrează - cu excepţii puţine, şi în general conexe - doar asupra operei lui Freud, lăsându-l deoparte, de exemplu, pe Jung.
O asemenea găselniţă în care argumentul comercial îl surclasează pe cel profesional indică, contrazicînd menţiunea de pe coperta a IV-a, o anume ezitare, sau ambivalenţă de fond privind adâncirea a ceea ce până în prezent a fost cu prioritate popularizat. Ambivalenţă simptomatică pentru societatea noastră, în care dorinţa autenticităţii se împleteşte încă strâns, paralizant cu teama de o interioritate predispusă la mărturisiri jenante sau dureroase despre trecut.J.-D. Nasio, Conceptele fundamentale ale psihanalizei, trad. Michaela-Brânduşa Malcinschi, prefaţă de dr. Leonard Gavriliu, colecţia "Mica bibliotecă de psihologie", Editura IRI, Bucureşti, 1999, 187 de pagini, preţ nemenţionat.