Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

 
Calendar de ---


25.03.1813 - s-a născut Cezar Bolliac (m. 1881)
25.03.1885 - s-a născut Mateiu I. Caragiale (m. 1936)
25.03.1902 - s-a născut George Lesnea (m. 1979)
25.03.1935 - s-a născut Niculae Stoian (m. 1990)
25.03.1954 - a murit Emil Isac (n. 1886)
25.03.1958 - a murit Ştefan Bezdechi (n. 1886)
25.03.1999 - a murit Valentin Lipatti (n. 1923)
25.03.1939 - s-a născut Lazăr Lădariu
25.03.1942 - s-a născut Ana Blandiana
25.03.1953 - s-a născut Marius Iosif
26.03.1891 - s-a născut Felix Aderca (m. 1962)
26.03.1923 - s-a născut Valentin Lipatti (m. 1999)
26.03.1985 - a murit Pompiliu Marcea (n. 1928)
26.03.2002 - a murit Dumitru Corbea (n. 1910)
26.03.2008 - a murit George Pruteanu (n. 1947)
26.03.1931 - s-a născut Mircea Ivănescu
26.03.1954 - s-a născut Rodica Ştefan
27.03.1947 - s-a născut Al. Papilian
27.03.1937 - s-a născut Nicolae Dumitrescu-Sineşti
27.03.1947 - s-a născut Cornel Udrea
27.03.1950 - s-a născut Gheorghe Simon
27.03.1957 - s-a născut David Darian
27.03.1958 - s-a născut Ioan Es. Pop
27.03.1959 - s-a născut Liviu Maliţa
27.03.1960 - s-a născut Anca Maria Rusu
27.03.1969 - s-a născut Camil Moisa
28.03.1888 - s-a născut Al. Kiriţescu (m. 1961)
28.03.1914 - s-a născut Ovidiu Constantinescu (m. 1993)
28.03.1922 - s-a născut Verona Brateş (m. 1991)
28.03.1925 - s-a născut Victor Tulbure (m. 1997)
28.03.1937 - s-a născut Ion Crînguleanu (m. 2004)
28.03.1979 - a murit Daniel Turcea (n. 1945)
28.03.1993 - a murit Victor Felea (n. 1923)
28.03.1994 - a murit Eugen Ionescu (n. 1909)
28.03.1997 - a murit Gheorghe Tomozei (n. 1936)
28.03.1934 - s-a născut Mihai Caranfil
28.03.1937 - s-a născut Sanda Apostolescu
28.03.1946 - s-a născut Emil Lăzărescu
28.03.1948 - s-a născut Stefan Sienerth
28.03.1950 - s-a născut Nicolae Rotaru
28.03.1952 - s-a născut Lucian Ionică
28.03.1963 - s-a născut Dan Silviu Boerescu
29.03.1815 - s-a născut Costache Caragiali (m. 1877)
29.03.1878 - s-a născut Elena Farago (m. 1954)
29.03.1908 - s-a născut Virgil Carianopol (m. 1984)
29.03.1939 - s-a născut Florin Bănescu (m. 2003)
29.03.1952 - a murit I. A. Bassarabescu (n. 1870)
29.03.1971 - a murit Perpessicius (n. 1891)
29.03.1941 - s-a născut Constanţa Buzea
29.03.1948 - s-a născut Ion Căliman
30.03.1928 - a murit Ion Gorun (n. 1863)
30.03.1946 - a murit Victor Ion Popa (n. 1895)
30.03.1965 - a murit Ticu Archip (n. 1891)
30.03.1989 - a murit N. Steinhardt (n. 1912)
30.03.1991 - a murit Ion Iancu Lefter (n. 1940)
30.03.1993 - a murit Edgar Papu (n. 1908)
30.03.2003 - a murit Mariana Marin (n. 1956)
30.03.1965 - s-a născut Horia Muntenuş
30.03.1967 - s-a născut Corina Matei Gherman
31.03.1890 - s-a născut I. M. Raşcu (m. 1971)
31.03.1929 - s-a născut Arnold Hauser (m. 1988)
31.03.1933 - s-a născut Nichita Stănescu (m. 1983)
31.03.1946 - s-a născut Rodica Pop Lascu
31.03.1948 - s-a născut Iosif Caraiman
31.03.1954 - s-a născut Dan Sandu
31.03.1959 - s-a născut Cristina Felea
31.03.1959 - s-a născut Valeriu Matei

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara