Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

 
Calendar de ---

12.12.1929 – s-a născut Marin Bucur (m. 1994)
12.12.1939 – s-a născut Tudor Octavian
12.12.1943 – s-a născut Dorel Sibii
12.12.1962 – a murit Felix Aderca (n. 1891)
13.12.1693 – a murit Mitropolitul Dosoftei (n. 1624)
13.12.1887 – s-a născut Mihail Cruceanu (m. 1988)
13.12.1948 – a murit Zaharia Bârsan (n. 1878)
13.12.1983 – a murit Nichita Stănescu (n. 1933)
13.12.1987 – a murit Marcel Mihalaş (n. 1937)
14.12.1898 – s-a născut Petru Caraman (m. 1980)
14.12.1932 – s-a născut Dumitru Solomon (m. 2002)
14.12.1941 – s-a născut Iulian Neacşu
14.12.1942 – a murit Barbu Marian (n. 1876)
14.12.1946 – a murit I.Al.Brătescu-Voineşti (n. 1868)
14.12.1962 – a murit Simion Mehedinţi (n. 1868)
14.12.1986 – a murit Constantin Chioralia (n. 1902)
14.12.2007 – a murit Mihai Pelin (n. 1940)
15.12.1887 – s-a născut Cella Delavrancea (m. 1991)
15.12.1887 – s-a născut A. de Hertz (m. 1936)
15.12.1900 – s-a născut Sanda Movilă (m. 1970)
15.12.1915 – s-a născut Vintilă Horia (m. 1992)
15.12.1921 – s-a născut Nicolae Barbu (m. 1985)
15.12.1924 – s-a născut Papp Ferenc
15.12.1947 – s-a născut George Pruteanu (m. 2008)
15.12.1953 – s-a născut Leonard Oprea
15.12.1963 – a murit Leca Morariu (n. 1888)
15.12.1980 – a murit Ion Maxim (n. 1925)
15.12.1993 – a murit Aurel Martin (n. 1926)
15.12.2004 – a murit Zina Molcuţ (n. 1930)
16.12.1924 – s-a născut Hajdu Zoltán (m. 1982)
16.12.1943 – s-a născut Tudor Olteanu
16.12.1944 – s-a născut Emil Pintea (m. 2004)
16.12.1952 – s-a născut Rolf Bossert
16.12.1967 – a murit Alexandru Hodoş (n. 1893)
16.12.1989 – a murit Franz Liebhardt (n. 1899)
16.12.1993 – a murit Ovidiu Constantinescu (n. 1914)
17.12.1870 – s-a născut I.A.Bassarabescu (m. 1952)
17.12.1905 – s-a născut Dionisie Pippidi (m. 1993)
17.12.1939 – s-a născut Andrei Ionescu
17.12.1941 – s-a născut Liviu Petrescu (m. 1999)
17.12.1941 – s-a născut Vasile Romanciuc
18.12.1854 – s-a născut Ioan Nădejde (m. 1928)
18.12.1903 – s-a născut Ilarie Voronca (m. 1946)
18.12.1943 – s-a născut Vasile Constantinescu (m. 2004)
18.12.1985 – a murit Liviu Rusu (n. 1901)

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara