Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Tropice Surâzătoare:
Brazilia si rasele de Mihai Zamfir

Cate rase sunt în Brazilia? Sumedenie, răspundem, sub impulsul primei impresii şi în amintirea lui Conu' Leonida. Dacă acordăm cuvîntului rasă sensul său etnologic, observăm că doar cîteva ţări din lume mai prezintă asemenea conglomerat precum Brazilia. Amerindienii pe care Pedro álvares Cabral i-a găsit aici la 1500 formau ramura locală a unei uriaşe hărţi rasiale, unde indienii tupi, caribe, aruak, bororo etc. îşi disputau suprafeţe mai întinse decît Europa.

Amestecul portughezilor cu băştinaşii de pe coasta Atlanticului i-a produs pe brazilienii primordiali, începători ai poporului care avea să suporte un număr impresionant de mixaje inedite - aproape la fel ca românii care se revendică din daci, romani, slavi, alături de maghiari, greci, turci, polonezi etc. Numai că spectaculosul cocktail românesc s-a filtrat timp de două milenii, pe cînd cel brazilian în doar două-trei sute de ani. începînd cu secolul al XVII-lea, sclavii negri au nutrit şi continentul sud-american, unde milioane de africani au fost aduşi cu forţa, pe măsură ce teritoriul brazilian se extindea. Portughezii n-au fost însă singurii albi stabiliţi în Brazilia. încercînd să-i gonească pe portughezi, francezii şi olandezii au luptat cu primii veniţi, dar s-au şi amestecat cu ei, ramînînd în Brazilia, subjugaţi de farmecul locului. în chip mult mai paşnic, în secolul al XlX-lea, italienii şi nemţii sosesc cu sutele de mii, ocupînd teritorii care pînă astăzi par fragmente de Italie sau de Germanie mutate la antipozi. Şi năvălirile încă nu se terminaseră. Acum exact o sută de ani, în 1908, începea ,,invazia japoneză" sub forma a mii de locuitori veniţi treptat din ţara ,,soarelui-răsare". Faţă de ceea ce s-a întîmplat în Brazilia, aşa-numita năvală a popoarelor migratoare în Dacia Traiana face figura de excursie a unui grup organizat.

Ce să mai spunem despre ultimele decenii?... Populaţiilor deja stabilite li s-au adăugat numeroşi asiatici (chinezi, filipinezi, malaiesieni), arabi din Orientul Mijlociu, ca şi ruşi, ucrainieni, polonezi, greci etc. Şi să nu-i uităm nici pe cei vreo cincizeci de mii de români, ,,emigranţii la Brazilia" ai lui Sadoveanu, ajunşi în zona de coastă după primul Război Mondial.

Din fericire, aceste rase şi popoare n-au trăit fiecare în colţul lui, dimpotrivă. Exemplul mixajului l-au dat primii veniţi, portughezii, care s-au amestecat entuziast cu băştinaşele, mame ale primilor copilaşi aurii ori ciocolatii, cu ochi verzi sau albaştri. într-o multiplicare frenetică, de proporţii geometrice, fiecare rasă, s-a asociat cu celelalte, metişii s-au combinat cu fete din alte rase ori din mariaje mixte. în curînd, veselul cazan în care fierbeau, la figurat, rasele pamântului s-a umplut de un produs suculent şi savuros. Imaginaţi-vă ce culori şi mai ales ce nuanţe poate oferi amestecul, în proporţii savant gradate, dintre oameni cu pielea albă, roşcată, neagră, galbenă, arămie, sangvină, palidă: nici o rasă pură n-ar putea produce indivizi de configuraţie genetică braziliană, adică exemplare umane de o frumuseţe imposibil de găsit în alte parţi ale globului.

Aflaţi la întretăierea principalelor rase de pe pamînt, la confluenţa diferitelor talii, culori şi forme umane, brazilienii apar, mai întîi de toate, surprinzător de frumoşi. Ar fi exagerat să spui că din această ţară oamenii urîţi au dispărut, dar ei sunt mai puţin prezenţi decît aiurea. Numeric, frumoşii covîrşesc. La toate popoarele frumuseţea rămîne o excepţie; la brazilieni, ea reprezintă, statistic, regula. Experimentul biologic petrecut aici în mod spontan pare să fi fost reuşit. Acoperă frumuseţea fizică de la antipozi şi o frumuseţe de altă natură? Iată o problemă greu de tranşat. Oricum, armonia evidentă a corpului reprezintă cel puţin o promisiune de sănătate.

Există şi brazilieni aparţinînd exclusiv rasei albe, după cum există şi negri brazilieni, amerindieni ori japonezi brazilieni, oameni care nu s-au amestecat niciodată cu celelalte rase - din prejudecăţi sau din întîmplare; dar ei ramîn net minoritari. Cînd vorbim astăzi despre brazilieni, trebuie să avem în minte făpturile pitoreşti, cu metisajul înscris vizibil pe figură. Şi e foarte probabil ca proporţia brazilienilor ,,de rasă pură", indiferent de care, să scadă în următoarele decenii din ce în ce mai mult, pînă la a reprezenta doar o excepţie.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara