Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Cronica Ideilor:
Autorul solipsist de Sorin Lavric

Liviu Ioan Stoiciu, Vrăjmaş,
Editura Polirom, Iaşi, 2014, 508 pag.

Oricît m-am străduit să citesc estetic Vrăjmaşul, ca pe o ficţiune ieşită din imaginaţia lui Liviu Ioan Stoiciu, pînă la urmă am abdicat în faţa evidenţei: volumul e un testimoniu cu tentă autobiografică la capătul căruia cititorul rămîne cu convingerea că a ţinut în mînă un jurnal travestit în roman.

Altfel spus, Vrăjmaş e un roman fără parte romanescă, sau un roman a cărui plăsmuire epică e atît de infimă că biografia bate la tot pasul ficţiunea, asta însemnînd că, împotriva cerinţei de a judeca cartea şi nu scriitorul, aici dai peste tot de scriitor. Dacă îmi închipui o oglindă în care Liviu Ioan Stoiciu îşi priveşte demonii colcăindu-i sub piele, atunci expresia ei literară nu poate fi decît Vrăjmaşul. Un autoportret mai bun al tribulaţiilor prin care a trecut în ultimii ani nu poate fi născocit, caz în care născocirea lipseşte cu totul. Din acest motiv, precizarea „roman” pusă pe pagina de gardă este o benignă inducere în eroare, al cărei rost e să întreţină o distincţie din care criticii îşi fac un principiu de lectură, şi anume stricta separare a naratorului de autor, care nu e altceva decît o bizară tactică de a absolvi autorul de bănuiala că în carte şi-a trîntit propriile convingeri.

În numele autonomiei esteticului, tactica e binevenită, fiind un veritabil truc de disculpare, căci nu-i poţi imputa autorului idei rostite de personaje, dar dacă sărim peste subterfugiul dătător de imunitate auctorială, toţi ştim că un roman se croieşte cu materialul clientului, adică din scîrbe groaznice şi din reverii colosale, toate ţîşnite din capul celui care leagă vocabulele. Cu alte cuvinte, segregarea estetică autor–narator nu e un criteriu valabil în plan spiritual. Dacă sub unghi artistic e o gafă să identifici autorul cu personajele, sub unghi spiritual contopirea e firească: naratorul e chiar autorul proiectat în personaje, acelaşi spirit înscenînd întregul vodevil.

Şi cînd se întîmplă ca autorul să fie prins într-o încleştare obsesivă cu propria-i persoană, rezultatul la care ajunge e un roman solipsist, în care, sub feluritele chipuri, scritorul vorbeste despre unul şi acelaşi protagonist: el însuşi. Acesta e romanul lui Liviu Ioan Stoiciu: chinul solipsist al unui homo finito, o fiinţă terminată care, asemeni personajului lui Papini din romanul omonim, vrea totul pentru ca în final să se mulţumească cu puţin. Şi ce vrea de fapt alter ego-ul lui Liviu Ioan Stoiciu? La fel ca Papini, vrea să mute munţii din loc, să schimbe istoria, să-şi lase numele în memoria omenirii, şi pentru asta visează la ceva epocal: o idee nemaiîntîlnită, o carte cum nu s-a mai scris, o faptă de o măreţie irepetabilă. Dorinţa de a răsturna tiparele e atît de mare că Ivan (aşa se numeşte Doppelgänger-ul lui Liviu Ioan Stoiciu) îşi dedică întreaga energie acestei intenţii, pentru ca treptat, dîndu-şi seama că prin puteri proprii nu poate săvîrşi minunea, să cadă în plasa bazaconiilor ezoterice. În consecinţă, lui Ivan i se împlîntă ideea fixă că numai intrînd în contact cu o fiinţă dintr-o lume paralelă (înger, zeu, fiinţă de lumină etc.) poate atinge inspiraţia menită a-l scoate din anonimat, drept care se roagă, se concentrează, ţine post, merge în pelerinaj, totul spre a smulge destinului favoarea unei fapte providenţiale. Aventura căutării îl prinde pe cititor, molipsindu-l cu pofta maniacală de a găsi piatra. După prima jumătate, te surprinzi ţinînd cu Ivan şi rugîndu-te să-şi afle prodigiul.

Dar cu timpul Ivan îşi dă seama că „n-are nici o şansă să fie ajutat de o entitate din lumea paralelă, care să-i dea mintea de pe urmă ca să izbutească lovitura vieţii lui (nu vrea bani, vrea doar să i se dea puterea să înfăptuiască orice ar putea fi considerat bun, esenţial pentru omenire; neştiind ce să ceară, i se pare de-ajuns dacă i se va da o concentrare maximă, care să-l treacă în altă dimensiune; ar fi mulţumit şi dacă ar face o predicţie salvatoare pentru omenire sau dacă ar scrie o carte cum nu s-a mai scris, care să cucerească lumea.)” (p. 83)

Frica de a nu se rata îl împinge pe Ivan în braţele unui misticism scuturat de accese oculte, de aici ahtierea pe care o arată pentru o suită de texte sibilinice, pe care le culege de pe internet, conspectîndu-le pînă într-atît de migălos că le reproduce aidoma în paginile volumului. Aşa se face că trunchiul cărţii Vrăjmaşul e despicat de pene ezoterice, veritabile fragmente hermetice tratînd despre o puzderie de bizarerii: alinierea planetelor şi posibilul sfîrşit al lumii 21 decembrie 2012, şamani şi eliberarea energiei kundalini, civilizaţii reptiliene, substratul cuantic al gîndirii, modificarea cîmpului magnetic al Pămîntului, schimbarea vibraţiei de bază a omenirii, trecerea speciei în altă dimensiune etc. Babilonia textelor e totală, de o diversitate respingînd găsirea unui punct de vedere comun, afară bineînţeles de ambiţia disperată a protagonistului ca, vîrîndu-şi nasul în toate prodigiile, speră să intre în posesia unei puteri mirabile. Personajul nu ocoleşte nimic: texte duhovniceşti, terapeutice, apocaliptice sau de science fiction.

Aici e locul unde coerenţa romanului se crapă, căci abuzul de citate culese pesemne de pe internet (spun „pesemne” fiindcă Liviu Ioan Stoiciu nu dă sursa fragmentelor decît arareori, mulţumindu-se să le scrie cu caractere italice spre a le deosebi de scrisul propriu, cu litere drepte), abuzul de citate spiritiste dau cărţii alura eclectică a unei arhive cu scrînteli paranormale. Neavînd o concepţie personală asupra lumii, eroul le frecventează pe toate, dintr-un avînt sincretic ce frizează diletantismul. Ivan e bine intenţionat, dar sfîrşeşte într-un talmeş-balmeş de texte oculte, cărora nu ştie ce întrebuinţare să le dea. De fapt, Ivan reface drama insului profan căruia Dumnezeu nu-i arată bunăvoinţa de a-l pune pe o itineră spirituală. De aceea, în disperarea de a găsi piatra filosofală, recurge la surogatele ei moderne, pentru ca în final să cadă în decepţie.

Detaliile din care e alcătuit portretul lui Ivan amintesc izbitor de Liviu Ioan Stoiciu, de la cartierul în care locuieşte lîngă Parcul Tineretului, pînă la vîrsta pe care o are în clipa scrierii cărţii (62 de ani în 2012). Pelerinajele la mînăstirile Căldăruşani, Balamuci sau Cozia, urcatul Ceahlăului pe 6 august, accidentul fracturării unui genunchi sau mizeriile provocate de zgomotul infernal al barului din apropierea casei – toate descind din viaţa autorului. Cel mai izbitor este episodul morţii unui prieten apropiat, pe care Liviu Ioan Stoiciu l-a descris într-unul din jurnale, episod care revine în paginile Vrăjmaşului: aplecîndu-se peste catafalc la urechea mortului, autorul îl roagă în surdină să-i trimită un semn de dincolo. În aceeaşi seară, Liviu Ioan Stoiciu se pomeneşte la uşa apartamentului cu un cîine care nu se dă dus. Cîinele va sta exact 40 de zile la uşa casei, fiind hrănit de familie, pentru ca, de cum sorocul adăstării sufletului printre vii să se împlinească, cîinele să dispară cum apăruse. Se înţelege, cîinele fusese semnul pe care prietenul mort i-l trimisese de dincolo.

Celelalte două personaje din roman – Oana şi Iordache – sunt trabanţi gravitînd în jurul lui Ivan din nevoia de a da o intrigă cărţii, dar intriga nu culminează într-un deznodămînt. De aceea romanul n-are creştere, fiind o mărturie monocordă în marginea unei mari frămîntări: cum se poate ca, vrînd să faci ceva providenţial în viaţă, destinul să nu te ajute? Pe această idee Liviu Ioan Stoiciu îşi face autoportretul. Restul e masă inertă de întîmplări care umplu cartea fără a-i da consistenţă. Amănuntul că Oana rămîne gravidă cu Iordache, în pielea căruia bănuieşte insinuarea Diavolului, este un ingredient pitoresc, dar inutil. Naraţiunea nu are o structură de roman, cartea stînd exclusiv într-o spovedanie autoreferenţială. Liviu Ioan Stoiciu scrie despre sine prin mijlocirea a trei personaje dintre care unul e centrul şi ceilalţi sateliţi. Centrul e prins într-o aventură spirituală cu deznodămînt trist, pe cînd sateliţii se încurcă într-un amor fără alte consecinţe decît graviditatea Oanei.

Sub unghiul compoziţiei, cartea e un hibrid greu de gustat estetic tocmai din cauza penelor paranormale, dar spiritual vorbind, aici avem mărturia unei uriaşe frămîntări în numele unui ideal.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara