Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Păcatele Limbii:
Ataşament de Rodica Zafiu


Cu riscul de a insista prea mult asupra unei anumite zone a limbajului contemporan, revin asupra acelei părţi din terminologia computerului şi a Internetului pe care foarte mulţi dintre vorbitorii nespecialişti sînt nevoiţi să o folosească frecvent, în legătură cu activităţi curente: redactarea unor texte, folosirea poştei electronice, căutările în Internet. Aşa cum am mai arătat şi altă dată, fixarea terminologiei e în acest domeniu un fenomen în curs, cu numeroase ezitări şi dezvoltări imprevizibile.
în limbajul de specialitate s-a impus desemnarea textului, a imaginii, sau a sunetului care poate fi trimis împreună cu un mesaj al poştei electronice prin termenul englezesc attachment. Cuvîntul nu e tocmai uşor de preluat în română (cel puţin prin nonconcordanţa dintre scriere şi pronunţare), de aceea nu e surprinzător faptul că se încearcă o traducere, o adaptare, sau o înlocuire a sa. Legătura dintre verbul englezesc attach şi verbul românesc a ataşa se face imediat, dar nu e la fel de uşor de găsit un nominal corespunzător lui attachment. Echivalentul tehnic, preferat în descrierile serioase, este o sintagmă: fişier ataşat - "se activează la deschiderea fişierului ataşat" (Capitala, 25, 2000, 11); "nu există nici un pericol dacă fişierul ataşat nu este deschis" (Evenimentul Zilei 2406, 2000, 12). E însă puţin probabil ca varianta colocvială a limbajului informatic să accepte cu uşurinţă o sintagmă, cînd ar putea folosi mai comod un singur termen. Alte două soluţii în circulaţie - ataş şi ataşament - nu mi se par prea fericite. Ambele sînt încă solid asociate cu sensurile lor mai vechi: tehnic, în cazul lui ataş ("anexă de metal prinsă lateral de o motocicletă", DEX), psihologic în cel al lui ataşament - "afecţiune (puternică şi durabilă)", ib.. Am crezut iniţial că primul termen are mai multe şanse de a dezvolta noul sens, prin metaforă: ataşul e totuşi un obiect anexat, adăugat altuia. Opţiunea pentru ataşament, în schimb, la care diferenţa dintre vechiul şi noul sens e mult prea mare, mi se părea posibilă doar cu intenţie glumeaţă, parodică: bazată pe o ironică disponibilitate de a copia cît mai fidel termenul englezesc. Evident, competiţia terminologică e deschisă: în teorie, e posibilă şi alegerea cuvîntului anexă - poate cea mai potrivită traducere, dar cu şanse reduse tocmai pentru că, în măsura în care se integrează mai bine românei, se şi depărtează de omogenizarea internaţională a limbajului informatic. E interesantă, de altfel, examinarea situaţiei din alte limbi romanice: decizia de a traduce terminologia engleză conduce în mod previzibil la apariţia în glosarele franceze a unor termeni ca annexe, fichier attaché (şi chiar a dubiosului pièce jointe); realitatea textelor demonstrează totuşi că englezismul attachment circulă; ba, mai mult, e reperabilă chiar adaptarea parţială attachement ("envoyer un mail avec un attachement"). Mult mai puţin puristă, italiana acceptă englezismul attachment, dar îl concurează prin termenul (de sursă administrativă) allegato (anexă la o scrisoare); în spaniolă e recomandat anexo, dar în texte apare şi "el attachment". Din păcate, n-am reuşit încă să aflu care este propunerea "oficială" pentru română, respectiv traducerea termenului în noile versiuni ale programelor de poştă electronică lansate pe piaţa autohtonă: evident, acestea - dacă se impun - au cele mai mari şanse să răspîndească o formă sau alta.
Un rapid sondaj în Internet pare să indice în textele româneşti actuale o prezenţă constantă a englezismului, adaptat morfologic: "nu toţi au reflexul de a se feri - de a nu deschide attachment-urile e-mail decît după ce au fost filtrate" (unitbv.ro); "deschiderea attachment-ului duce la propagarea virusului" (umfcv.ro). în mod previzibil, se întîlneşte des şi sintagma fişier ataşat: "Să vedem acum ce faceţi dacă primiţi un mesaj cu un fişier ataşat" (timp.ebony.ro); "Articolele pot fi trimise şi prin e-mail, sub formă de fişier ataşat" (cantacuzino.ro). în schimb, ataş e foarte rar: "Nu deschideţi un ataş dacă nu-l aşteptaţi. Şi înainte de rularea oricărui ataş, salvaţi-l pe disc" (robertsoft.go.ro). Marea surpriză mi se pare însă frecvenţa termenului ataşament, în contexte care nu par să indice nici un fel de nuanţe ironice: "Dacă există o agrafă în dreptul mail-ului, înseamnă că acesta conţine un ataşament. Făcînd click pe ataşament, îl deschideţi într-o fereastră nouă. (www.resita.com.ro); "trimiteţi CV-ul sub formă de ataşament" - myjob.ro; "ca ataşament al unui e-mail" (expess.ro). Forma e folosită chiar într-un spaţiu specializat, care oferă servicii de poşta electronică: "Mesaj necitit, cu ataşament(e)" (email.ro). Pînă la urmă, s-ar putea ca şi în acest caz obişnuinţa să-şi spună cuvîntul şi, peste o vreme, soluţia "ataşament" să ni se pară normală.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara