Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Ochiul Magic:
Actualitatea de Cronicar

O nouă revistă

Am primit la redacţie primul număr al unei noi reviste, ACOLADA, editată la Satu Mare de Editura Pleiade. Director general: Radu Ulmeanu. Director: Gheorghe Grigurcu. Redactor-şef : Petre Got. Revistă "de literatură şi artă", Acolada îşi propune, după cum menţionează poetul Radu Ulmeanu în scurtul cuvânt inaugural, să fie "un mănunchi de pagini tipărite" în care să se simtă bine "alături unul de altul" scriitori de orientări diferite şi din generaţii diferite. Par a se simţi bine alături, în primul număr al Acoladei, Ana Blandiana, prezentă cu trei poeme, Alexandru George, Mircea Horia Simionescu, Gabriel Chifu, prezenţi cu fragmente de proză, Barbu Cioculescu, prezent cu un portret al lui Şerban Foarţă, Şerban Foarţă însuşi, prezent cu un text despre Urmuz, Paul Aretzu, prezent cu poezii, Luca Piţu, cu un eseu, Constantin Mateescu, prezent cu proză memorialistică, Gabriel Dimisianu, cu un articol despre Eugen Ionescu în viziunea lui Matei Călinescu, Pavel Şuşară cu rubrica dedicată artelor plastice, Marina Constantinescu ( rubrica "Teatru"), Ada Brumaru ( rubrica "Viaţa muzicală"), Constantin Abăluţă cu traducerile din Marie-Claire Bancquart. Cronicarul literar al revistei, Gheorghe Grigurcu, scrie despre eseistica Anei Blandiana şi tot d-sa creionează , la rubrica "Actualităţi", un portret acid al "domnului B.". Mai sunt prezenţi cu articole, eseuri, poezii, contribuţii istorico-literare: Nora Iuga, Magda Ursache, Petre Got, Constantin Călin, Constantin Trandafir, Adrian Dinu Rachieru, Nicolae Florescu, Val Gheorghiu. Un număr de revistă remarcabil prin bogăţie, cu o lectură pe care o fac însă dificilă stângăciile de tehnoredactare. Ar fi păcat să nu fie remediate.
La început de drum, le urăm mult succes colegilor de la Acolada.

Bursa debuturilor

O foarte bună idee se vede materializată în BUCUREŞTIUL CULTURAL, suplimentul revistei 22 apărut sub egida Grupului pentru Dialog Social. E vorba despre o amplă anchetă făcută printre criticii şi cronicarii literari atenţi la evoluţia postrevoluţionară a literaturii noastre.
O primă anchetă, derulată mai de mult, urmărea configurarea unui top al celor mai importanţi autori afirmaţi după 1989. A urmat Bursa debuturilor din ultimii ani (din 2000 încoace), iar acum este în plină desfăşurare (cine mai intervine în joc? cine mai cotează şi cine mai contează?) Bursa debuturilor din intervalul 1990-1999. Răspund, în două numere, Sanda Cordoş (Trei serii de debutanţi), Liviu Antonesei (Anii nouăzeci - mai ales anii recuperărilor), Paul Cernat (O literatură a decompresiei), Nicolae Bârna (Anii '90, ai optzeciştilor întârziaţi) şi Daniel Cristea-Enache (O nouă literatură). Iar cu debuturi editoriale importante, receptate ca atare de toţi repondenţii, figurează câţiva, nu mulţi scriitori intraţi deja în "reflexele" criticii şi chiar în conştiinţa publicului.
Vreţi să ştiţi cine sunt aceştia? Chiar vreţi? Luaţi BUCUREŞTIUL CULTURAL şi o să-i descoperiţi.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara