Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

Revista revistelor:
Actualitatea de Cronicar


Ce mai declară demnitarii noştri

Din ADEVĂRUL apărut de Sf. Nicolae, cităm două declaraţii ale unor demnitari români cu înalte funcţii în Stat. Prima aparţine bizarului personaj care este dl Gh. Onişoru, preşedinte al CNSAS (la propunerea liberalilor şi, se pare, la sugestia unei cunoscute poete). CNSAS a comunicat poetului Ion Gheorghe dosarul personal. În dosar, apare, în legătură cu o anchetă de Securitate, numele dlui Ristea Priboi, pe atunci locotenent în instituţia cu pricina. Dl Priboi se arăta alarmat de pesimismul unor pagini din România literară. Întrebat cum se face că CNSAS una spune, alta fumează, încercînd a-l scoate basma curată pe cititorul revistei noastre, dl Onişoru a declarat: "Din informaţiile noastre (!?), dînsul era tînăr pe atunci. Abia terminase studiile de specialitate. Poate să fi fost un fel de practică pe care o făcea dl Priboi..." Incredibil, dar adevărat. Candoarea dlui Onişoru întrece binişor graniţa unei alte însuşiri a fiinţelor umane. Cît despre "informaţiile noastre" privind vîrsta dlui Priboi...! Bine informat CNSAS! A doua declaraţie aparţine ministrului Administraţiei Publice. Alertat de prognozele meteo, dl Octav Cozmâncă a notificat autorităţilor de resort că "e mai bine să oprim circulaţia pe aceste drumuri (afectate de îngheţ - nota Cronicarului) decît să stăm apoi să numărăm morţii". Alternativa exprimă admirabil gîndirea administratorului-şef. Cît despre deszăpezire, ce să mai vorbim? Poate doar să-l parafrazăm pe un celebru personaj voltairian, zicînd că la ce bun să deszăpezim, dacă zăpada tot se aşează la loc.


Poruncă de la cer pentru Stelian Baboi

Dl Stelian Baboi, (ne)cunoscut scriitor român, publică în revista EST (de care n-am auzit) un articol pe tema Doar Dumnezeu e Dumnezeu. Am luat cunoştinţă de elucubraţiile dlui Baboi dintr-o notă ironică a dlui C. Stănescu din A.L.A. din 3 decembrie. Dl Baboi declară (iarăşi o declaraţie) fără să clipească, în articolul cu pricina că a "primit poruncă de la cer să pună mîna pe pană, spunîndu-le o dojană denigratorilor neamului: "Ajunge, nu ne mai suciţi şi răsuciţi cuţitele în rană"". Denigratorii sînt Adrian Marino, Marko Bella (sic), Gabriela Adameşteanu (sic), Liiceanu, Pleşu, Patapievici, Cărtărescu, Ţepeneag ş.a. "Înarmaţi cu venin afgan, antrax, ninje, stilouri şi umbrele otrăvitoare", aceştia şi alţii vor să "desfiinţeze" o dată cu ţara "miturile şi religia făurite cu trudă şi sînge de strămoşi". A.L.A. reproduce şi un portret al dlui Baboi scris cu un mare elan de iubire de către dl Tudor Ghideanu din Iaşi (profesor de filosofie la Universitatea "Al. I. Cuza", cu niscai suspiciuni de plagiat prin anii '70-'80), tot în revista EST. Dl Baboi e prezentat ca un Mare Scriitor şi Mare Inchizitor. Delirul paranoic din articolul dlui Baboi e aproape întrecut de acela din portretul făcut de dl Ghideanu, unde cuvintele care nu sînt scrise cu majusculă sînt subliniate. Prea îndurătoarea hîrtie nu ia totuşi foc de atîtea inepţii sub mîna celor doi şi ne vine să ne întrebăm de ce. Cronicarul mărturiseşte umil că nu ştie răspunsul. Să fie vreo poruncă de la cer care să-i facă pe dnii Baboi şi Ghideanu ignifugi? În DISCOBOLUL (nr. 62-64), dl Nae Antonescu, fidel restituirilor istorico-literare, îi schiţează un portret prozatorului şi criticului Mihail Chirnoagă (1913-1948), colaborator la Frizele braşovene în anii '30 ai secolului trecut şi autor, între altele, al unei Introduceri critice la poezia lui L. Blaga prea puţin cunoscută, din păcate, specialiştilor în opera poetului ardelean. Italienist, Mihail Chirnoagă a avut o polemică isprăvită prost pentru Frize cu alt italienist, Pimen Constantinescu (1905-1973) de la Sibiul literar. Dl Antonescu ne informează, scrupulos ca totdeauna, că atacul pornit de la revista din Sibiu a avut aerul unui "atentat" care a condus (oare de ce?) la suprimarea revistei braşovene.


Cînd trebuia arestat Dabela?

Într-un lung şi foarte explicit editorial Dan Pavel scrie în ZIUA despre "Centralismul antidemocratic sau cum se joacă PSD cu focul". Începutul editorialului e de-a dreptul exploziv: "Partidul Social Democrat şi-a epuizat resursele de transformare democratică. În ultimul an, partidul condus de Adrian Năstase redevine la fel cu ce era înainte de 1996, cînd liderul incontestabil era Ion Iliescu. Cu toate că a promis Internaţionalei Socialiste transformarea PSD într-un partid social-democrat modern, actualul partid de guvernămînt se comportă din nou într-un mod care pune în pericol chiar democraţia din România". După care Dan Pavel trece în revistă păcatele PSD - racolări politice, imixtiunea în justiţie, amestecul în administraţia locală a Bucureştiului, măsurile centraliste puse la cale împotriva învăţămîntului universitar, temă căreia universitarul Dan Pavel îi acordă cea mai mare atenţie şi care e direct legată de finalul editorialului: "Nici un partid din România, oricît de mare, nu poate ieşi victorios dintr-o confruntare cu miile de universitari şi cu sutele de mii de studenţi. PSD se joacă cu focul şi a venit vremea să-i dăm peste mîini, precum unui copil obraznic, care nu înţelege nici cînd se arde că focul este periculos. Deja ne uităm cu alţi ochi la viitoarele alegeri, fie că vor fi anticipate sau la termen." În JURNALUL NAŢIONAL, Marius Tucă e de părere că "Arestarea lui Dabela, şeful RADET, înseamnă intrarea într-o nouă fază a acţiunilor declanşate de Parchetul Naţional Anticorupţie. Pe lîngă peştişori reţinuţi pînă mai ieri, George Dabela este un nume. Ceea ce poate să însemne că de aici încolo ne putem aştepta şi la arestări şi mai spectaculoase. Ceea ce poate să însemne pînă la urmă că lupta împotriva corupţiei nu mai este doar o vorbă în vînt manevrată prin campaniile electorale şi pe la simpozioanele unde erau servite icre roşii şi icre negre între două plimbări cu jeep-ul." Un cu totul alt punct de vedere exprimă Cornel Nistorescu în EVENIMENTUL ZILEI: "Ce ziceţi, în aceste zile, despre frigul din casă? Orice aţi spune, încheiaţi cu o înjurătură la adresa RADET! Dar cînd va veni prima notă de plată din iarna asta? Pentru două milioane, contravaloarea încălzirii a două camere, două înjurături în contul RADET! Şi una la Dabela! Cum Dumnezeu, exact cînd au început să apară facturile cu multe zerouri, anticorupţia a ajuns la RADET, deşi dosarul în cauză e în lucru de vreo doi ani? Şi, dacă miroase urît de atîta vreme, de ce a fost nevoie să-l mai ţină pe Dabela încă doi ani? Doar pentru a-l aresta într-un moment optim? Nici măcar n-a fost prins în flagrant. Sau numai pentru că erau necesare două înjurături pe cap de locuitor? Dumneavoastră nu aveţi decît să ziceţi de o sută de ori ce vă trece prin gînd despre directorul arestat. Povestea cu Gheorghe Dabela seamănă leit cu arestările pe care Ceauşescu le făcea pe sectoare, în funcţie de crizele de pe piaţă. Lipsea carnea de porc, aresta la zootehnie. Lipsea vinul, aresta la viticultură. Şi populaţia se răcorea, avînd pe cine să înjure. Acum sîntem într-o situaţie şi mai şi! Cu o arestare am împuşcat trei iepuri. Unul legat de preţul încălzirii. Al doilea, legat de frigul din apartamente. Vinovat: Dabela (despre care nu vreau să insinuez cîtuşi de puţin că ar fi uşă de biserică. Ba dimpotrivă!). Al treilea iepure împuşcat, e drept, mai pîrlit, e din turma anticorupţiei." Cronicarul înţelege unde bate Cornel Nistorescu, totuşi ce e mai important, că un personaj corupt a fost arestat în funcţie de anotimp, sau că a fost arestat pur şi simplu? Fiindcă, pe de altă parte, celor care l-au arestat pe Dabela în plină iarnă li se poate reproşa că au decapitat conducerea RADET tocmai într-un moment cînd conducerea ar fi trebuit lăsată în pace pentru a se ocupa de rezolvarea frigului din case. După părerea Cronicarului, şi în privinţa arestărilor gospodarul îşi face vara sanie şi iarna car. Din nefericire, carul politicienilor merge mai bine iarna pe cărarea curăţată de o arestare de tip Dabela.