Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

In Memoriam:
A regândi literatura de Alex. Ştefănescu

Gheorghe Crăciun (născut la 8 mai 1950 la Tohanu Vechi, în judeţul Braşov) este un scriitor care s-a autoconstruit, cu seriozitate şi bunăcredinţă. Ştia clar unde vrea să ajungă şi, cu efort, s-a apropiat mult de idealul său.
A făcut parte dintr-o generaţie mai solidară şi mai conştientă de ea însăşi decât altele, generaţia '80, însumând un număr impresionant de autori, şi a devenit cu timpul unul dintre teoreticienii optzecismului (alături de Ion Bogdan Lefter, Mircea Nedelciu, Alexandru Muşina, Mircea Cărtărescu). Sentimental a fost legat de un grup mai restrâns, constituit în timpul facultăţii (Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti): "Până în 1973, la terminarea facultăţii, am făcut parte dintr-un grup de tineri care redactau revista de perete-afiş ŤNoiiť. Aceşti tineri se numeau Mircea Nedelciu, Gheorghe Iova, Constantin Stan, Ioan Flora, Gheorghe Ene, Ioan Lăcustă. Grupul acesta nu mai există astăzi, dar spiritul său s-a impus, şi asta poate în prelungirea căutărilor şcolii de la Târgovişte, căreia cărţile noastre i-au fost afiliate nu de puţine ori."
Fiecare dintre romanele pe care le-a publicat - Acte originale/ copii legalizate, 1982, Compunere cu paralele inegale, 1988, Frumoasa fără corp, 1993, Pupa russa, 2004 - este mai bun decât cel precedent. Toate sunt autoreflexive şi teoretizante, de o gravitate care inspiră mai mult respect, decât pasiunea de a le citi. Dar este evidentă o evoluţie, de la o gravitate stângace, exterioară, la una mai bine însuşită. Gheorghe Crăciun se defineşte în cuprinsul lor ca un intelectual care regândeşte lumea şi, bineînţeles, lumea literaturii, obiect de reflecţie predilect pentru optzecişti (Gheorghe Crăciun predând după 1989, nu întâmplător, teoria literaturii - la Facultatea de Litere a Universităţii din Braşov). Un eveniment literar a fost considerată apariţia romanului Pupa russa, urmată, după doi ani, de publicarea unui volum-anexă, Trupul ştie mai mult. Fals jurnal la Pupa russa. 1993-2000. Sunt scrieri care ilustrează maturitatea intelectuală a autorului şi care se caracterizează printr-un anumit dramatism, inexistent sau, orice caz, foarte discret în textele precedente.
Cărţile de studii literare şi eseuri - Cu garda deschisă, 1997, Introducere în teoria literaturii, 1997, În căutarea referinţei, 1998, Experimentul literar românesc postbelic, (în colaborare), Reducerea la scară, 1999, Aisbergul poeziei moderne, 2002, Doi într-o carte, fără a-l mai socoti pe autorul ei. Fragmente cu Radu Petrescu şi Mircea Nedelciu, 2003 etc. - şi, fără îndoială, antologiile, care îl prezintă ca pe o eminenţă cenuşie a generaţiei '80 - Competiţia continuă. Generaţia '80 în texte teoretice, 1994, Generaţia '80 în proza scurtă, 1998 - exprimă şi, respectiv, ilustrează o concepţie bine sistematizată şi sobru afirmată despre literatură. Dacă le lipseşte ceva, le lipseşte acel sentiment al relativităţii ideilor, acel umor prietenos atât de des invocate de optzecişti şi atât de rar întâlnite în textele lor teoretice.
În 2001 lui Gheorghe Crăciun i-a apărut, în Franţa, la Editura Maurice Nadeau, romanul Composition aux paralleles inegales, tradus în franceză de Odile Serre, ceea ce a constituit un succes remarcabil (al său şi al generaţiei sale).
Deşi a luat foarte în serios polemicile în care s-a angajat pentru a-şi susţine ideile despre literatură, Gheorghe Crăciun a rămas mereu un om profund civilizat. N-a răspuns ironiilor cu alte ironii, ci cu argumente şi, uneori, cu o enervare care nu făcea decât să-l umanizeze. A murit mult prea devreme, înainte de a împlini 57 de ani, la 30 ianuarie 2007, la Spitalul Fundeni, din cauza unei afecţiuni hepatice, spre consternarea şi regretul prietenilor, cunoscuţilor şi adversarilor săi de idei. Despre el se poate spune cu toată consideraţia că nu a trăit în zadar. A slujit o idee înaltă despre literatură, a format tineri, a fost un exemplu de integritate morală.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara