Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

 
versuri de Gheorghe Vidican


Dimineaţă la Londra

Salcâmii îşi ard frunzele în palma optimistului

incurabil

Se încrucişează bîrfele prelinse pe fereastra metroului

Bufniţa bate în cuie dimineaţa Dezghicînd mirosul cafelei peste sfîrcurile

barmaniţei

Gata gata să se răstoarne în ochii Tamisei

Curţi interioare

Curţi interioare îmi locuiesc palmele Plouă la Londra cu parada gărzii regale Înfloreşte spada cavalerului În murmurul curtezanei purtînd o pălărie

bizară

Stau rezemat de secolul XIX Îi simt respiraţia prin mîna stîngă Plin de vicleşuguri şi cîntece de ocnă Imperceptibile gemetele sclavilor negri Rugăgiuni de prisos în zăngănitul de lanţuri

de pe

Puntea corabiei

Cavalerul

Stăteam de vorbă cu Big Ben; are implicaţii

existenţiale

În eliminarea stresului Se strecoară pe furiş trăgînd de limbi timpul. Cavalerul învaţă mersul pe role Curge în tinereţi neconvenţionale Învaţă să moară

Stînd de vorbă cu cuiul din capul lui Ben

Miroase sub ciobul de oglindă a îndrăzneală E straniu să stai într-un picior în coliba

plină de nuntaşi Îşi roteşte mireasa buzele ca pe-un ceasornic Înlăturînd stresul cu mîneca evantaiului Se adaugă în rachiu puţină pulbere din

oftatul femeii

Culegătorul de himere se răţoieşte la mine Cu obrajii plini de buruienile ginului.

Imnul palmelor

Murmuram deodată cu tamisa imnul palmelor

ce mîntuie berea

Cu cioburi de hamei Mă gîndesc să-mi leg mîinile cu valuri n-ar şti nimeni că sunt desculţ în căuşul

palmei

un străin se dezbracă de straie în faţa halbei

mele de bere pregăteşte spargerea clipelor în ţăndări rănind malurile cu murmur de fum se zăresc pălării în apa Tamisei


Dover

Incomod conceptul opiniei publice despre

existenţa celţilor Ce frumos e seara cînd bat clopotele în

Dover

Se răstoarnă corăbiile în valurile subţiri de sîrmă ale mării

Ţara Albionului se ascunde în lătratul cîinilor Şoseaua ne alunecă dinspre Londra spre

Mare

Cămaşa nopţii ne împresoară plecarea În vîrful unghiilor aud paşii sîngelui Scotocind în buzunare după nişte lire infirme

Garda regală

Ia în copitele cailor istoria

tunicile răvăşind a sînge proaspăt tulburarea.

Naivitatea tînărului cavaler pozează cu

călătorii prin timp La marginea lui îmi plezneşte obrazul bogat

de toamnă

Cavalerii Gărzii Regale bucurie a poetului Ascunsă într-o scoică azvîrlită în trupul

Tamisei

Parcul Saint James

Curge ca o junglă lîngă palatul Buckingham

parcul St James Îi simt tinereţea din jocul lebedelor Din locul plin de caleşti timpul tras de pescăruşi pe corzi vocale Se risipeşte în oameni Părul luxuriant al parcului St James poartă puterea prin jocul veveriţelor şi chiotul copiilor

ei lustruiesc frunzele ruginii cu rîsul lor

O zi pe Tamisa

în viile pîrguite îşi scaldă Tamisa zăbrelele

din fereastră

laudă braţul purtător de aromă al toamnei oglinda multiplică apa frumos ca pe-o

copilărie

prin lumina subţire îşi strigă coapsele sărutul mărşăluieşte prin cupe se întoarce umbra zile în girofar