Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Actualitatea:
vandalism în curtea lui Eminescu de la Ipoteşti? de Gellu Dorian

toată lumea ştie că la Ipoteşti, în incinta complexului muzeal de acolo, dedicat memoriei lui Eminescu şi familiei lui, există un obiectiv turistic unicat în lume: Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril. De ce este această biserică obiectiv turistic unic în lume? De-a lungul timpului s-au tot ctitorit biserici în România, iar în ultima vreme cu un spor demn de cartea recordurilor. Însă acea biserică de acolo, nu pentru că este construită în stil Muşatin, asemănătoare cu multe dintre bisericile ctitorite de Ştefan cel Mare, printre care şi cea din vecinătate, de la Popăuţi, din Botoşani, este atît de importantă, ci pentru faptul că este singura biserică din lume dedicată memoriei unui poet. Şi unicitatea ei nu se opreşte aici, ci constă şi în faptul că pictura din interior este una atipică, ce nu intră în canoanele bisericii ortodoxe pentru astfel de decoraţiuni interioare: aureolele sfinţilor, care au o înfăţişare ca ruptă din rîndul chipurilor oamenilor locului, au fost înnegrite de timp, nu sunt aurii sau argintii, sau au devenit negre cu trecerea timpului şi au dat prilejul la tot felul de interpretări.

Ca mai toate bisericile şi aceasta a fost construită din colectă publică. În 1929, cu zece ani înainte de a fi comemorat Mihai Eminescu la cincizeci de ani de la moarte, Nicolae Iorga, originar şi el din Botoşani, un luptător pentru identitatea naţională, cu toate greşelile din perioada de ministeriat, împreună cu scriitorul Cezar Petrescu au deschis colecta publică şi în 28 iunie în acel an cu un sobor de preoţi au tîrnosit locul de ctitorire a bisericii. Ctitor a fost ales regele Carol al II-lea, care a făcut o donaţie importantă. Biserica a fost gata în 1938, iar în 1939 a fost sfinţită de mitropolitul Moldovei, Irineu Mihălcescu, cu hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril, în aşa fel ca în iunie, la cincizeci de ani de la moartea lui Mihai Eminescu, comemorarea să aibă loc într-o prezenţă numeroasă, deşi casa familiei Eminoviceştilor era lăsată în paragină de noii proprietari, familia Papadopol, care, la insistenţele şi autoritatea lui Nicolae Iorga, a fost de acord cu amplasarea bisericii acolo, imediat în apropierea bisericuţei lui Gheorghe Eminovici şi cu altarul chiar lîngă mormintele părinţilor poetului şi cel al unui frate. Pictura a fost executată în timp util de pictorul Petre Remus Troteanu, profesor la Academia de Arte Frumoase din Iaşi, fiu al unui preot născut în Ipoteşti. Nu s-a găsit nici o însemnare în documentele pictorului din care să reiasă alegerea culorii aureolelor, dar legendele ivite după ce aureolele s-au înnegrit s-au încetăţenit în timp şi au indus părerea că acele aureole în negru ale sfinţilor de pe fresca interioară a bisericii ar fi sugerat doliu pentru poetul dispărut atît de devreme şi atît de tragic cu cincizeci de ani în urmă. Cercetările recente, făcute de experţi în pictura murală, au scos la iveală faptul că, totuşi, iniţial aureolele au fost pictate în galben, cum se pictează de regulă acestea, dar timpul le-a colorat în negru, cerînd parcă să se aşeze doliul pe frunţile acestora pentru dureroasa dispariţie a poetului şi pentru faptul că peste memoria lui încă se aruncă pete ce se doresc ale uitării, ale renegării celui care a creat limba română literară, element identitar absolut pentru un popor cum este al nostru încă încercat. Importantă este şi catapeteasma din biserică, unică şi ea, lucrată de sculptorul danez Peer Marloe, aflat în acea perioadă la Mănăstirea Văratic.

Foarte important este şi faptul că tablourile votive de pe pereţii interiori de la intrare îl reprezintă, printre sfinţi şi ctitorul bisericii, regele Carol al II-lea, pe poetul Mihai Eminescu în mărime naturală, în straie de sărbătoare. Acest aspect a fost înţeles atunci, dar viu comentat mai tîrziu. Nici soldaţii sovietici-bolşevici, care au ajuns acolo şi au adăstat un timp în casa poetului în 1944, trăgînd gloanţe în chipul regelui şi al sfinţilor cu aureole negre, nici mai tîrziu comuniştii nu au stricat picturile, considerînd biserica un unicat preţios. Nu acelaşi lucru au făcut cei care păstoresc astăzi comunitatea ipoteşteană din punct de vedere religios şi politic. Aceştia, la finele lunii noiembrie anul trecut, după ce în primăvară au dat jos ţigla de pe acoperiş, înlocuind-o cu tablă chicioasă, au decis să şteargă în parte pictura din altar şi din naos, pe motiv că vor să o înlocuiască cu o nouă pictură, de data asta canonică. Au fost opriţi la timp prin intervenţia poliţiei patrimoniale. Dar imediat şi-au reluat demersul şi cu mai mare aplomb, decopertînd şi pereţii interiori ai naosului. Motivaţia celor de acolo a fost că biserica este a satului, parohială, şi fac ce vor în ea, iar în privinţa renunţării la pictura recunoscută, că nu este canonică şi trebuie să dispară. Şi a dispărut! Dar oare pictura din biserica Mînăstirii Daniil Sihastru de la Durău, realizată de Nicolae Tonitza, atît de apreciată de turişti, este canonică? Vandalii de la Ipoteşti nu au ţinut cont că biserica de acolo este inclusă în patrimoniul Memorialului Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” şi deci în protecţia acestuia.

deşi vandalismul a fost oprit de intervenţia poliţiei, el a fost reluat, cu sprijinul ascuns al celor în administrarea cărora se află biserica şi anume Mitropolia Moldovei din Iaşi, care, legal, poate decide ce vrea în această privinţă. Acum, în plină democraţie, cînd biserica are un rol fundamental în mentalul colectiv, în loc să se facă, cum era firesc şi necesar, o restaurare a picturii care a devenit punct de atracţie pentru turiştii din întreaga lume, s-a trecut, pe ascuns, fără aprobări prealabile, la devastarea acesteia şi în final la desfiinţarea ei. Ce ar fi de întreprins în această fază? Cine ar trebui să impună refacerea picturii interioare a bisericii? Autorităţile locale spun să se procedeze legal. Probabil aşa cum s-a modificat acoperişul, aşa se va modifica şi pictura interioară, fără a se conserva măcar într-un album foto. În loc să se restaureze şi să se păstreze aşa cum au dorit şi au făcut doi oameni de cultură, Nicolae Iorga şi Cezar Petrescu, ca un monument creştin, unic în lume, dedicat memoriei poetului Mihai Eminescu.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara