Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Comentarii Critice:
un umanist: Grigore Arbore de Adrian Popescu

monografiile, eseurile lui Grigore Arbore apărute în deceniile şapte şi opt – Chagall, 1971, Piero della Francesca, 1974, Futurismul, 1976, Cetatea ideală a Renaşterii. Eseu asupra tipologiilor formelor urbane, 1978,Giovanni Bellini, 1978, Forma ca viziune, 1984, Bernini şi stilistica barocului, 1980, Arta în timpul monarhiilor absolute, 1997, cu excepţia primului şi ultimului titlu, pătrund în profunzimea ţesutului artei din ţara lui Leonardo da Vinci, insistând asupra unor nuclee care-i conferă acesteia identitatea „tare”, inconfundabilă: viaţa în cadre urbane, prezenţa agorei şi nevoia de modele eroice. Pe de altă parte, sunt memorabile prin stilul lor opus generaţiei sale explozive,versurile lui Grigore Arbore, un clasicizant auster, un discret elegiac. Exodul, 1967, Cenuşa, 1969, Auguralia, 1972, Poeme, 1974, Averse, 1974, Stolul de argint, 1979, Retrageri, 1982, Din toate părţile, 1984, Comentariul unui vis, 2011, au fost bine primite de critica literară. Departe de ţară, din întunecatul an 1987, Grigore Arbore va preda la Universitatea din Pisa (Istoria artei bizantine), Veneţia (Istoria arhitecturii), Ferrara (Istoria artei medievale). Criticul de artă va coordona, de asemenea, la selecta Editură Electa- Mondadori, colecţia Pictura în Europa, va răspunde de organizarea unor importante expoziţii italiene. Când l-am vizitat în urmă cu vreo două decenii, ne-a primit într-un palat veneţian unde-şi avea biroul, în cadrul Institutului de Studii Marine.

La Festivalul Internaţional de Carte Transilvania din toamna trecută, Grigore Arbore venise cu o masivă antologie din creaţia sa lirică, Apa de zăpadă, Editura Şcoala Ardeleană. Un volum prefaţat de Ion Pop. Criticul va remarca „cele zece cărţi de versuri reunite acum între aceleaşi coperte definitivează un autoportret cu linii doar mai apăsate în timp peste contururi trasate de la început cu o notabilă siguranţă şi cu intuiţia de a fi surprins tonul şi culoarea esenţiale”. Mircea Popa ne dă şi el „un portret critic” „poezia lui (G.A.) face trimitere la un ev scufundat” la un „timp aluvionar, anacronic”, dar şi la Pajere-le lui Mateiu Caragiale. Pentru Răzvan Voncu există „planul referenţial umanist care unifică toate aceste ipostaze”. Adică pe cea de „poet, istoric, istoric al artei, comentator politic şi cercetător interdisciplinar.” Şi, mai departe, citându-l pe Al. Cistelecan, cel care descoperea „o tehnică a viziunii (care-i) este mai la îndemână poetului decât viziunea însăşi”, să afirme net „elementul coagulant al poeticii lui Grigore Arbore este tocmai forma discursului, arhitectura şi urbanistica lui, nu cărămizile, citeşte temele, motivele şi referinţele culturale din care este alcătuită”.

Nu doar cu antologia Apa de zăpadă s-a înfăţişat la Cluj anul trecut Grigore Arbore, ci şi cu un volum independent de poeme scrise direct în italiană, traduse de autor în română. Culegerea bilingvă, Fără glorie, a apărut la Editura Supernova ,Veneţia. Este însoţită de o prezentare a lui Mircea Popa şi un desen, coperta, făcut de regretatul Mihu Vulcănescu. Un mănunchi de poezii provocate de contemplarea peisajului văzut pe fereastra unui tren alcătuieşte prima parte a volumului, Inter-city şi alte poeme... Textul italian are fluiditate şi o distincţie necăutată, ceva firesc şi împlinit, care reuşeşte să treacă, mare parte, şi în traducere. Poate în italiană limbajul poetului să sune eventual mai plin, subtextual vorbind. Limbajul poetic peninsular poate-i structural mai „şlefuit” (de valurile secolelor culturale care l-au format) decât cel românesc, mai pulsatoriu. Cea de a doua parte conţine poeme mai ample, unele cu aluzii la timpul nostru care şi-a pierdut busola şi zeii ; sunt invocate figuri mitologice, repere atemporale proprii liricii lui Grigore Arbore, totul într-o tonalitate majoră.

Deschid o paranteză comparatistă. Există, ştim cu toţii, mulţi poeţi moderni care scriu pornind de la un peisaj. Eugenio Montale excelează în asemenea translări poetice ale unui crâmpei de natură în strofele unei poezii. Am scris translat, nu transfigurat, pentru că metaforele sunt, de regulă, evitate, în cazul lor. Poeţii Liguriei (Camillo Sbarbaro, C. Roccatagliata Ceccardi) au o stilistică anticalofilă. Eugenio Montale, agnostic, sceptic, supralucid, teoretiza chiar specificul poeziei zisă de „ocazie”, legată intim de peisaj, afirmând: „Admiţând că în artă există o cumpănă între afară şi înăuntru, trebuie să exprimi obiectul şi să treci sub tăcere ocazia-impuls” (Intenţii, interviu imaginar, în Eugenio Montale, Poezii, traducere, aparat critic de Marian Papahagi, Dacia, 1988). „Ocaziile poetului sunt „aşteptarea unui eveniment miraculos... a capta un sens, un raport neprevăzut şi imprevizibil cu realitatea” explica un critic italian semnificaţia mai mult decât cea goetheeană a „ocaziei” lirice.

Grigore Arbore urmează lecţia montaliană, priveşte în afara lui, dar şi mult înăuntrul său, „cumpăneşte”ceea ce vede de la fereastra trenului ( chiparoşii, colinele, acoperişurile localităţilor, măslinii etc.) cu tensiunile lui lirice, dorind descifrarea acestor „mesaje cifrate” transmise de lucruri, aceste „licăriri ale vieţii” cum observa tot un critic italian. Ele, probabil, se nasc simultan cu vederea peisajului, poemele provin, pe scurt, din echivalarea interioară a peisajelor. Nu suntem departe nici de „corelativele obiective” ale lui Eliot, care-l preţuia pe Montale. Blaga atunci când a scris „Iubito-mbogăţeşte-ţi cântăreţul/mută- mi cu mâna ta în suflet lacul,/şi ce mai vezi văpaia şi îngheţul,/dumbrava, cerbii, trestia şi veacul” (Vară de noiembrie) făcea o poezie de transfigurare, metaforică, numai aparent una de translaţie, metonimică. Era o pseudo-translaţie, care nu scade cu nimic valoarea textului blagian. Peisajul rămâne solemn, mitizant...

Un scriitor dornic de lungi călătorii pe calea ferată, de experienţa diversităţii inepuizabile a umanului, este poetul Blaise Cendrars în Transsiberianul (La prose du Transsiberien) 1913. Un fragment a fost tradus de Vicenţiu Iluţiu în primele numere ale revistei „Echinox“, publicaţie peste câteva luni semicentenară. Descopeream, tineri, prin poetul francez atracţia marilor spaţii geografice, într-o vreme când nu prea se călătorea unde doreai, o poezie a distanţelor, a vastităţii, ca la Saint-John Perse, dar nu atât de retoric. Ce diferenţă între călătoria acestor intelectuali, scriitori trăind într-o societate civilizată şi atmosfera de sălbăticie tribală din Budila-Express, capodopera probabil a lui Alexandru Muşina.Ce prăpastie exista între „aborigenii” optzecistului navetist, „aborigeni” care taie catifeaua sau muşamaua banchetelor din compartimente şi elegantul Inter-City-ul al lui Grigore Arbore, pe ruta Veneţia-Milano. De o parte, existenţa unei lumi normale, cum sună Scrisoare din Paradis a lui Grigore Arbore din partea a doua a volumului: „viaţa aici/ se desfăşoară normal,/ nimic nu se pierde, totul/ se transformă în vis, la comanda/ duhului nevăzut ce priveşte uimit/ spectacolul lumii”. De cealaltă, navetiştii poetului optzecist. Aceeaşi lume, altă lume...

nu sunt niciodată simple înregistrări fotografice (dar tind ca la Montale spre o obiectivare) peisajele la Grigore Arbore, peisaje nu rugoase, ci plăcute altfel, prin care aleargă trenul. Plăcute pentru că peisajul, cel toscan, mai ales, s-a tot spus, pare a imita arta. E o mărturisire a vieţii cu povara sa, pe care nu ţi-o ia nimeni, arta, natura doar ne-o uşurează, cumva: „Iarna care ar fi trebuit să mă omoare/a fost mai blândă decât de obicei. Scriu/ poezii în trenuri supraveghind/ de la ferestre îmbobocirea nesigură a garoafelor/ Vorbesc/ mereu, coborând vocea, cu persoane care se îndreaptă spre direcţii necunoscute. Pentru toţi/ calea mea este fără întoarcere,/inutilă precum zborul rândunelei – revenită pe un câmp părăsit”, (Mai blândă ca de obicei, 27.03.1988). Totul este densificat de reflecţie şi de o irepresibilă amărăciune existenţială, ele covârşesc exactitatea notaţiei: „Acum cincisprezece ani, inefabila,/ cenuşia stâncă şi lacul/ strivit între coloanele brazilor”. Melancolia are propriul său cifru, e o tristeţe abstractă: „De gâtul tău acum atârnă/ fântâna de argint în care/ cântece solitare se îneacă – încercând să iasă la lumină”. Parcă l-am citi pe Ion Vinea trecut prin filtrul unui Vincenzo Cardarelli. Acelaşi ton în alt poem: „Întuneric apos. Peste câmpia padană/ răsar îndoielile. Lunecos/ şi fără ranchiună sufletul tău./ Un mic pas dincolo de/ graniţele abstracte ale tufişurilor şi lacul/ se trage îndărăt sub munte/ renegândute”. Ce mână sigură are aici, nu doar aici, poetul, cum ştie când şi cât să taie carnea impurei anecdote şi a sentimentalismului „apos”. Ce lin alunecă versul spre nobleţea abstractizării, obiectivării, refuzându-şi confesiunea abrupt-indiscretă. O aură conceptuală trebuie să sublimeze concretul, să-l obiectiveze, să-l domine, nu să-l înlăture, aceasta-i, cred, lecţia esenţială, sau unul dintre preceptele lui Montale. „Cu cât plângi mai mult/ cortine de aur înfăşoară acoperişurile caselor”. Cu cât plângi mai intens, abstractizezi mai profund, mă întreb? Vezi Fără ranchiune, 12.02.1988. Sau, la fel de montalian, vreau să spun conceptualizând enigmatic carnaţia concreteţei: „Odată ce soarele s-a desprins/ de trupurile uscate ale măslinilor/ tânguirea nu mai e necesară”.

„Viaţa este sus şi jos în corole şi rădăcini”. Într-adevăr simţi din plin aceste miracole cotidiene în poezia lui Grigore Arbore. Aşa cum simţi vulnerabilitatea poetului, a omului: „Suntem doar apa de zăpadă-spuse-/ puf de pe aripile îngerilor”, din splendidul poem care ar merita citat integral, pentru combinaţia de asprime şi speranţă, proprii lirismului lui Grigore Arbore.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara