Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Meridiane:
Un muzician polonez în epoca Junimii de Nicolae Mareş

În a doua parte a secolului al XIX-lea, doi artişti mari polonezi s-au impus prin creaţile lor pe pământ românesc. În domeniul sculpturii, un loc de seamă, de departe, l-a ocupat Wladimir Hegel (1839-1918), fost profesor de sculptură la Academia de Arte Plastice din Bucureşti. Aceasta la îngemănarea celor două secole, iar în perioada 1898-1902 a fost profesor al lui Constantin Brâncuşi. După nume, renumitul dascăl şi artist era luat drept german. În schimb, el venea în România cu o bogată tradiţie poloneză în sculptură, trăgându-se dintr-o familie renumită de sculptori, cu opere de referinţă pe Vistula.

Hegel a ajuns în România din Franţa, acceptând propunerea pe care i-a făcut-o V. A. Urechia. Destul de repede a intrat în atenţia Curţii regale şi a câştigat numeroase concursuri. Este autorul unor lucrări monumentale emblematice la Bucureşti, la Iaşi şi în alte oraşe.1

Al doilea a fost muzicianul Zdzislaw Lubicz (Skibowski), pianist şi compozitor. Şi acesta, interpret de seamă la Curtea Regală, înaintea pomenitului Hegel de mai sus, în anii ‘80 ai secolului al XIX-lea, artist care s-a bucurat de sprijinul şi aprecierea reginei Elisabeta, poeta Carmen Sylva. Cea mai cunoscută compoziţie a lui a fost Vârful cu dor, după libretul reginei, manuscrisul fiind declarat pierdut. În schimb, notele au fost găsite la Sibiu, oraşul în care opera a fost jucată în 1879 şi 1895 /în versiunea românească/, traducerea din germană în româneşte aparţinând lui Mihai Eminescu, aspect mai puţin cunoscut. Abia spre sfârşitul secolului al XX-lea notele respective au fost citite şi interpretate cu mare acribie de cunoscutul muzicolog Octavian Lazăr Cozma.2 Potrivit analizei distinsului specialist avem de-a face nu cu o o p e r ă, ci cu „o baladă cantată”, de fapt cu „o muzică monotonă, lâncedă, prea puţin dramatică”. 3

Totodată, profesorul şi muzicianul Octavian Lazăr Cozma consideră că apelarea compozitorului Zdzislaw Lubicz la folclorul românesc, mai ales la horă n-ar fi cea mai fericită, ci superficială. La cele de mai sus exegetul adaugă faptul că receptarea operei de contemporanii lui Lubicz nu a fost în presa vremii dintre cele mai fericite, mai ales în publicistica bucureşteană, care a scris pur şi simplu că: partitura nu s-a „nimerit a fi pe gustul publicului”.4

Azi, lucrarea nu mai are decât o valoare documentară, edificatoare totuşi în ceea ce priveşte începuturile componisticii în România. Se pare că din creaţia lui Lubicz mai importante rămân cele Şase rapsodii pentru pian, scrise de autor după despărţirea de Curtea Regală, episod la care ne vom referi mai pe larg în eseul nostru

Despre compozitor, în afară de locul şi data naşterii: Lublin – 1845 – nu cunoaştem alte elemente semnificative. Amintesc că nimic nu se ştie cum a ajuns Lubicz pe meleaguri româneşti şi mai ales cum a fost primit la Curtea regală în 1875, când Peleşul încă nu se înălţase, cine l-a promovat şi mai ales cum de s-a investit în el atâtea speranţe, încât spre sfârşitul secolului s-a scris:/Lubicz/ a făcut pentru muzica românească ceea ce Liszt pentru cea ungurească.5

Cert este că în unele din rapsodiile româneşti pentru pian aparţinând lui Lubicz întâlnim factura lisztiană. Se pare că pe gusturile protipendadei româneşti au rămas în principal liedurile sale, compuse pe versurile reginei Carmen Sylva. Acestea însă n-au rezistat la proba timpului.

Înlăturat ce Carol I de la Peleş, printr-o întâmplare nefericită, pe care o vom prezenta, Lubicz nu se desparte de România; polonezul ajunge profesorul generaţiei strălucite de românce pianiste, care se vor impune pe firmamentul românesc şi internaţional la îngemănarea celor două secole. Printre acestea se enumeră Constanţa Erbiceanu, un nume de referinţă în secolul al XX-lea. Tânăra, care se trăgea dintr-o renumită familie de intelectuali români, a început învăţământul pianistic cu Zdzislaw Lubicz. Ea a studiat cu acesta şase ani în ţară. El a fost cel care a îndrumat-o şi format-o în tehnica pianului, inclusiv în asimilarea unui repertoriu consistent. Abia în 1893 Erbiceanu a plecat la Leipzig. Aici îşi va continua studiile muzicale, cu renumiţii profesori de pian, printre care: Carl Reinecke şi Johannes Weidenbach. Cel din urmă îi va spune în 1898: „Nu mai am ce să te învăţ“. Constanţa Erbiceanu va susţine examenul de absolvire în acelaşi an, primind menţiunea „ehrenvoll” (cu onoare). Tot în 1898 se va întâlni cu pianisul Maurice Moszkowski (de origine evreu polonez din Wroclaw), sub auspiciile căruia a debutat în 1900, în sala de concerte Erard din Paris şi cu care va întreţine relaţii cordiale muzicale decenii de-a rândul.

În 1904, Constanţa Erbiceanu s-a stabilit pentru un timp la Berlin, unde şi-a aprofundat studiile de muzicologie, urmând cursurile Facultăţii de Filosofie şi susţinând, în paralel, o bogată activitate concertistică. La Londra a concertat sub îndrumarea maestrului Moritz Moszkowski, care i-a dedicat Concertul său pentru pian şi orchestră. În această perioadă s-a împrietenit cu compozitorul german Max Reger. Din 1929 a fost numită profesor la Conservatorul din Bucureşti, dedicându-se activităţii pedagogice, fiind una dintre întemeietoarele şcolii pianistice româneşti, creatoarea „metodei Erbiceanu”. Şi numai pentru performanţa de a-i îndruma primii paşi, Lubicz intră – opinia noastră – în istoria pianisticii româneşti.6

Revenind la „eroul” nostru, compozitorul şi pianistul polonez Zdzislaw Lubicz mai există speranţa că, la 150 de ani de la construcţia Peleşului să devină accesibile Arhivele acestui important edificiu cultural, imposibil de studiat de zeci de ani. Personal, de un deceniu bat drumurile în zadar pe Furnica.

Cert este că în perioada 1875- 1880 în Ţările Române s-a dat o luptă acerbă între cultura muzicală românească şi opera italiană, cea din urmă reuşind să se împământenească solid, fără a aduce nimic de substanţă la Bucureşti începând cu 1844, iar la Iaşi şi Craiova cu un an mai târziu. Ca orice Instituţie străină, opera italiană urmărea numai câştigul facil, şi de aceea promova un reportoriu anost, susţinut de cântăreţi mediocri şi cu o slabă factură şi pregătire muzicală.7

Câteva decenii mai târziu, în lupta pentru promovarea unei veritabile opere naţionale găsim angajaţi o seamă de nume reprezentative ale culturii româneşti, în primul rând, libretişti de talia lui Ion Luca Caragiale, Dimitrie Ollănescu-Ascario, Iuliu Roşca, Frederic Dame, Carmen Sylva (la Bucureşti) şi Iacob Negruzii, Gheorghe Benjescu Dabija, Nicolae Beldiceanu (la Iaşi). Printre compozitorii acelor timpuri s-au impus: Eduard Caudella, Gustaw Otremba (militar, medic şi compozitor polonez), Eduard Wachmann, George Stepfănescu, Constantin Dimitrescu şi Zdzislaw Lubicz. Printre interpreţii lirici îi amintim pe Constantin Bărcănescu, Dimitrie Popovici-Bayreuth, Elena Teodorini, Carlotta Leria.

Urmare a promovării în 1877 a noii Legi a Teatrelor Naţionale, concepută de Ion Ghica /1816-1897/ – fost diplomat, prim-ministru şi preşedinte al Academiei Române – s-au creat premisele necesare pentru a se stimula promovarea creaţiei autohtone; de atunci opera comică şi vodevilul au fost tratate ca lucrări dramatice. Aceasta face ca la Bucureşti compozitorii Alexandru Flechtenmacher, Zdzislaw Lubicz şi Mauriciu Cohen- Limaru să lanseaze, în ordine, pe piaţă primele opere originale: Fata de la Cozia, Vârful cu dor şi Visul Dochiei, iar la Iaşi Eduard Caudella şi dr. Gustaw Otremba operele comice şi operetele: Olteanca, Fata răzeşului, Hatmanul Baltag, despre care Mihai Eminescu – ca recenzent muzical – îşi va exprima admiraţia, inclusiv despre Zdzislaw Lubicz pe care l-a cunoscut în preajma reginei Elisabeta. A fost exact perioada în care, urmare şi a demersurilor mentorului său, Titu Maiorescu, Eminescu a fost introdus în cercurile Palatului Peleş, cu scopul de a asigura traducerea din germană în limba română a libretului scris de Carmen Sylva: Vârful cu dor – compoziţie semnată de compozitorul polonez, Zdzislaw Lubicz (Skibowski). Premiera operei a avut loc la 25 ianuarie 1879. Aşa îi găsim pe Eminescu şi pe Lubicz aşezaţi la temelia scenei lirice din România. Cu regret însă, opera a fost cântată în limba italiană! Traducerea în limba lui Petrarca fiind asigurată de bibliotecarul Universităţii din Bucureşti, L. F. Paganini.

Mihai Eminescu a fost destul de critic în ziarul Timpul în legătură cu o altă lucrare montată atunci: Visul Dochiei, considerată a fi: – „o tarara lungă de declamaţii asupra lui Ştefan, Mircea, Mihai Viteazul, care se sfârşeşte prin defilare de dorobanţi şi vânători (...) cât şi rara gratitudine care se pomeneşte de armată, făcând-o chiar să defileze în persoană, fără să se pomenească un cuvinţel de creatorul ei” etc. etc.

Se ştie că scriitoarea Mite Kremnitz, cumnata lui Maiorescu, a fost cea care a relatat unele elemente esenţiale legate de apropierea poetului Mihai Eminescu de Curtea regală, cât şi de persoana ei. De la aceasta cunoaştem că poetul i-a dedicat şi unele poezii. Printre altele a mai menţionat: „După ce ieşi din ospiciul de la Viena şi, în drum spre Iaşi, (Eminescu) se opri o zi la Bucureşti – o petrecu aproape toată cu noi – l-am dus la regină care-l îmbărbătă din toată inima.”

S-a discutat, probabil, nu numai despre traducerea unor poezii germane în limba română, dar şi despre proiectul mult mai amplu legat de opera Vârful cu dor. Muzicologul Viorel Cosma, în lucrarea menţionată, consideră că „un rol important, în întreţinerea relaţiilor cu Palatul regal în general cu regina, în mod special l-a avut şi marele critic literar ieşean, mentorul principal al poetului în toate proiectele creatoare de anvergură”, lucru confirmat şi de o seamă de epistole.8

În desfăşurarea evenimentelor de la Peleş s-a produs un oarecare scandal în care a fost implicat compozitorul Zdzislaw Lubicz şi Livia, fiica lui Maiorescu din prima căsătorie cu Klara Kremnitz. Aspectele respective le-a relatat şi Veronica Micle, care i-a scris, în septembrie 1882, lui Eminescu: Adjutanţii M/ajestăţii/ Sale împreună cu domnişoarele trăiau toţi în concubinaj. Regele are însă obicei de-a pune pe aceste domnişoare să-i descifreze depeşele. Din nefericire pentru ele – toate plecaseră însă în pădure cu galanţii lor – nimeni nu era decât Regina acasă. Regina se pune de descifrează ea însăşi depeşa şi-şi pune mâinile în cap. În sfârşit rege şi regină pleacă în pădure, la pavilionul de vânătoare şi ce găsesc...? Întreaga companie de domnişoare de onoare lucrată ca după comandă de întreaga companie de adjutanţi. Scandal! Printre domnişoarele de onoare se afla şi Livia Maiorescu, împreună cu iubitul ei, Zdzislaw Lubicz. Aşa s-a ajuns la despărţirea celor doi, respectiv la desfacerea contractului tânărului compozitor polonez cu Curtea regală.

Azi, puţină lume mai ştie că Livia Maiorescu se număra printre personajele cele mai cunoscute şi iubite dintre membrii Junimii, că Ion Creangă i-a dedicat acesteia volumul său drag: „Amintiri din copilărie” etc. Era o fată cultă care nu doar că îl ajuta din plin pe critic la tipărirea cuvântărilor şi lucrărilor sale literare, dar personal Livia traducea pentru „Convorbiri literare”. Tinerei nu îi lipsea nici talentul muzical, vocal şi pianistic, şi se manifesta ca un maestru de ceremonii la serbările organizate de familia ei la Bucureşti şi Iaşi, inclusiv pe scenele teatrale, dar mai ales la Peleş. Pe Eminescu Livia îl trata cu mare afecţiune. Ca fiică a lui Maiorescu, apreciată pentru gingăşia şi cultura ei, nu i-a fost greu să ajungă sub protecţia reginei, care avea să o accepte în calitate de domnişoară de onoare la Curtea lui Carol I. În plus, s-a dovedit a-i fi de un real folos asigurând o aură tinerească, alături de pianistul polonez, Zdzislaw Lubicz, serilor muzicale de la Peleş.

Întâmplarea descrisă de Veronica Micle în scrisoarea adresată lui Eminescu în septembrie 1882 era nu numai verosimilă, dar ea coincidea şi cu scandalul produs de divorţul înaintat de Maiorescu mamei sale – Klara Kremnitz – după douăzeci de ani de căsnicie (dovedindu-se că şeful Junimii trăia şi cu Mite, sora ei!) şi despre al cărui concubinaj se bârfea din greu de către gureşele doamne din Bucureşti. Este îndeobşte cunoscut că scriitoarea germană, Mite Kremnitz a fost cea care i-a redactat regelui voluminoasele lui caiete de amintiri, dar pe ascuns i-ar fi făcut şi acestuia un fiu, soţul ei fiind important medic la Curte.

Există şi o altă variantă a scandalului, reluată recent în presă, respectiv că atunci când spiritele se încingeau la reuniunea de la palat, cei doi tineri /Lubicz şi Livia Maiorescu/ se furişau împreună, departe de ochii lumii, prin cotloanele Peleşului, lucru care nu putea să scape privirilor aghiotanţilor regelui /neînfricaţi apărători şi ai onoarei coroanei/, aşa că vajnicii apărători l-au informat pe suveran.

O admonestare severă va cădea peste tinerii îndrăgostiţi, protejat fiind „sfetnicul” apropiat al regelui, Titu Maiorescu, în jurul căruia circulau cele mai picante bârfe. Şi alte aspecte au fost date în vileag în anii noştri şi care abia acum pot fi citite în Jurnalul suveranului. Astfel, la 30 septembrie 1886, Carol a notat sec în însemnările lui. „Lubicz, care ar fi venit pentru muzică, a fost găsit seara târziu în castel, aici, în rendez-vous cu Maiorescu (Livia). Istorie incompletă, care va trebui ţinută la secret. A fost concediat”. Într-o însemnare din 31 decembrie 1886, regele precizează că s-a găsit asupra îndrăgostitului (Lubicz) o scrisoare compromiţătoare.

„Bucureşti. Vineri, 19/31 decembrie 1886. Ceaţă, frig umed. Elisabeta anunţă că la Lubicz a fost găsită o scrisoare prin care Livia e total compromisă. După-amiaza, audienţe. Livia Maiorescu demisionează din postul de domnişoară de onoare, părinţii ştiu totul. Ea pleacă din Bucureşti, împreună cu mama ei”. Exact în acele zile, Titu Maiorescu divorţează – la rându-i – de prima soţie, Klara Kremnitz. Aşadar, scandal în toată regula! Şeful Junimii va consemna şi el în jurnalul său despre contactele avute cu Coroana, fără a pomeni însă despre scandalul amoros de la Sinaia. El menţionează doar că a fost primit în audienţe de Elisabeta şi de Carol, fără a da nici un fel de detalii. Aminteşte (ce amănunt insignifiant!) – despre plecarea cu două ore întârziere a trenului Orient- Fulger spre Berlin, cu care fosta soţie şi Livia, trecută de partea mamei, a avut loc. Se mai ştie că în ajunul plecării, fosta domnişoară de onoare la Palat a primit din partea reginei Elisabeta, printr-o persoană de încredere, un cadou simbolic: portretul său pe care era scris – „Mai tare ca soarta!”...

Şi, se va dovedi, că odrasla lui Maiorescu va învinge soarta vitregă, tot cu ajutorul unui polonez. Cunoscătoare şi a limbii polone, fiica şefului Junimii se va căsători peste ani cu nobilul, Eugeniusz Dymsza, un individ nu numai de viţă veche, dar şi de toată isprava în acele timpuri. Jurnalele împricinaţilor ne ajută să aflăm că ginerele va face o impresie dintre cele mai bune politicianului şi criticului român în plină vogă. Distinsul Pan Dymsza era absolvent al Facultăţii de Drumuri şi Comunicaţii din Sankt Petersburg, ajungând un fel de Anghel Saligni al Rusiei. Aşa că el a hotărât să îi construiască Liviei un palat (o gură de rai) la încrucişarea drumurilor pe care le străbătea atât de des pe întinsul imperiu, dorindu-şi ca Livia să îi fie cât mai aproape. Pentru draga inimii sale a înălţat un impunător palat în Lituania, în localitatea Ilzenberg. De aici, la izbucnirea celui de Al Doilea Război Mondial, Livia Maiorescu se întoarce grabnic în ţară – împreună cu cele două fiice – şi va muri în 1946 pe meleaguri româneşti, la Câmpulung- Muscel. Tinerele s-au întors în Polonia la sfârşitul războiului, iar mama în cavoul tatălui său, la Cimitirul Bellu.

Zdzislaw Lubicz a trecut pe nedrept în uitare, cu toate că se afirmase, în plan muzical, cum menţionam mai sus, spre finele veacului al XIX-lea, cam tot atât cât o făcuse Liszt pentru unguri. Bineînţeles, prin exprimarea românismului în rapsodiile şi micile piese pentru pian compuse de el. La puţinul care se cunoaşte despre acest compozitor polonez, nu de mult un cercetător a venit cu ipoteza că eroul nostru ar fi fost înmormântat într-o capelă la Septfonds (Franţa), unde în anii de început ai celui de-al II-lea război mondial şi-au găsit locul de veci şi câţiva militari, morţi pe când se aflau încartiruiţi într-o mică bază de tranzit a piloţilor polonezi.9 Supoziţia este alimentată de faptul că numele Zdislaw Lubicz Skibowski, deloc uzual în forma aceasta – apare pe o stelă funerară de acolo, fără să aibă nici o altă indicaţie în ce priveşte data morţii, profesia etc.

Iată că şi rămăşiţele pământeşti se află prea departe de ale Liviei Maiorescu, singura care a rămas „mai tare ca soarta!” – îngropată lângă tatăl ei la Bellu. Mormântul mamei, Klara Kremnitz a fost făcut una cu pământul, la Berlin, în timpul ultimei conflagraţii mondiale.

Nicolae Mareş


Note:
1 cf. Nicolae Mareş, Cultură-Artă-Literatură- Ştiinţă-Spiritualitate. Eseuri vol. I. pp. 52-69, Opera Omnia TipoMoldova
2 cf. Revista Muzica nr. 3-5/1994
3 Idem, op. cit. p, 94
4 Idem , op. cit. p, 95
5 România Musicală, VIII, 1897, p. 170
6 cf. Lavinia Coman, Constanţa Erbiceanu. O viaţă dăruită pianului, Bucureşti, Ed. Meronia, 2005.
7 cf. Viorel Cosma, Eminescu în universul muzicii, pp. 149-163, Ed. Libra 2000
8 idem. Viorel Cosma, op. cit. pp. 158- 159
9 cf. Lucian Nastasă,Intimitatea amfiteatrelor, Ipostaze din viaţa privată a universitarilor „literari” (1864-1948)

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara