Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Cronica Ideilor:
un medic sub har de Sorin Lavric

Mircea Gelu Buta, Intelectuali îmbisericiţ i, Editura Fundaţiei Anastasia, Bucureşti, 2017, 242 pag.

după preot, nici o altă fiinţă nu are mai mult de-a face cu moartea decît medicul. Dacă lăsăm deoparte meseriile de îngropăciune propriu-zisă, de la cea de cioclu la cea a firmelor de pompe funebre, întîlnirea noastră cu moartea se petrece invariabil între două muchii: între cruce şi bisturiu. Şi dacă pompele funebre presupun simple tehnici de transport al unui hoit dezînsufleţit, fără nici un răsunet în planul duhului, la medici şi preoţi e altfel: ei întîmpină moartea după un protocol de strictă observaţie spirituală. În cazul medicului, lupta cu deznodămîntul ultim îmbracă trei forme: calea preventivă, cea paleativă şi, în fine, cea curativă. La preot, paşii sunt tot în număr de trei, dar au o cu totul altă natură: metanoicul, sotericul şi anastaticul.

Medicul e omul lumii, robul materiei, un soi de inginer al trupului străduindu-se să prevină boala (latura profilactică), s-o vindece dacă e posibil (latura curativă) sau, cînd etiologia e necunoscută, să-i întîrzie declinul printr-o puzderie de expediente terapeutice (latura paleativă). De pildă, mai toate formele de cancer au parte de o terapie paleativă, perspectiva curativă fiind exclusă. Preotul e în schimb o fiinţă din afara lumii, pe care o priveşte sub unghiul peripeţiei prin care va trece sufletul după ce s-a desprins de trup. Scopul lui e pregustarea de aici a lumii de dincolo, iar această pregustare cere o schimbare lăuntrică (o îmbunătăţire, latura metanoică), o promisiune de mîntuire (latura soterică) şi, în sfîrşit, priveliştea învierii ce va să vie (latura anastatică).

Dacă nu acceptaţi acest punct de vedere, nu are nici un rost să-l citiţi pe Mircea Gelu Buta, căci nu veţi face decît să căscaţi ochii de uimire la uşurinţa cu care un medic poate împărtăşi viziunea preoţilor. Mircea Gelu Buta este directorul Spitalului Judeţean din Bistriţa şi cadru universitar la Facultatea de Medicină de la Universitatea „Babeş-Bolyai”. Nimic nu-i repugnă mai drastic decît separarea actului medical de oficiul preoţesc, dovadă devoţiunea cu care a ridicat un paraclis în incinta Spitalului Judeţean şi stăruinţa cu care s-a ocupat ca în fiecare salon o icoană să atîrne pe perete. Pe vremea cînd Bartolomeu Anania trăia, amîndoi organizau anual la Bistriţa un simpozion al cărui titlu era grăitor: „Medicii şi Biserica“.

Pe scurt, educaţia creştină pe care Mircea Gelu Buta a primit-o în familie nu a fost alterată de înrîurirea sterilă a medicinei alopate. Să nu ne facem iluzii: în facultăţile de M e d i c i n ă , atmosfera dominantă e cea a unui ateism făţiş, potrivit căreia omul e o soma (trup) căreia nu i se poate depista un p s y c h e (suflet), prin urmare toată trăncăneala teologică pe seama despărţirii sufletului de trup e o bazaconie născocită de popii cei perfizi, a căror viclenie vrea să sucească minţile prostimii. La o aşa obtuzitate, Mircea Gelu Buta răspunde ferm: avem un suflet de a cărui tensiune depinde în mare măsură sănătatea trupului, iar tensiunea sufletului nu se întreţine prin binefacerile tehnicii moderne, ci prin post, rugăciune, pocăinţă şi participarea la tainele bisericii. Un intelectual care e în stare să îmbrăţişeze această convingere se va apropia de biserică cu alţi ochi decît licărul cinic al scepticului modern, care, pufnind mereu cînd aude de popi, nu pierde niciodată prilejul să atace biserica. Că în cazul lui e vorba de o deficienţă lăuntrică pe care, culmea, scepticul o percepe ca pe un privilegiu nu e atît de grav, dar grav e că scepticul îşi arogă superioritatea unei vederi raţionale, singura în măsură să-i pună pe tipsie adevă- rul. Şi aşa se nasc ecleziofobii contemporani, falanga intelectualilor sterpi care îşi fac din ateism un blazon menit a le dovedi fineţea gîndirii. Dimpotrivă, cînd un intelectual e încredinţat că efortul curativ al medicului se îmbină deplin cu efortul soteric al preotului, atunci el poate face pasul intrării în duhul bisericii. Un astfel de intelectual se va numi „îmbisericit“ (sau „înduhovnicit“, după preferinţă), spre a sublinia identitatea de destin cu mersul bisericii, iar cartea lui Mircea Gelu Buta este o incursiune în casta intelectualilor români care şi-au asumat ritualurile bisericii ca pe un mod de viaţă: Alice Voinescu, Olga Greceanu, Vasile Voiculescu, Virgil Cândea, Florin Constantiniu, Alexandru Duţu, George Enescu, Constantin Brâncuşi, Mircea Vulcănescu, Ion Barbu, Ion Vianu. Ar fi oţios să mai adaug în dreptul fiecărui nume detalii lămuritoare, ele sunt prea notorii spre a mai avea nevoie de explicaţii. Textele din volum sunt articole pe care medicul le-a publicat între 2013 şi 2016 în revistele „Renaşterea“ şi „Tabor“. O menţiune aparte se cuvine ultimului articol din volum, O strălucită punere la punct, unde Mircea Gelu Buta, conservator şi intelectual de dreapta, ca orice creştin autentic, pune în cumpănă doi istorici contemporani: Ioan- Aurel Pop şi Lucian Boia, preferinţa medicului mergînd răspicat spre cel dintîi, în vreme ce Boia, cu aversiunea pe care o are faţă de naţional, biserică, tradiţie şi conştiinţă naţională, e privit ca un iconoclast oportunist cîntînd în strună actualei pături dominante din Uniunea Europeană. De o parte, patriotismul în numele adevărului, de cealaltă parte subminarea conştiinţei patriotice în numele demitizării. Medicul Buta nu ezită: între o conştiinţă istorică apărîndu-şi comunitatea (Ioan-Aurel Pop) şi un istoriograf de mîna a doua căutînd găuri negre în trecutul românilor (Lucian Boia), alegerea nu poate fi decît în favoarea celui dintîi.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara