Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Actualitatea:
Un greco-român de Gabriel Dimisianu

Mă refer la vechiul meu prieten şi fost coleg de studenţie Hristos Ziatas, al meu şi al lui C. Stănescu, acesta prefaţându-i acum volumaşul de poeme Ochiul celălalt , apărut la Editura Oscar Print în traducerea lui Ion Andreiţă. Am spus "greco-român" deşi prin sânge Ziatas este grec pur şi simplu, fiind însă în mare măsură şi român, prin faptul că a trăit mulţi ani în România, unde s-a format spiritual, ceea ce şi-a pus o pecete puternică şi pe scrisul său, cum voi căuta să arăt. Dar să ofer mai întâi cititorilor câteva repere biobibliografice în legătură cu omul de care vorbesc, prea puţin cunoscut la noi în afara cercului de prieteni de odinioară.
Hristos Ziatas s-a născut în 1937 în satul Halara din Grecia, regiunea Kastoria. Abia fusese dat la şcoală când ai lui s-au văzut nevoiţi să se exileze, în împrejurările războiului civil, refugiindu-se în România. Aici Ziatas a făcut restul de şcoală primară, apoi studiile medii şi universitare. A absolvit Facultatea de Filologie din Bucureşti, cu doi sau trei ani după mine, coleg şi prieten cu C. Stănescu, aşa cum am spus, cu Cezar Baltag, Corneliu Şerban, Darie Novăceanu. Din anii mai mari se împrietenise cu mine, cu N.Velea, cu Sorin Titel, cu Mihai Nicolae. A lucrat după absolvire ca bibliograf la Biblioteca Naţională din Bucureşti şi a început să scrie la ziarul grecesc din România "Nea zoi" (Viaţă nouă). Din 1975 Hristos Ziatas trăieşte în Canada, la Toronto, unde colaborează la diferite publicaţii în limba greacă. A tipărit acolo mai multe volume de poezii în ediţii bilingve (engleză şi greacă), iar volumul Sub pleoapele cucuvelei i-a fost tradus şi în română de Darie Novăceanu. În 1980 îi apare la Editura Odisseus din Atena volumul Treizeci şi cinci de poezii absurde de dragoste, urmat de alte volume precum şi de o Antologie modernă de poezii pentru copii. La Toronto publică volume de traduceri din poezii de Puşkin, Eminescu, Vasko Popa. Colaborează la reviste greceşti, canadiene şi româneşti.
Cu volumul Ochiul celălalt ne aflăm, scrie C. Stănescu, "în faţa unei emoţionante declaraţii de iubire pe care Hristos Ziatas o întoarce spre cea de a doua patrie a lui".
Este într-adevăr emoţionant să constaţi cât de mult a fost marcat sufletul acestui grec de legăturile cu spiritualitatea românească, ce răsunet amplu găsesc în poezia lui miturile şi simbolurile româneşti, figurile noastre istorice şi legendare. Probabil că cititorul grec neavizat nu va percepe toate nenumăratele referiri româneşti din poezia lui Hristos Ziatas, dar cititorul român cu siguranţă că le va descoperi şi va fi mişcat. Mioriţa, Meşterul Manole, domnitorii iluştri, Eminescu, Enescu, Blaga, Brâncuşi, dar şi G. Călinescu, Labiş, Marin Preda, apoi frânturile de peisaj românesc sunt elemente de evocare sugestivă, nu o dată memorabilă. în viziunea poetului "doine ardelene/ cu soarele pe umeri/ luminează mersul înţeleptului râu", "barba lui Dosoftei răsfrânge ramuri/ în lăstarii lor se coace graiul românilor", voievodul Neagoie, cel cu sfaturile către fiul său Teodosie, este "dascălul neprihănit al neamului", iar la Masa Tăcerii, "cei doisprezece apostoli împart cuvântul Domnului".
Să-i fim recunoscători acestui grec, Hristos Ziatas, care ne reprezintă pe îndepărtate meridiane fără altă motivaţie decât iubirea pe care ne-o poartă.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara