Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Cartea Românească:
Un călător depeizat de Daniel Cristea-Enache

Virgil Nemoianu, Opere, 3. Străin prin Europa, Buimac pe cinci continente, volum coordonat de Sorin Lavric, Editura Spandugino, Bucureşti, 2015, 622 pag.

Un volum pe cît de masiv, pe atît de substanţial strînge notele de călătorie ale unui cărturar care, într-o carte anterioară, se declara „străin prin Europa”, iar acum, ridicînd la putere simbolică năuceala omului contemporan în satul global, se înfăţişează „buimac pe cinci continente”. Mă refer la Virgil Nemoianu, despre ale cărui însemnări vagante am scris în România literară, reţinînd ca neobişnuită (chiar şi pentru acest gen) bogăţia consemnărilor aşa-zicînd culturale. Călătorul era şi a rămas interesat de muzee şi castele, biserici şi librării, rute istorico-spirituale, stiluri plastice şi arhitectonice, figuri exponenţiale ale căror urme şi semne le caută şi le găseşte. Călătoria – spuneam – devine astfel la Nemoianu o incursiune metodică în specificul unei naţii, făcută prin intermediul a ceea ce a oferit ea mai preţios istoriei culturii. Mai nimic nu scapă atenţiei insaţiabilului călător, cu o foame cultural-artistică pantagruelică, întrecînd vizibil instinctele primare.

Şi totuşi: la relectura paginilor din Străin prin Europa, completată prin lectura celor din Buimac pe cinci continente, perspectiva critică se schimbă ori măcar se nuanţează. Din textura culturală a notelor de călătorie ies acum însemnări şi mici fişe de observaţie caracterologică, portretizări făcute cu ochi rău, de prozator, picanterii şi bîrfe, notaţii asumat subiective care arată calităţi şi apetenţe de memorialist. Cărturarul care îşi redactează notiţele în baia de hotel, iar în avion citeşte un eseu despre rugăciune al lui Urs von Balthasar ori Geniul creştinătăţii al lui Chateaubriand e un călător-cititor pentru care marcajele realităţii şi cele ale culturii încep să se suprapună. Lectura pe care o face realităţii nu este întotdeauna cea adecvată, dar ea rămîne caracteristică pentru insaţiabilul cărturar. Văzînd în Germania cum copiii şi tinerii poartă tricouri cu logo-ul Esprit, Nemoianu se bucură nespus. Vede în aceasta o dovadă a creştinismului „îmbibant” al Europei contemporane. Cînd soţia îi atrage atenţia că e o marcă americană, teoria păleşte. Abia mai tîrziu, într-una din acele paranteze ulterioare frecvent intercalate, autorul admite cu simpatică obidă: „Ce imbecilitate din partea mea!”...

Călătorul este complet impredictibil în notaţiile şi chiar în stările lui. Foarte greu îi poţi ghici reacţia la un stimul ori altul al lumilor traversate. Nemoianu e realmente fericit cînd găseşte exemple de baroc purificat (la Paris) şi o binecuvîntată fertilitate a pămîntului gras, într-o Franţă mănoasă şi tradiţionalistă, în care sînt puzderie de castele abia menţionate în ghiduri. Exotica Alhambră spaniolă îl încîntă. Nu însă şi Madridul. De ce? Fiindcă e... poluat. Bruges iese grozav: un oraş paradisiac, cu un profil aerian asemănător celui al Oxfordului („laudă mai mare ca asta nici că pot aduce”). Spaniolii i se par morocănoşi şi neprietenoşi. În schimb, la Santiago de Compostella simte, pentru prima oară, „pulsul viu al credinţei din secole trecute”. Graficul reactiv al lui Nemoianu merge de la totala adeziune la brusca dezamăgire mărturisită imediat, franc, fără acel respect paralizant al multor autori de însemnări de călătorie pentru locurile şi instituţiile pe care le vizitează. La autorul nostru, ele au directitate şi autenticitate.

Comparaţiile pe care le face sînt nu numai cu România de origine (într-un registru nostalgic) ori cu America hiperdezvoltată al cărei cetăţean a devenit, ci şi între ţări vestice puse de noi, pe vremuri, în rama aceluiaşi tablou magnific, intitulat, vag ca un miraj, Occident. După ce vizitează Luvrul, Glyptoteca de la München i se va părea, retrospectiv, „un flecuşteţ provincial”. Nu chiar flecuşteţ, dar tot provincial, pare şi Schönbrunnul pe lîngă Versailles.

Din păcate, cu cît anii trec, cu atît această lume vestică plină de splendori ale trecutului se va deschide imprudent imigranţilor. În contextul fierbinte al crizei refugiaţilor din 2015, accentele lui Nemoianu puse cu un deceniu în urmă par premonitorii. Conservator, el are accese de reacţionarism curat: degradarea, descompunerea, maladiile sociale sînt puse exclusiv pe seama secularizării, a desacralizării şi a fluxurilor de derbedei străini şi indigeni care profanează spaţiul şi valorile europene. Frapant, America, ţara în care se simţea acasă, a devenit apăsătoare, prin schimbările demografice şi „descompunerile” ei. Noroc că după 1990, cînd Cortina de Fier cade, autorul va reveni în România şi se va simţi aici complet depeizat. Societatea românească, decuplată atîta vreme de Europa Occidentală şi de întreaga lume civilizată, este redescoperită cu uimire faţă de retardatarea ceauşistă. Comparaţia şi contrastul joacă, aici, în favoarea Vestului şi a Statelor Unite – fie ele şi decăzute, degradate, multiculturalizate. Sîntem în 1992, iar Bucureştiul i se arată lui Nemoianu astfel: „8 iunie 1992. Completă senzaţie de depeizare la Bucureşti [cîţiva ani mai tîrziu Matei C. avea să folosească spiritual şi inspirat cuvîntul «revenant» – revenind, dar şi «fantomatic» – n.ult.]. Cînd sosesc la aeroportul Otopeni din Bucureşti am impresia că am ajuns la capătul pămîntului, la un soi de sfîrşit: totul pare părăsit, terminat, iarba creşte prin pavajul pistelor, autobuzele par rable, avioanele au elice. Oamenii sînt ponosiţi, obosiţi, neglijenţi, cu mişcări lente. Casele sînt scorojite, neîngrijite, sărăcăcioase, vegetaţie multă şi lipsită de demnitate.”. Cercul se restrînge, focalizarea devenind aproape dramatică. Iată cum arată casa şi strada copilăriei: „Casa copilăriei are un aspect straniu, sfîrşit şi ruinat, strada abia dacă aş fi recunoscut-o.” Cei apropiaţi par umbrele celor ce au fost: „Grozav m-a descurajat aspectul lui Tăicuţu: umbra propriului eu, merge prin casă numai sprijinit, din scaun abia se poate ridica, vorbeşte cu greu din cauza danturii, nu mai citeşte (asta ştiam), chiar memoria îi e uneori dubioasă. Măicuţa merge şchiopătînd”.

Călătorul prin acest peisaj spectral îşi revine a doua zi, cultura reinserîndu-l în sistemul ei de comunicare şi semnificare. Înaintea unei comunicări, relaxarea şi umorul revin. Pînă şi sinistra Casă a Poporului este văzută, acum, într-o lumină mai simpatică: „Sîmbătă dimineaţă, la Teatrul Bulandra, deasupra căruia au instalat Institutul de Literatură. Văd din depărtare palatul babilonian al defunctului – culmea e că nu-mi displace; una dintre opţiuni e să-l transforme în cazinou, eu adaug: şi casă de toleranţă. Comunicarea mea are succes, vin Dan Mihăilescu, Cornea, Duţu, Anghelescu, o doamnă Ilona Erdélyi de la Budapesta, oameni mai tineri. Raporturile sînt amabile, simpatice, discuţiile substanţiale”. Vizitele şi întîlnirile devin tot mai plăcute, depeizatului i se calculează şansele la Universitate, la Academie, la Preşedinţie: „Seara, în vizită la Doinaş şi Irinel, ei arată bine, nu s-au schimbat, ne înţelegem foarte bine. Ei spun: ai greşit neîntorcîndu-te îndată, te-ar fi ales rector universitar, iar acum erai preşedinte sau candidat la preşedinţie. Rîd. Discutăm însă problema intrării în Academie [din asta nu s-a ales nimic – n.ult.]”.

În ziua următoare, călătorul redevine cu totul personaj social, întîlnindu-şi vechi amici şi făcînd cunoştinţe noi: „Cu Mircea Martin – sobru, distins, raţional, eficient. Director de editură, are maşină cu şofer: iar şoferul e prins în populismul naţional atît de răspîndit şi într-un soi de antiparlamentarism. M.M. mi-a aranjat întîlniri cu Ornea, Negrici, Livia Câmpeanu (traducătoare a Secundarului). I-am cunoscut pe Dan Petrescu (celebru dizident), buzat şi bărbos, pe directorul editurii Albatros, Geta Dimisianu, atît de profesionistă şi de bătăioasă, l-am revăzut pe Sorin Mărculescu, vag, neangajant, om fin în continuare, acum redactor-şef la Humanitas, precum şi pe Tibi Avramescu, ştirb. Trece pe-acolo şi Bianca Balotă. În fine, pe Mircea Ciobanu, ne îmbrăţişăm, e singurul care-mi spune că am îmbătrînit, adăugînd spontan-spiritual: «Dar bătrîn ai fost totdeauna»”.

Din numai cîteva linii, puse pe hîrtie cu talent de memorialist şi vocaţie de moralist, Nemoianu prinde aici nu numai atmosfera postcomunismului românesc, ci şi o galerie incompletă, dar reprezentativă, de intelectuali de marcă supravieţuitori ai regimului anterior şi încercînd adaptarea la lumea nouă. Spre deosebire de exilatul într-o societate democratică şi stabilă precum cea a Statelor Unite, cei întîlniţi sau reîntîlniţi aici, în România, au avut a se confrunta deopotrivă cu totalitarismul estic şi cu dispariţia lui, într-o experienţă macro-socială fără precedent în istorie.

E motivul pentru care limbajele diferă, pînă cînd valorile comune le acordă. Splendidele note de călătorie ale „străinului” şi „buimacului” Nemoianu sînt expresia, mediată cultural, a unui patriotism cum aveau „cerchiştii”, unul cu includere, nu cu excludere, cu deschidere, nu cu închidere, cu căutare, nu cu izolare.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara