Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Istorie Literară:
sonet satiric * ai noştri tineri... de Alex. Ştefănescu

eminescu a scris de mai multe ori diatribe împotriva lui V.A. Urechiă şi a prietenului acestuia Pantazi Ghica (fratele mai mic al lui Ion Ghica), adversari literari (şi politici) ai Junimii. Conflictul a atins maximum de vehemenţă după ce Titu Maiorescu, într-un studiu care avea să devină celebru, Beţia de cuvinte, a analizat metodic, cu o răceală confundabilă cu cruzimea, primele două numere din Revista Contimporană (înfiinţată la 1 martie 1873), la care cei doi prieteni colaborau cu o veselă superficialitate. Erau evidenţiate lipsa de idei, imprecizia informaţiilor şi verbiajul excesiv. Replicile nu au întârziat. Au răbufnit cu acest prilej vechi complexe de inferioritate faţă de junimişti, care aveau aerul că sunt, şi chiar erau, elita intelectuală a vremii, dar şi o invidie violentă faţă de Eminescu, adus în prim-plan ca poet de Titu Maiorescu.

O lungă perioadă Eminescu a avut resemnarea augustă a unui leu atacat de muşte. Până la urmă, totuşi, s-a enervat şi a scris mai multe poezii satirice şi pamflete în proză împotriva „criticilor săi“ (este momentul să repetăm: poezia cu acest titlu nu reprezintă un refuz al criticii literare, ci o replică dată unor contemporani – publicişti, preoţi etc. – care l-au criticat pe poet, fără competenţă de critici literari).

Sonet satiric, scris în 1876, în mai multe variante, cu intenţia evidentă de a-l duce până la perfecţiune (deşi până la urmă Eminescu n-a mai găsit de cuviinţă să-l publice), îl are în vedere pe V. A. Urechiă. Personajul fusese, oricum, şi cu alte prilejuri persiflat de poet, care îl menţionase, ironic, ca omul „cu şapte nume“: Vasile Alexandrescu Urechia, Urechiă, Urechea, Ureche, Popovici- Ureche, Vasile Urechea-Alexandrescu, Vasile Alesandrescu. De data aceasta îi este dedicat un sonet întreg.

Pentru a face din el un personaj de neuitat, Eminescu intitulează una dintre variantele sonetului Ureche, dar apoi, înţelegând că nu aceasta este cea mai subtilă metodă de a-l fixa în memoria colectivă, găseşte o altă soluţie. Alege dintre cele şapte variante de semnături tot cuvântul ureche, fiindcă este cel mai pitoresc, dar nu îl pune în valoare ca titlu, ci ca rimă, pentru patru dintre versuri. Fiind o rimă relativ rară, nu va fi uitat prea uşor: streche, veche, Ureche, păreche. Iată şi versurile integrate în sistemul de rime încrucişate din primele două catrene ale sonetului:

„Pişcată-ţi este mâna ta de streche,/ De mişti în veci condeiul pe hârtie –/ Dureaz-un şir sau fabrică o mie:/ Cuvinte – nouă – or fi, dar blaga veche.// Ce are-n gând un om aceea scrie,/ Nimica nou tu n-ai de spus Ureche,/ Cu Pantazi fiind pe veci păreche,/Tu izvodeşti, cel mult, ce dânsul ştie.“

Un tânăr de azi nu ştie, probabil, ce înseamnă „streche“. În copilăria mea îndepărtată îmi petreceam vacanţele la ţară, la bunica din partea mamii, şi am avut prilejul să văd o vacă în care „intrase strechea“: alerga bezmetică pe câmp, neputând fi oprită nici de strigătele stăpânilor, nici de lătratul câinilor, nici măcar de gardurile şi arbuştii care-i apăreau în faţă. Am şi văzut cum arată strechea: este o insectă hidoasă, neagră şi păroasă, ale cărei larve cresc ca paraziţi sub pielea groasă a vitelor şi le provoacă mâncărimi dureroase insuportabile, imposibil de atenuat, pentru că animalele nu pot ajunge la ele prin scărpinare. Cu această agitaţie nebunească de nestăvilit compară Eminescu mişcarea mâinii lui Ureche în timp ce scrie! Astăzi, oricât de prost ai scrie, nu s-ar găsi nimeni care să te ridiculizeze cu atâta forţă expresivă. Mare noroc a avut Ureche că scrisul lui fără valoare a fost eternizat într-un sonet cu amplitudine de epopee!

Cu instinct de comediograf, poetul şi-l imaginează pe Ureche făcând pereche cu Pantazi, în modul mecanic-complementar în care fac pereche Farfuridi cu Brânzovescu în comedia lui Caragiale, O scrisoare pierdută: „Nimica nou tu n-ai de spus Ureche,/ Cu Pantazi fiind pe veci păreche,/Tu izvodeşti, cel mult, ce dânsul ştie.“

Cele două terţine ale sonetului cuprind noi atacuri la adresa capacităţii intelectuale a lui Ureche. Aproape ţi se strânge inima văzând cum adversarului, de mult căzut la pământ, i se aplică încă o serie de lovituri:

„Ţi-asamăn fruntea unei vii paragini/ Şi vânt şi pleavă sunt a tale scrieri,/ De zei lipsite, vai! a tale pagini,/ Zadarnic paiul sec al minţi-l trieri,/ Drapându-i golul ei cu reci imagini:/ Nimic nu iese dintr-un dram de crieri.“

Un criminalist ar spune că nu e vorba de o simplă lichidare a adversarului, ci de o explozie de furie, pentru că s-a depăşit cu mult numărul de lovituri de care era nevoie pentru reducerea lui la tăcere.

*

cel mai cunoscut text dintre cele nepublicate în timpul vieţii lui Eminescu este sonetul – tot satiric – Ai noştri tineri... A avut succes încă dinainte de anul primei lui publicări, în 1905, întrucât a circulat într-un cerc restrâns de cunoscuţi ai poetului, şi are succes şi în vremea noastră. A dat satisfacţie tuturor celor iritaţi de ifosele tinerilor cu studii la Paris (şi, mutatis mutandis, dă satisfacţie şi azi tuturor celor iritaţi de ifosele tinerilor americanizaţi). Nu este vorba, nici pe departe, de reacţia unui autohtohnist, refractar la importul de cultură occidentală. Eminescu însuşi a învăţat mai mult decât alţii, cu un fel de nesaţ, în Occident (la Viena şi Berlin), astfel încât nu-l putem suspecta de antioocidentalism.

Este adevărat, la prima vedere, ironia tăioasă din Ai noştri tineri... ni se pare nedreaptă. Ne vine greu să trecem peste meritele glorioasei generaţii paşoptiste, care a aplicat în România ceea ce a învăţat în Franţa, contribuind la modernizarea României. Trebuie să facem însă un efort de imaginaţie şi să înţelegem că în afară de personalităţi ca Vasile Alecsandri, Alexandru Ioan Cuza sau Ion Ghica, au existat sute de tineri de bani gata care, la Paris, mai mult s-au distrat decât au studiat, şi care, întorşi în România, n-au făcut decât să epateze societatea cu practici vestimentare şi ticuri verbale aduse din Franţa. (Deşi chiar şi acest mimetism reprezenta o formă de snobism necesar!)

În cuprinsul celor 14 versuri, Eminescu face un portret generic al „bonjuriştilor“, poreclă dată în epocă tinerilor cu studii (sau cu stagii de boemă) la Paris, care obişnuiau să se salute cu formula „bon jour“. După primul vers, portretul virează imediat în caricatură:

„Ai noştri tineri la Paris învaţă/ La gât cravata cum se leagă, nodul,/ Ş-apoi ni vin de fericesc norodul/ Cu chipul lor isteţ de oaie creaţă.“

Să te duci la Paris ca să înveţi cum se leagă nodul la cravată, iată o reprezentare spectaculoasă a disproporţiei între efortul investit într-o acţiune şi rezultatul ei.

Ridiculizarea bonjuriştilor continuă cu adăugarea la portretul lor generic a noi şi noi trăsături burleşti:

„La ei îşi cască ochii săi nerodul/ Că-i vede-în birje răsucind mustaţă,/ Ducând în dinţi ţigara lungăreaţă.../ Ei toată ziua bat de-a lungul Podul./ Vorbesc pe nas, ca saltimbanci se strâmbă:/ Stâlpi de bordel, de crâşme, cafenele/ Şi viaţa lor nu şi-o muncesc – şi-o plimbă.“

Eminescu a găsit un sufix batjocoritor pentru a crea un cuvânt nemaifolosit de alţii, dar inteligibil: lungăreaţă în loc de lungă sau lunguiaţă (probabil după modelul lătăreaţă).

Ultimă terţină a sonetului, explicită şi moralizatoare, putea să lipsească:

„Ş-aceste mărfuri fade, uşurele,/ Ce au uitat pân’ şi a noastră limbă,/ Pretind a fi pe cerul ţării: stele.“

Întrucât însă un sonet nu poate fi conceput fără o a doua terţină, Eminescu putea să compună alta, cuprinzând încă o serie de trăsături burleşti, pe care n-ar fi trebuit decât să le preia din variantele sonetului:

„Coborâtori ai oştilor Romane/ Merg la Paris, «focarul de lumine»/ Din multa lor silinţă şi ....... –/ Se-ntorc apoi cu lunge barbişoane// Acolo-nvaţă cum se joacă bine/ Aduc pomăzi, clistire şi cartoane/ Şi-n buzunări papuci de curtizane/ Ş‘ale lor minţi de mii comedii pline“ etc.

Chestia cu papucii de curtezane rămaşi prin buzunarele bonjuriştilor este foarte comică şi merita salvată.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara