Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Cronică Literară:
Singular şi plural de Cosmin Ciotloş

Ion Iovan, MJC, Iaşi, Editura Polirom, 2015, 512 pag.

Dacă titlul din 2008 era, prin lungime, inutilizabil (îl reiau, integral: Ultimele însemnări ale lui Mateiu Caragiale însoţite de un inedit epistolar precum şi de indexul fiinţelor, lucrurilor şi întâmplărilor în prezentarea lui Ion Iovan), acest abreviat MJC mi se pare, dimpotrivă, prea scurt.

Pentru cunoscătorii operei lui Mateiu Caragiale, vreau să zic pentru aceia care nu s-au rezumat să foileteze Craii de Curtea-Veche, şarada e dintre cele mai uşor de descifrat. Ea reprezintă acronimul semnăturii pe care, snobând, autorul o afecta în corespondenţa cu prietenul Boicescu. „Mathieu-J. Caragiale”, încheia acesta o scrisoare trimisă în 4 decembrie 1906 nu din Versailles sau din Port-Royalul lui Antoine Arnauld, ci din Strada Crângaşi-Grant nr. 1. O lună mai târziu, pe 9 ianuarie 1907, revenea din acelaşi banlieu bucureştean, sporindu-şi armorialul: „Mathieu J. de Caragiale, Comte de Karabey”. Ifosele nobiliare ale personajului sunt binecunoscute, iar exemple ca acestea nu fac decât să le sublinieze stridenţa. Dincolo de ele, însă, există o biografie (ca să nu spun o viaţă) aproape inelucidabilă. Ştim, la drept vorbind, foarte puţine despre Mateiu Caragiale, iar anecdotica nu ne e, în mod paradoxal, de prea mare folos. Aceasta acoperă câteva episoade în genere amuzante dintr-o viaţă întinsă, totuşi, pe cinci decenii. S-ar zice că avem de-a face cu un caz în care, nefiind una cu omul (cum se spune), stilul şi-a sufocat creatorul. Până-ntr-acolo încât enigmaticii Aubrey de Vere sau Pantazi din prozele lui sunt mai limpezi în conştiinţa noastră decât palpabilul Mateiu Caragiale. Sigur că de vină va fi fiind şi puţinătatea informaţiilor („hârtiile încurcă”, decreta autorul în Remember), dar, pe fond, faptul acesta mai are o explicaţie.

Una aşa zicând inefabilă: în istoria literaturii noastre, Mateiu Caragiale ilustrează o categorie a singularului absolut. Care, amprentându-l şi definindu-l structural, ajunge să-l malformeze în efigie. E cel mai celebru fiu al unui scriitor român. În asemenea măsură celebru încât îi pune în umbră pe legitimii Tuşchi şi Luchi (acesta, înzestrat el însuşi pentru literatură). E, pe deasupra, un fiu natural, cultivându- şi cu fervoare rolul marginal jucat în familie şi, înaintând în vârstă, ura faţă de I.L. E reţinut printr-o singură carte, şi aceea subţire, ceea ce-l transformă, cu-atât mai mult, într-un caz într-o literatură ce stă sub semnul obsesiei marii opere. Nu există nici iubiri care să-l umanizeze. Contractată la adâncă maturitate, căsătoria cu bătrâna fată a lui G. Sion nu poate fi contabilizată printre pasiuni. Seamănă mai degrabă a afacere. Coborând în operă, să ne amintim o observaţie extrem de subtilă a lui N. Steinhardt: Craii de Curtea-Veche plac (mai mult: farmecă) pentru că pun în act un tip de ideal masculin reprimat sau drenat în forme mai elegante. În definitiv, confreria celor patru e o alianţă de singuratici. Nu numai pentru că, regulă fermă, femeile sunt excluse de la masa lor. Dar fiecare îşi administrează intimitatea extrem de strict. După un an de deambulări, naratorul nu are, în legătură cu convivii lui, prea multe certitudini biografice. Dincolo de inerentele raporturi, cei patru sunt de două ori asociali. Cu aceste exemple şi cu altele, pe care le putem convoca din surse felurite (propria operă, amintirile contemporanilor), Mateiu Caragiale face figură de înstrăinat. Nici măcar în propria piele nu se simte prea confortabil, cum se ştie.

Ajung, în sfârşit la cartea lui Ion Iovan, după un ocol pe cât de mare, pe-atât de necesar. Ultimele însemnări... era extraordinară prin aceea că ridica la putere efectele docuficţiunii şi ale colajului. Iovan oferea nişte apocrife de toată frumuseţea, folosindu-se în proporţii echilibrate de textul matein şi de propria imaginaţie. Nu era, propriu vorbind, o premieră. Cu ani în urmă, Radu Albala se jucase continuând, „în stilul şi cu sintaxa” lui Mateiu neterminata nuvelă Sub pecetea tainei. Libertatea era, oricum, mai mare, dovadă că, după acest experiment, au existat şi alte încercări (una aparţinându-i lui Alexandru George, alta lui Eugen Bălan), perfect autonome. Noutatea, la Iovan, consta în cantitate (care nu e neglijabilă, dacă ne gândim la dificultăţile frazei) şi în miză (rezultatul fiind un profil complet şi dinamic al unui ins ce părea inadaptabil la asemenea virtuţi). Mi se pare corect să ne întrebăm dacă pe urmele trasate de o asemenea carte se poate înainta, aşa cum, iată, face Ion Iovan cu acest MJC, a cărui secvenţă secundă reia jurnalul propriu-zis (lăsând, însă, deoparte Indexul). Nu e cumva redundant?

Nu, nu e, tocmai din raţiunile pe care le-am schiţat mai sus. Căci dacă Însemnările din 2008 nu făceau decât să perpetueze imaginea singularităţii (nimic nu e mai claustrant decât nişte note zilnice) , volumul de azi reuşeşte performanţa de a-şi arunca protagonistul în lume, de a popula lumea lui Mateiu Caragiale cu personaje pe care imaginea standard le excludea dintru-nceput. E faimos portretul pe care, în Istoria... sa i-l face Călinescu. De la distanţă, ca şi cum cei doi ar fi trăit în universuri disjuncte. Ei bine, Ion Iovan le unifică. Mateiu Caragiale al său are relaţii, dezvoltă amiciţii, întreţine antipatii. Exact aşa cum putem presupune că face orice muritor „îmbrăcat în ştofă” (dar cum până acum era destul de dificil să ne imaginăm că ar fi făcut autorul Crailor...). Timpul care-i rămâne în afara orelor de scris şi rescris (nici măcar atât de numeroase cât ne face să pară legenda) capătă în sfârşit consistenţă. Una ipotetică, e drept, dar ce-are-a face ? Oricât de bine documentată ar fi cartea lui Ion Iovan (şi este foarte bine documentată!), ea rămâne o ficţiune. Una care adaugă fără a romanţa.

Vocea din off e mai degrabă una cinică şi asupra ei ar trebui, cred, insistat. Căci, fără a intenţiona să realizeze o „clonă” (aşa cum, prin forţa lucrurilor, este jurnalul din partea a doua a cărţii), relatarea din primele 245 de pagini împrumută, în timbru, ceva din detaşarea lui Mateiu Caragiale însuşi. Punândule în balanţă cu frazele autentic mateine, acelea pur descriptive ale lui Ion Iovan împărtăşesc atitudinea casantă şi tendinţa spre formularea maliţios memorabilă pe care o lăsa la vedere epistolierul. E doar un transfer de umoare, desigur, dar consecinţele sunt, literar, dintre cele mai faste. Un pasaj ca acesta n-ar fi putut fi scris de autorul Crailor (din motive lexicale), dar e de bănuit că ar fi fost aprobat cu un rictus satisfăcut:

„Căutând să iasă din doliul isteric al familiei, răspunde tuturor solicitărilor mondene: asistă la cununia poetuluiministru Goga cu Veturia Triteanu, fostă protopopeasă; participă la agapa stihuitorului Barbilian, prieten cu bietul Luchi, care pleacă în Germania; se înfăţişează în loja teozoafei Dumbravă, preoteasa Ceasurilor sfinte; înghite în librăria Alcalay Cocostârcul albastru lansat de buhăitul Sadoveanu” (p. 147). Poate că unora dintre cuvintele mai tari de-aici Mateiu le-ar fi găsit sofisticate echivalente neaoşe (de felul lui „bogumil”, cu care-şi gratula, către Boicescu, rivalii) sau franţuzeşti (majoritatea, de o încântătoare fecunditate a imageriei sexuale), dar de sensuri nu s-ar fi atins.

În definitiv, asemenea efemeride nu-l oripilau câtuşi de puţin pe libertinul fiu al lui Caragiale:

„O frecventează în continuare şi pe Margot, care deschisese acasă un mic şi select teatru cu sprijinul graţioasei Alice Steriadi de la Conservator şi al tânărului Benji Fundoianu, declarat regizor. Acesta împrăştie o serie de cleveteli amuzante pe seama valahilor din Paris, precum aceea a bizarului cuplaj între Cella Delavrancea şi cioplitorul Brâncuşi. Primitivul şi rasata pianistă. Vorbe de clacă, printre alte poveşti inclemente cu mondene românce, de la Marthe Bibeasca la Miţa Biciclista. Expresiile Fundoianului l-ar fi îngrozit pe delicatul Claymoor” (p. 152). Mai bine nu ies nici Cioculescu (p. 154), nici Perpessicius, nici Camil Petrescu, nici Rebreanu, nici „dâmboviţeanul” Minulescu (cu care, fiind comparat într-un rând, se arată dezgustat). Lumea literară interbelică e prinsă, mai toată, aici. Printre cei pe care, totuşi, îi agreează se numără Cezar Petrescu, Adrian Maniu şi Păstorel Teodoreanu (istoriceşte agapele lor fiind relatate, dacă nu mă-nşeală memoria, de Jurgea-Negrileşti).

Odată cu viaţa rezervaţiei literare intră însă în scenă şi viaţa adevărată, în care Mateiu Caragiale urmăreşte cu sufletul la gură mutările de pe scena politică în căutare de „ponturi”. De obicei speranţele i se infirmă (asta o ştim din toate biografiile, oricât de sumare). Ce capătă relief la Ion Iovan e tensiunea aşteptării. Una pe care, cu abilitate, o deduce din aceea a aşteptării erotice din tinereţe. Practic, avem o imagine multiplicată pe mai multe paliere. Felul în care, „cu nădejde şi temei” o urmărea pe frumoasa Hortense Paciuris (în realitatea scrisorilor) se apropie destul de mult de disperata alergare după atenţia lui Titulescu şi-a altor personaje influente (în realitatea romanului). Că, în perioadele în care nu putea aconta o sinecură, literatul Mateiu Caragiale se ţinea de intermedieri şi trăia din comisioane e un alt amănunt datorat lui Ion Iovan, dar plauzibil. Cu toate bizareriile lui, care-l predispuneau mai degrabă spre caricatură (ca în Antologia... ilustrată de Marcel Iancu), Mateiu Caragiale capătă, odată cu această carte, un portret. Unul în cel mai înalt grad ataşant.

P.S. În ce priveşte fidelitatea informaţiilor istorice, aş spune că Ion Iovan le tratează cu mână de prozator. Nu e un reproş adresat autorului, ci un avertisment pentru eventualul cititor naiv, care, neavertizat, ar putea crede mai mult decât e cazul să creadă din relatările acestei cărţi. Bunăoară, la p. 8, vorbind despre junele I.L. Caragiale, Ion Iovan îl descrie ca „abia scăpat de bastonadă în poarta numitei Leopoldina, din ale cărei graţii se înfrupta împreună cu un belicos maior de cavalerie”. Din câte ştiu, episodul (povestit de dramaturg lui Missir) a fost documentat de Cioculescu în ediţia a doua a Vieţii lui I.L. Caragiale. Problema „bastonadei” nu s-a pus şi nu s-ar fi putut pune, de vreme ce Leopoldina (Reineke) fusese, la data respectivă, deja părăsită de maiorul în cauză.

Nota redacţiei: Despre această carte au semnat recenzii Andreea Răsuceanu în nr. 35 şi Gabriela Gheorghişor în nr. 42 din România literară.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara