Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

Arte:
Sezonul estival de Dumitru Avakian


Puţine la număr dar importante sunt evenimentele care, în sezonul estival, depăşesc zona ofertei în domeniul divertismentului. Nu poţi să nu observi faptul că la Bucureşti, spre exemplu, spectacolul estival - atunci când nu cade în derizoriu - lipseşte cu desăvârşire. Când importante capitale europene situate la Vest de Carpaţi etalează în lunile de vară o ofertă culturală de atracţiozitate - spectacole menite a atrage atenţia turistului sosit de peste hotare, în aceeaşi perioadă Bucureştii devin un spaţiu arid.
Iniţiative locale, particulare sau instituţionalizate, animă, în schimb, peisajul cultural artistic al unor zone turistice situate în afara capitalei. La Sighişoara, spre exemplu, în prima decadă a lunii august, Festivalul Internaţional de Muzică Academică s-a desfăşurat în cea de-a IX-a ediţie. Iniţiativa, o importantă parte a susţinerii materiale îi aparţin profesorului Alexandru Gavrilovici - fondatorul festivalului, prim-violonist al Orchestrei Simfonice a oraşului Berna, capitala ţării cantoanelor, principalul animator al cursurilor de măiestrie; s-a bucurat de sprijinul Primăriei din Sighişoara, de susţinerea organizatorică a Fundaţiei culturale �Elan", iar aceasta într-un efort de a conferi locului distincţia faptelor de cultură de anume substanţialitate; ...aici unde nu au existat şi nu există instituţii de cultură muzicală dar există o tradiţie a continuităţii vieţii muzicale practicate de mai bine de cinci secole la nivelul colectivităţilor locale, în spaţiul stradal al burgului, în spaţiul cultic sau în cel familial; ...aici unde civilizaţiile se ating aducând convieţuirii echilibrate, ...aici unde, în perioada interbelică, în prima jumătate a secolului trecut, a poposit însuşi George Enescu pentru a face muzică de cameră; ...aici, Festivalul Internaţional de Muzică Academică tinde a se constitui într-o veritabilă instituţie de vocaţie europeană. Cursurile de măiestrie - susţinute de maeştri sosiţi din Elveţia, din Germania - se adresează prioritar tinerilor muzicieni din România; se înlesneşte, în mod firesc, o integrare a acestora în marele circuit al valorilor muzicale europene. În acest an multe dintre concerte au fost realizate cu participarea tinerilor muzicieni ai Cvartetului de coarde �Arioso", muzicieni pedagogi ai Conservatorului clujean de muzică, instrumentişti ai orchestrelor simfonice din Cluj şi din Tg. Mureş; li s-au alăturat violista germană Anette Panke Mar-guerre, precum şi Alexandru Gavrilovici însuşi.
Pentru prima oară, urmând o firească extensie a actului muzical artistic, un număr de concerte a fost susţinut şi în afara localităţii, chiar în afara judeţului, chiar în spaţii neconvenţionale; ...cvartete de Haydn şi de Smetana au fost oferite publicului ocazional ce coboară zilnic - aproximativ trei mii de vizitatori! - în Salina de la Praid; ...unul dintre concerte a avut loc la o adâncime de 150 de metri sub pământ, în lăcaşul de cult în care se reculeg de-o potrivă credincioşii români şi maghiari, minerii din Harghita, în salina a cărei exploatare a început cu două mii de ani în urmă, din timpul stăpânirii romane. Un alt concert, un veritabil experiment-happening, a avut loc la Reghin, în sala de audiţii a atelierelor maestrului lutier Vasile Gliga; se ştie, instrumentele domniei sale au fost apreciate de însuşi Yehudi Menuhin. Aici, urmând o decizie ad-hoc a muzicienilor formaţiei, Cvinetul cu două viole în mi bemol major de Mozart a fost prezentat în faţa maeştrilor lutieri, pe instrumente construite de ei înşişi şi preluate de muzicienii performeri din vitrinele cadrului expoziţional al atelierelor.
Tot în deplasare, de această dată la Tg.Mureş, în marea sală de concerte a Filarmonicii, recitalul cameral în duo a fost susţinut de pianista americană Annlynn Miller în compania violoncelistului elveţian Ulrich Schmid; o muzică a unui târziu postromantism ce aminteşte de drumul componistic parcurs de Şostakovici, ciclul celor două Sonate pentru violoncel şi pian de Alfred Schnittke - compozitor originar din Rusia, a fost prezentat la noi în primă audiţie românească; intensitatea emoţională a susţinerii muzicale datorate muzicienilor oaspeţi a fost în adevăr covârşitoare; ...a fost un veritabil complement sonor viu al stilului arhitectonic, un Jugendstil de început de secol XX - dintre cele mai frumoase în Europa - ce decorează Palatul Culturii, această construcţie masivă, sumbră, bogat ornamentată, inaugurată în urmă cu o sută de ani.

Dar spiritul locului şi al muzicii - al muzicii camerale de ansamblu imaginate drept comunicare colocvială - l-am găsit ocrotit şi împlinit în eleganta Sală Festivă a Primăriei din Sighişoara, o bijuterie a Rococo-ului vienez târziu de sfârşit de secol XIX, sală străjuită de două imense candelabre de cristal.
Bach şi Mozart, şi Haydn, şi Beethoven sunt aici la ei acasă, iar muzica lor se află pe mâini bune, este îngrijită de talentul şi priceperea muzicienilor care, iată, an după an, revin la Sighişoara sub semnul marilor valori ale culturii europene, ale culturii locului, sub semnul înţelegerii, al comunicării.
În adevăr, Festivalul Internaţional al Muzicii Academice devine o instituţie de largă deschidere europeană, prin spirit, prin direcţionări. Un dicton de pe la noi ne aminteşte că �omul sfinţeşte locul"; în adevăr, un împătimit al acestor locuri, un împătimit al muzicii, al comunicării pe cât de cordiale pe atât de responsabile, o ştim, este violonistul Alexandru Gavrilovici; este originar din zona Braşovului; s-a format ca muzician performer, în ţară; a fost membru al Filarmonicii bucureştene; astăzi este primul violonist al Orchestrei Simfonice din Berna. În afara dăruirii cordiale, a celei profesionale, în adevăr exemplare, reuşeşte să determine un flux al încrederii privind orientarea sprijinului financiar. Căci Sala Festivă a Primăriei a intrat în circuitul lăcaşurilor de cultură muzicală de la noi, iar aceasta prin obţinerea de fonduri provenite din Elveţia, fonduri ce au făcut posibilă achiziţionarea în urmă cu doi ani a unui nou pian de concert; ...iar elevii şcolii de muzică din localitate au primit de-a lungul anilor mai multe pianine destinate studiului.
Eforturile de ultimă oră vizează conservarea şi amenajarea clădirii în care va fiinţa Centrul European de Cultură denumit Casa �Albert"; este rememorat numele unui important cărturar sas ce a trăit în aceste locuri cu mai bine de un secol în urmă. Iată că la Sighişoara, în centrul ţării, se petrec importante fapte de cultură, de muzică, de solidaritate umană şi profesională, fapte ordonate sub semnul valorilor muzicii europene.

Pe de altă parte la Constanţa, la Teatrul de Dans �Oleg Danovski", la sfârşit de iulie, ultima premieră a instituţiei s-a constituit într-un omagiu adus celei care a fost Marilyn Monroe; ...acum, în aceste săptămâni în care se împlinesc patru decenii de la intrarea în eternitate a acestei personalităţi de legendă a scenei americane a show-biz-ului. Marilyn fascinează şi astăzi prin imaginea statuară a vedetei suită pe piedestalul supremei consacrări publice; ...fascinează dată fiind relaţia atât de contorsionată între strălucirea existenţei �de vitrină" şi aspectele fluctuante ale unui comportament nesigur, oscilant, personalitate fragilă şi naivă, tânjind după iubire... În epocă Marilyn a constituit o irezistibilă fascinaţie la nivelul lumii artistice a timpului, a celei financiare şi politice.
Ne fascinează în continuare pe noi cei de asăzi, cei care asistăm, printre altele, la ascensiunea vedetelor de tot felul, a vedetelor de-o zi, a falselor valori poleite astăzi de strălucirea ce aureola odinioară apariţiile acestei fabuloase personalităţi care a fost Monroe... l-a fascinat, de asemenea, pe Pierre Wyss, cunoscut coregraf al scenelor vest-europene de spectacol; ...este autorul scenariului, al coregrafiei, al regiei; ...este o personalitate puternică ce dispune de idei, dispune de ceea ce putem numi cultura spectacolului, dispune de mijloace utilizate cu o virtuozitate de mare maestru şi în afara oricăror idei preconcepute. Elemente specifice spectacolelor de revistă de pe �Broadway", ale dansului de cabaret, elemente de balet academic, de dans expresionist, de caracter sunt folosite în virtutea unei coerenţe ordonate de ideea de bază, de o dramaturgie temeinic condiţionată în plan psihologic; doar finalul spectacolului - moartea eroinei, simpla cădere a acesteia - aduce o slăbire a tensiunii fluxului dramatic. Dar virtuozitatea evoluţiei teatral-coregrafice este susţinută în primul rând de polifonia planurilor psihologice; ipostaze distincte ale vedetei, imagini distincte ale acesteia evoluează în structuri cvasiparalele a căror evoluţie este condiţionată în plan ideatic, justificată în cel dramatic şi împlinită prin construcţia însăşi a aspectelor scenice. Wyss dispune de o imaginaţie spectaculoasă, de o forţă a expresiei ce determină concretizarea acesteia în chiar actul scenic dramatic. Spectacolul a fost creat în mijlocul deceniului trecut, în Germania, la Karlsruhe; şi atunci, şi acum, la Constanţa, Wyss l-a avut alături pe scenograful olandez Johannes Conene, artist ce dispune de o experienţă scenică de excepţională abilitate, etalează o impresionantă economie a mijloacelor, de o putere a sugestiei ce se mariază gândului regizoral. Iar banda sonoră a spectacolului dobândeşte o preţioasă funcţie orientativă de un puternic impact dramatic; a fost creată de un maestru al genului, anume de Oliver Belz, prezent pe multe dintre afişele spectacolelor de pe Broadway. Nu poţi să nu observi faptul că Wyss ştie să subordoneze întregul arsenal al mijloacelor în vederea construcţiei celei mari ce serveşte marea sa dragoste... �My Marilyn", un spectacol seducător închinat unei vedete seducătoare.
Este o importantă coproducţie realizată împreună cu Agenţia �Konzertdirektion Landgraf", un spectacol deosebit ce urmează a fi integrat unui turneu extins pe care teatrul urmează a-l realiza în lunile de sfârşit ale anului, în ţări din vest-ul continentului european. Nu pot decât să sper că şi publicul bucureştean va avea parte de bucuria vizionării acestui spectacol de bună ţinută internaţională.