Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Cronica Ideilor:
segniţie netulburată de Sorin Lavric

Cassian Maria Spiridon, Duş- manii societăţii sau Cînd pacienţ ii pun stă- pînire pe ospiciu. Atitudini literare, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2017, 290 pag.

sîrguinţa tenace cu care se ocupă de peste 20 de ani de „Convorbiri literare“ face din Cassian Maria Spiridon un cerber găzetăresc în accepţia nobilă a termenului. Avem o nefastă prejudecată cu privire la cerber, pe care ni-l închipuim neapărat ca pe o fiară cu mai multe capete, din gîndirea cărora nu poate ieşi la iveală decît ceva malefic. În realitate, cerberul e prin excelenţă paznicul pragului, iar actualul fenomen literar e cu precădere o zonă a pragului, pe limenul căruia îşi dau întîlnire literele celor care au murit cu literele celor care sînt încă vii. Comunicarea aceasta peste secole, atunci cînd e găzduită în paginile unei reviste, are şanse mai mari de a atinge un rang doct dacă se petrece sub privirea atentă a unui observator în a cărui minte destinul revistei ajunge să se identifice cu propria biografie. Acesta e cazul lui Cassian Maria Spiridon.

Dacă nu vă place cerber îi puteţi spune centaur, înger păzitor sau vameş, căci rolul lui Cassian Maria Spiridon e acelaşi: să dea viaţă unei reviste căreia îi păzeşte pragul de ingerinţa unor autori cu a căror gîndire nu e în acord. Tocmai de aceea în redactorul-şef al „Convorbirilor literare“ am văzut mereu un dispecer care nu a şovăit în a-şi pune revista în matca unei gîndiri conservatoare, de la direcţia căreia nu s-a îndepărtat defel, detaliu de altfel uşor recognoscibil în echipa de colaboratori pe care o etalează în fiecare lună.

Ce-l scoate pe Cassian Maria Spiridon din parametrii clasici ai unui păzitor atins de „cerbicie“ cronică e calmul flegmatic cu care întîmpină tracasările inerente vieţii literare. Anevoie ţi-l poţi închipui ieşindu-şi din pepeni, spre a aluneca în izbucniri impulsive ce-i risipesc seninătatea obişnuită. Când se loveşte de piedici, mustăceşte, cînd e pus la zid, cîrteşte, dar niciodată nu-şi pierde timbrul simandicos de fiinţă politicoasă. Cassian e bonom şi tacticos, ca un ins din firea căruia pripeala şi panica au dispărut cu totul. Pe vremuri, despre insul posedînd o morgă impasibilă se spunea că are „segniţie“ cavalerească, un soi de indiferenţă limfatică care îl făcea imun la agresiuni psihice. Segniţia este însuşirea definitorie pentru inşii a căror dispoziţie nu depinde de toxinele anturajului în care se află. Şi chiar dacă în jur furtuna nervilor pluteşte ameninţător, un aer neglijent, de indiferenţă calmă, îl înconjoară cu un brîu de carantină pe „flegmaticul segniţios“. De fapt, ultima expresie este un pleonasm flagrant, şi dacă totuşi îl folosesc e pentru a întări nuanţa cuvîntului. Cassian Maria Spiridon e un cerber gazetăresc pătruns de segniţie imperturbabilă.

La fiecare doi-trei ani, centaurul segniţios îşi adună în volum textele pe care le-a publicat în „Convorbiri literare“, iar Duşmanii societăţii sau Cînd pacienţii pun stăpînire pe ospiciu e cel de-al zecelea. Judecate în sine, textele aduc cu o suită de note de lectură pe care autorul le întocmeşte în marginea cărţilor pe care le-a citit. Excepţie face textul aniversar la 150 de ani de la apariţia primului număr (la 1 martie 1867) al „Convoririlor literare“. Restul însemnărilor sînt nişte rezumate amănunţite, cu multe citate şi multe parafrazări, de-a lungul cărora Cassian face conspectul volumului cu pricina. Neajunsul acestui mod de a comenta o carte e stricta dependenţă de litera ei, comentariile fiind nişte anexe ce redau într-o formă concentrată ideile din original. E greu de depistat coeficientul personal al contribuţiei lui Cassian. Rolul lui pare a fi cel al unei oglinzi ce răsfrînge originalul fără a-l modifica, ca într-o redare fidelă a nuanţelor iniţiale.

De altfel el însuşi, referindu-se la alura bizară a acestor texte, scrie: „Nu mi-am propus nici în acest volum a face critică, în sensul curent al cuvîntului, şi nici obişnuita eseistică. Aceste articole exprimă sau/şi infirmă, cu prioritate, cîteva opinii, în genere o atitudine cît mai coerentă faţă de un eveniment, îndeobşte literar, ori faţă de o carte, de o personalitate, de o temă în dezbatere curentă sau referitoare la viaţa revistei «Convorbiri literare» etc. încercînd a fi o istorie în desfăşurare a vieţii publicistice şi de idei, dar şi a vieţii literare naţionale. Nu am schimbat nimic faţă de cele publicate, în afara greşelilor inerente de tipar, asigurînd astfel o fidelitate cel puţin temporară a diverselor atitudini literare (adunate aici în al zecelea volum) impuse de evenimente, la care m-am străduit să dau un răspuns propriu“ (p. 7).

Dacă nu ar fi la mijloc segniţia de care vorbeam, cu greu îmi pot explica răbdarea cu care Cassian Maria Spiridon conspectează o falangă de masoreţi marxişti, de la Guy Debord la Günther Anders, în ale căror cărţi vezi cum inşi iremediabili dresaţi îşi paradesc minţile în numele marotei socialiste. Cînd constaţi îndărătnicia cu care Debord sau Anders fac uz, la fiecare două propoziţii, de cîte unul din cuvintelestindard al idioţeniei marxiste – capital, marfă, exploatare, înstrăinare – cititorul nu poate rămîne decît cu o singură impresie: că a-i citi e o curată pierdere de vreme, afară doar de cazul cînd ţiai pus în minte să cercetezi în detaliu morişca de inepţii pe care secolul al XX-lea le-a revărsat cu inconştienţă asupra memoriei colective.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara