Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Istorie Literară:
SCRISORI INEDITE de George Ardeleanu

Ajunse la destinatar
12.65
Carte poştală
Dlui Virgil V. Nemoianu
Strada Puccini nr. 4, et. II, ap. 6, Bucureşti, Raionul 1 Mai

Expeditor Steinhardt
Str. I. Ghica 3
R.T.V.

Dec. 1965
Sărbători fericite şi la mulţi ani!
Cu mult drag,
Nicu Steinhardt

***

Carte poştală
22.II.73

Dragul meu,
Am dat, în Kipling, de următoarele:
„Like that strange song I heard Apollo sing: When Ilion*) like a mist rose into towers”1.
Poţi cumva să-mi spui de unde e citatul? Ar putea figura în vreunul din dicţionarele tale de referinţă? Sunt două citate într-unul? Ori „When Ilion...” e un vers separat? – Iartă-mi îndrăzneala.
Al tău devotat, recunoscător şi pisălog prieten,
Nicu
__________
*) ILION

***

6-VI-1973

Iubite Nemo,

Străbătând prea frumoasele comune ale Bucovinei şi dumnezeieştile ei mănăstiri, mă simt din ce în ce mai apropiat de Petru Rareş, de C. Stere şi de Aurel C. Popovici.
Nicăieri, ca în faţa picturilor exterioare ale bisericilor, nu încerc mai acut bucuria de a fi creştin şi mândria de a fi Român.
Al tău,
Nicu
Mult drag Ancăi
Minus ştiutele rezerve.

***

Bucureşti, 4 Ian. 1974

Iubite Nemo,
Mărturisesc că scrisoarea ta (din 15 Dec.) m-a întristat mult, desigur mai mult decât ar fi trebuit. Dar înfăţişarea Londrei în care trăieşti este atât de alta de aceea pe care am cunoscut-o şi îndrăgit-o eu2! Sărăcia, frigul, impresia de ruină şi decădere mă amărăsc ca tot atâtea ştiri proaste despre o fiinţă mult îndrăgită. Ţi-am spus, cred, cât de legat (fără nici un motiv) mă simt de Londra, cât de profund simpatic îmi este the English way of life3, cât de uluitoare a fost senzaţia pe care am avut-o când am intrat prima oară la Londra: aceea de a mă afla într-un loc unde am mai fost, de a reveni acasă. Ciudată, penibilă impresie pentru un patriot ca mine şi un îndrăgostit până peste cap de tot ce e românesc! Dar „familiaritatea” Londrei nu ştirbea întru nimic ataşamentul faţă de spaţiul mioritic. Noroc de mine, că nu cred în reîncarnare.
Aflu aşadar cu amărăciune de noul aspect (bănuit şi de aici) al Londrei, care cred că începe a fi din ce în ce mai mult al întregului Occident care-şi trăieşte sec. III al imperiului roman. Sunt convins că englezii, politicoşi şi cuminţi şi cu simţul lor al ţinutei rezistă mai bine ca alţii, dar tot îmi pare rău de ei... şi de tine că i-ai nimerit într-o perioadă grea şi că te zbaţi sub povara meschinăriilor inconfortului într-o ţară al cărei farmec îl forma dulceaţa traiului cotidian. Pe de altă parte ei au fost mereu şi oamenii lui bull dog training4, a dormitoarelor neîncălzite, a geamurilor deschise, a băilor reci şi a bătăii, aşa încât cred că sunt pregătiţi şi căliţi şi neacriţi...5. Totuşi epocile acestea istorice ale descompunerii şi decăderii constituie un spectacol sumbru. Bine faci că mergi pe la muzee, cât de mult: tablourile uneori sunt mai consolatoare decât muzica, în loc de a îmbia mintea spre reflecţii (şi deci melancolie), o silesc să se concentreze şi să prehendeze şi din contactul cu forme şi culori (imagini concrete) reiese o stare de spirit mai împăcată cu vremelnicia şi simţul prefacerii neîncetate.
În ciuda dezopilantului6 tău tablou, mi-e tare dor de Londra şi Anglia.
Eu plec astăzi pe câteva zile în Maramureş, la mănăstirea de la Rohia pe care o îndrăgesc tare. Doresc să petrec Boboteaza acolo; la înapoiere, fireşte, voi căuta să aflu cum o duce Anca. Ştirea pe care mi-ai dat-o m-a bucurat mult. (Dar gestul expedierii femeii însărcinate în ţara de baştină mi se pare meschin şi pune sub îndoială încrederea mea în ţinuta britanică în faţa mizeriei: iată că, totuşi, sărăcia şi necazurile iscă sluţenii şi la cine te aşteptai să se ţină mai tare. N-ar trebui să mă mire; experienţa ar fi trebuit să-mi arate că aşa e, că e greu de tot să iasă puddinguri7 gustoase şi conviviality8 din restricţii, îngrijorări şi lipsuri.) Sărăcia – ca şi bătrâneţea – e creatoare de izolare, de neîncredere, de răceală.
A apărut vol. 2 din Rostirea filosofică românească9 de C. Noica. Te interesează? Îmi iau cu mine, la drum, ultimul volum al lui Cioran (silogisme ale amărăciunii10, din nou); o carte premiată de Academia franceză m-a decepţionat profund şi mă întăreşte în convingerea despre nivelul tare scăzut al literaturii franceze.
Te sfătuiesc să faci (dacă ai timp) ceea ce am făcut eu acum mulţi ani: să citeşti cu mare atenţie istoria căderii imperiului roman.
Ever yours, most affectionately11,
Nicu

***

4-II-74

Iubite Nemo,
Ţi-am expediat volumaşul lui C. Noica.

*

Cât de fericit sunt că îmi ceri să-ţi spun care sunt cartierele mele preferate la Londra. Toate, desigur! Dar mai ales:
Chelsea, care-i încântător. Aud că acum e al hipiştilor. Chelsea Embankment e o poezie. Ador şi burghezul Hampstead, mai ales străzile cu locuinţe care dau drept în stradă (străzile au aspect de salon), dar şi cele cu aspect de alei la ţară (lanes). Lindfield Gardens, bunăoară, unde am şi locuit. Dar şi Mayfair-ului ce-i lipseşte! Dar lui Royal Burrough of Kensington! Dar Belgraviei! Mai presus de orice aşed – for G.K. Chesterton’s sake12 – Notting Hill. A! ce minunate plimbări făceam pornind de la N.H. Gate urcând pe Campden Road, apoi spre Kensington High St. prin Duchess of Bedford’s Walk ori prin Campden Hill Road la Holland Park! Am locuit mai mult în Portland Place, lângă Regent’s Park, unde mă plimbam dimineaţa cu gazda mea, reverendul R.S. Lound care-mi arăta vilele în stil urât şi pompos, dar în ce cadru de fermecătoare linişte şi verdeaţă, iar eu – spre indignarea lui – mă duceam la nişte raţe (Pastorul, la breakfast: I talk to him, show him places and then he goes to worship some ducks!13)14. Plimbările mele preferate erau însă în City şi-n cartierul Strand, după amiazele de duminică; străzi absolut pustii. Mergeam ore întregi fără a întâlni pe NIMENI (I met NOBODY, like the King’s messenger)15 într-un decor de piatră cenuşie ce-mi părea făcut anume pentru mine, niţel ca Ludwig II la reprezentaţiile operelor lui Wagner date numai pentru el singur. Uneori ţâşnea dintr-un gang câte o pisică – ori mi se părea că aud paşii Domnului (the silent footsteps on the pavement)!16 Extraordinara şi permanenta proximitate a lui Hristos este o altă caracteristică a Londrei, ca şi a închisorii. Nu atât bisericile, cât micile capele şi nenumăratele asociaţii unde intram pentru o conversaţie, a quiet time17, o scurtă rugăciune18. Contactul se stabilea imediat, sinceritatea era absolută. Şi parcurile! Regent’s am cunoscut foarte bine, dar adoram Kew şi Richmont şi plimbarea cu un fel de caleaşcă la Hampton Court. Dar străduţele, stradelele, ulicioarele din centru, cartierele lui Dickens şi al doctorului Johnson! A, eu îl respect pe Nietzsche şi cred că de multe ori e criticat de oameni care nu l-au înţeles (ori citit), dar cine poate rezista farmecului unei străzi londoneze, unei Labroke Grove, unei străzi din Kensington şi Bayswater? Asta-i dulceaţa vieţii, asta-i ispita nepăcătoasă pe care Işvaro ne-o întinde subtil. Nu, nu mă săturam niciodată, de nici o plimbare, oricât de lungă, puteam umbla – nebun de fericire, ameţit, prins – de la Greenwich până la Westminster. Nimic apăsător, nimic monoton, nimic rece şi înţepat, ca – adeseori – la Paris. Numai bonomie, amabilitate, convivialitis, Mr. Pickwick la tot pasul, Mr. Wardle peste tot. Îmi plăceau şi cartierele de mâna doua, St. John’s Wood b.oară, Hammersmith... Chiar şi tot ce e mai urât, Soho, Pimlico,... Pretutindeni îi simţeam pe Edgar Wallace, pe Wilkie Collins, pe Stevenson, pe Chesterton, pe Sherlock Holmes. Du-te, rogute, pentru mine la „Casa Memorială” al lui Sh.H.19 din Baker Street (a car would be great!)20 Nu uita să faci plimbări prin diverse Inn21-uri. Şi, ca mine, duminica d.a. in City. Malurile Tamisei sunt un lucru măreţ. Dar nu pot decât exclama, nu pot vorbi coerent, explica... Da, sunt îndrăgostit nebuneşte, vocabularul meu, ridicol şi sumar, se reduce ca al tuturor amorezaţilor la: frumos, minunat, angel radios!
Te fericesc, dragul meu, că eşti acolo, oricum o fi: alături de Bucureşti şi Braşov, acolo I feel at home22.
Ever yours,
Nicu

***

13-V-74

Iubite Nemo,
Îţi mulţumesc – şi mă bucur – că te-ai plimbat prin cartierul lui Chesterton23cu gândul la singurul său admirator care-i subsemnatul. Te mai rog să nu uiţi a te plimba duminecă după-amiază prin City (minunată senzaţie de singurătate şi mister). Nu uita, rogu-te, cartierul Hampstead de la Parliament Hill în sus şi du-te în Chelsea, pe King’s road şi prin Oakley street ieşi pe Chelsea embankment, un loc de mare şi intens farmec. Fericitule! Gustă Londra, plimbă-te, adulmecă-i misterul, pierdete- n oraşul acela misterios (mai presus de orice), – şi-n oraşul acela atât de aproape, mereu, de Dumnezeu, prin bisericile, capelele, templele, asociaţiile, grupurile, corurile sale. Nicăieri în lume nu este Domnul mai „pe stradă” ca la Londra.
Anca mi-a dat 3 volume de Burgess, dar Portocala24 n-o mai are. Nu face nimic, a plecat un prieten de-al meu la Paris şi i-am scris vărului meu de la Surbiton să i-o trimeată (el o are) acolo, urmând să-mi fie adusă apoi aici. Uf!
Nu ţi-am mai văzut băiatul în ultima vreme. Am fost tare ocupat (am predat 2 traduceri – aflând la predare că nu se ştie deloc dacă şi când vor apărea) şi am (avut) şi supărări cu sănătatea, scârbe de-ale bătrâneţii, urâte, ferice de R. Brasilach. Pe nimeni nu invidiez (fericesc) mai sincer.
Aici: o superbă expoziţie de scoarţe Lena Constante. Şi o tare frumoasă expoziţie „Artă şi energie”, pe temei pictură cibernetică.
La teatru, cinema şi în sălile de concert continuă a domni neantul şi vidul. Recitesc în întregime pe Dostoievski.
Biata „Viaţa Românească” a fost teribil amputată!
Ever yours, Nicu

***

Braşov, 14 iunie 74
Iubite Nemo,
Părerea mea despre A clockwork orange este că-i o CARTE MARE, FORMIDABILĂ ŞI SENZAŢIONALĂ, şi una din cărţile de seamă ale veacului nostru, ca şi Brave new world25 şi Nineteen eighty four26.
După cum Blow up al lui Antonioni mi s-a părut echivalentul Dialogurilor lui Platon27, iar Dolce Vita28 – al Omiliilor Sf. Vasile cel Mare, A clockwork orange mi se înfăţişează drept Divina Comedie a vremii noastre şi contemporana noastră „descente aux enfers”29 (Eneida, cântul VI).
Am înţeles încă o dată – şi mai clar ca oricând – că nici o capodoperă nu poate fiinţa până ce autorul nu şi-a făurit şi fixat limbajul propriu aferent operei. (Aşa au făcut, de altfel, şi Dante şi Virgilius şi Plato.)
Clockwork-ul este Jedermann30+ Carmina Burana31, este Maya32şi Nirvana33, este pendularea dintre Infern şi Paradis, este William Blake în costumele sec.XX, este veşnicul cibernetic flipflop între BLISS34 şi HORROR35.
Mărturisesc şi recunosc că am citit cartea cu pasiune, înfrigurare şi lacrimi, cu acele inevitabile lacrimi pe care nu poate să nu le provoace contactul nemijlocit cu orice capodoperă, ştiut fiind că orice capodoperă de la Dumnezeu este, de la Tatăl, de la Fiul şi de la Duhul Sfânt, a căror este împărăţia în vecii vecilor, amin.
Euphorically yours36,
Nicu

Vin din Maramureş, din Wonderland37 şi de unde se vede că poporul român e un popor de prinţi.

***

Rohia
17th August 87

Dear Nemo,
INDEED you’re a TRUE FRIEND. Your kindness overwhelms me.
God bless you!
God bless you, your wife and your son.
There is no doubt you’re a JOLLY GOOD FELLOW.
Ever most sincerely, gratefully, faithfully, affectionately and admiringly yours, unto Christ,
Nicholas

P.S. Could you let me have Ştefan Baciu’s address? I’ve lost it.

Rohia
17 August 87

Dragă Nemo,
CHIAR eşti un PRIETEN ADEVĂRAT. Bunătatea ta mă copleşeşte.
Dumnezeu să te binecuvânteze!
Dumnezeu să vă binecuvânteze pe tine, pe soţia ta şi pe fiul tău.
Fără îndoială, eşti UN OM PE CINSTE.
Mereu al tău sincer, recunoscător, credincios, plin de afecţiune şi admirativ, în Hristos,
Nicholas

P.S. Ai putea să-mi trimiţi adresa lui Ştefan Baciu? Am pierdut-o38.

***

4.03.8839

Mr. Virgil Nemoianu
The Catholic University of America
Department of Comparative Literature Washington, D.C.
20064
U.S.A.

Iubite Nemo,
Ai citit poezia „Tolstoi” de Nabokov, tradusă în NYRB40 din 1.3.88?
Mi s-a părut superbă.

***

Merry X-mas and happy New Year41

Rohia
decembrie 1988

Iubite Nemo,
prietene drag şi statornic,
Ţie, Ancăi şi lui Martin, din inimă şi cuget:
Sărbători fericite,
Întru mulţi şi sănătoşi ani!
Ever most sincerely, gratefully and affectionately yours42,
Nicu

Primesc regulat TLS43.
The NYRB însă nu mi-a mai parvenit.


Interceptate de Securitate

PAR AVION
BY AIR MAIL
Mr. Virgil V. Nemoianu
904 Wilbur
San Diego
California 92109
USA
Statele Unite ale Americii

N.Steinhardt

Str. Ion Ghica 3
Bucureşti 4
România

Bucureşti44
16 – XI - 1969

Iubite Nemo,
Două din aceste zile calde, măreţe, imperiale, cu cer albastru de necrezut de înalt al unei toamne line ce pare a nu mai lua sfârşit am avut bucuria să le petrec într-o micuţă şi rudimentară înjghebare mănăstirească din târgul modest al Huşilor45. Oameni puţini, modeşti; locuri străvechi, neprefăcute. O pivniţă în vârstă de 500 de ani, de la Ştefan Voievod. Şi totul atât de simplu, de sărman, de liniştit. Şi slujbele lungi, rostite cu grijă, întocmai după tipic, alene: o dăruire atât de totală, de atentă, unde tot ce-i sufletesc e-atât de sincer şi de nediscutat, încât pentru ochiul din afară domneşte numai forma, neştirbită, formidabilă. Nicăieri nu mi s-au arătat mai dovedite cuvintele din Catehismul episcopilor olandezi46: „La folie de l’Évangile est une folie calme”47.
Catehismul acesta al episcopilor olandezi, pe care l-am citit în întregime cu mare atenţie şi adeseori cu încântată cutremurare, spunea de altfel multe lucruri neaşteptate.
Îmi place tare că, făcând o paralelă între Buda şi Hristos, precizează: „Mântuitorul n-a scăpat de suferinţă printr-o asceză. A traversat-o în toată adâncimea ei”48. Adeseori halchidonismul49 autorilor e atât de intransigent încât ajung să scrie: „ Dacă am spune: sexualitatea e bună, ne-am exprima prea slab. E sfântă. E, în noi, o putere minunată, o putere creatoare”50.
Nobili, mărinimoşi, degajaţi, părinţii olandezi nu şovăie să scrie despre băile de sânge reciproce din sec. XVI: „Fie-le tuturor sângele rodnic”51. Tainele, ei le împing în toate domeniile vieţii, despre Biblie spun că nu e o carte pilduitoare (édifiant), iar viaţa o caracterizează astfel: „Un miracle à vous couper la souffle”52.
Admirator foarte potolit al lui Buda ce mă aflu (şi nu numai al lui Buda, ci al hinduismului în general şi al teosofiei de tot felul), am citit cu mare plăcere observaţia că, de unde în statuara indiană şi asiatică Buda are mereu un cap senin, capul lui Hristos vădeşte o totală, groaznică, cumplită suferinţă. Hotărât lucru, Domnul nostru şi Dumnezeul nostru nu e un fakir sau un ioghin, un equanimity – addict53, ci unul care a înţeles să facă treaba pe care o făcea până la capăt, să asume condiţia umană în întregime, care s-a pus cu desăvârşire în locul nostru, care – de mă pot exprima astfel – a mis la main à la pâte54.
Ia să mă mai slăbească dumnealor cu teosofia şi magiile dumnealor. N-avem ce face cu misterele amurgului. Al nostru e secretul ascuns în realităţile ordinare, în bunătate şi dragoste care „nu pălesc în zori şi nu pier la soarele amiezii”. Viaţa pentru noi nu-i un truc, ci o răspundere pe care Ziditorul o încredinţează libertăţii noastre. „Iisus nu-i un magician. Il ne fait pas le mystères, il est plein de mystère”55.
Dă-mi voie să citez Catehismul pe larg: „Les sacraments ne sont pas des regards furtifs et curieux jetés dans les mystères d’un autre monde (jetés en secret), mais des recontres dans la foi; ils ne sont pas des contacts magiques et automatiques, mais un appel adressé en plein coeur de l’homme, àtoute sa vie au grand jour. Le mystère authentique n’exige rien de moins que nous-mêmes.
Nous ne voulons pas exclure qu’il existe des phénomenès paranormaux et qu’ils peuvent être le chemin par lequel bien des énigmes de la création pourraient être résolues. Nous visons simplement le sentiment malsain qui peut s’ancrer en nous, comme si, par ces chemins, on pouvait attendre le fond ultime de la réalité. Mais on ne trouvera aucun moyen qui puisse remplacer le plus grand, celui que Dieu nous a donné comme la voie menant à lui: le don total et l’amour de l’homme libre et comblé de grâce”56.
Cu această impresie, cu această convingere am plecat şi eu de la modesta, ţărăneasca, formala, neclintita aşezare de la Huşi, de sub deal.

*

Despre oamenii de aici ştiu prea puţin. Dinu Noica e copleşit de treburi, articole, editări de autori, creaţie; minunatele bucăţi despre rostirea filozofică continuă fără întrerupere, mereu îmbietoare, nu mereu egal de închegate57. Dinu Pillat lucrează tot la Barbu58. Alecu îmi dă să citesc piese de teatru originale. Şi bune şi mai puţin bune. Poezii nostime de Marin Sorescu. (Un singur pericol aici, unul singur, dar mare: de n-ar ajunge la auto-admiraţie totală!) Mihai Şora poate se va apuca, în sfârşit (şi e mai bine), de scris. De la Toma59nu am nicio ştire. De la Caraion impresii dezamăgite.
Sanda60 e zglobie, frumoasă, aferată, traduce din italieneşte şi cred că e – à sa façon (car elle en a une, spéciale)61– îndrăgostită. Mariana62 pare ceva mai liniştită.
Spre marea mea bucurie se reia Blowup63, splendida, copleşitoarea capodoperă a lui Antonioni. Am văzut filmul de mai multe ori. Trag nădejde să-l mai văd de câteva ori.
Destul de vioaie şi de plăcută Femeia îndărătnică64 jucată de R.Burton şi Liz Taylor.
Idiotul de Dostoievski la Naţional, cu un bun actor de compoziţie: Florin Piersic, în tradiţia Naţionalului nostru.
În piesa Tandreţe şi Abjecţie65de T.Mazilu se remarcă bucataPălăria.
Dar, by the way66, eşti, dragul meu, nu numai în Vest, ci şi în Sud. A pătruns şi în California sudică spiritul Sudului? Of the deep South67? au ba? Stăpâneşte şi acolo odiosul F.W.Taylor68 şi al său spurcat time is money69? Sau împărăţia sa diavolească se trage în lături în faţa nobilului principiu al sudului: there is always time for good manners70? Distincţia aceasta am făcut-o şi în micul studiu despre Caragiale, pe care l-am terminat de scris71, arătând că Românii ţin dintotdeauna de regiunea spirituală nedemonică în care se găseşte timp pentru a fi cuviincios şi a te purta omeneşte.
După cum vezi, naţionalismul meu nu încetează. Din fundul cuibului meu bucureştean, sunt sigur că am dreptate. Din imensitatea orizontului pacific care ţi se aşterne la picioare cred că eşti de asemeni dispus să subscrii întru totul entuziastei mele convingeri privitoare la marile şi minunatele însuşiri ale poporului nostru – la stilul lui de viaţă şi la viziunea lui despre lume.
My very best wishes to you and your wife. Ever your72,
Nicu

Editor: George Ardeleanu

_______________

1 Citatul exact: „Like that strange song I heard Apollo sing,/Whille Illion like a mist rose into towers” („Ca acel cântec ciudat pe care l-am auzit cântat de Apollo/În vreme ce Illionul ca o ceaţă se ridica în turnuri”) (engl.). Versurile fac parte din poemul Tithonus de Alfred Tennyson, redactat într-o primă versiune în 1833, după moartea prietenului său Arthur Hallam, şi publicat în 1859 în „Comhill Magazine” la invitaţia lui W. Thackeray.
2 N.Steinhardt cunoştea Londra din anii 1938-1939 (perioada 1937-1939 şi-a petrecut-o călătorind în Franţa, Anglia, Elveţia, Belgia, Olanda, Cehoslovacia). A se vedea în acest sens dosarul corespondenţei cu Charles Gruber (din care 8 scrisori au fost publicate în România literară, nr.12/2017, pp.14-17) şi cu Manole Cociu-Costieni (din care 11 scrisori au fost publicate în „Infinitezimal”, nr.9/2017, pp.123-133). A se vedea şi Jurnalul fericirii, Argument de P.S.Justin Hodea Sigheteanul, ediţie îngrijită, studiu introductiv, repere biobibliografice şi indice de Virgil Bulat, note de Virgil Bulat şi Virgil Ciomoş, cu Un dosar al memoriei arestate de George Ardeleanu, Mănăstirea Rohia-Polirom, Iaşi, 2008, pp.152-156, 220-221, 592-593 etc.).
3 „Modul de viaţă englezesc” (engl.).
4 „dresării cu buldogi” (engl.).
5 Vezi Jurnalul fericirii, ed.cit., p. 621.
6Din fr. désopilant, -e: caraghios, comic, amuzant.
7 „budinci” (engl.).
8„convivialitate, ospitalitate, veselie, comesenie” (engl.).
9Probabil, Creaţie şi frumos în rostirea românească, Editura Eminescu, Bucureşti, 1973.
10 Syllogismes de l’amertume a apărut prima dată în 1952 la Gallimard.
11 „Mereu al tău, cu multă afecţiune” (engl.).
12 „de dragul lui G.K.Chesterton” (engl.).
13 „Vorbesc cu el, îi arăt împrejurimile şi apoi se duce să venereze nişte raţe” (engl.).
14 Vezi Jurnalul fericirii, ed.cit.,p.153.
15„N-am întâlnit pe NIMENI, la fel ca mesagerul regelui” (engl.).
16 „paşii lui tăcuţi pe pavaj” (engl.).
17 „o pauză de linişte” (engl.). Quiet Time este un termen prin care sunt desemnate momentele intime consacrate unor activităţi spirituale creştine: meditaţii, rugăciuni, studiul Bibliei etc.
18 Vezi Jurnalul fericirii, ed.cit., pp.592-593.
19Sherlock Holmes. Baker Street este faimoasă pentru legăturile cu numele celebrului detectiv Sherlock Holmes din prozele lui Arthur Conan Doyle, detectiv care ar fi locuit la (ficţionalul) nr.221B.
20 „O maşină ar fi nemaipomenită” (engl.).
21„han, birt, cârciumă de ţară” (engl.). La Londra inn-urile desemnează şi şcolile de avocatură, barourile.
22 „mă simt ca acasă” (engl.).
23 Cartierul londonez Kensington, unde s-a născut Gilbert Keith Chesterton în 1874.
24 A clockwork orange (Portocala mecanică), celebrul roman distopic al lui Anthony Burgess, apărut în 1962.
25Minunata lume nouă (engl.), celebrul roman distopic al lui Aldous Huxley, publicat în 1932.
26 O mie nouă sute optzeci şi patru, celebrul roman distopic al lui George Orwell, publicat în 1949.
27 Vezi „Platon pe ecran”, în N.Steinhardt, Escale în timp şi spaţiusau Dincoace şi dincolo de texte, ediţie îngrijită, studiu introductiv, note, referinţe critice şi indici de Ştefan Iloaie, repere biobibliografice de Virgil Bulat, Mănăstirea Rohia-Polirom, Iaşi, 2010, pp.453-457.
28La dolce vita, filmul lui Federico Fellini din 1960. Vezi şi scrisorile către Virgil Ierunca din 3 iunie 1969 şi din 31 octombrie 1972, în vol. Dumnezeu în care spui că nu crezi... Scrisori către Virgil Ierunca (1967- 1983), Humanitas, Bucureşti, 2000, pp.36-37, 148-149.
29 „coborâre în Infern” (fr.).
30 Piesă de teatru de Hugo von Hofmannsthal, publicată în 1911. A fost transpusă cinematografic în 1961 de către Gottfried Reinhardt.
31 Celebră cantată scenică compusă de Carl Orff în 1935-1936. La origine, Carmina Burana este numele unui manuscris care conţine 254 de poezii şi texte dramatice din secolele XI-XIII. Opera lui Carl Orff se bazează pe 24 dintre aceste poeme.
32Maya (Marea iluzie). „Zeiţă supraindividuală în mitologia vedică, personificând aparenţa iluzorie a lumii obiectuale, simbolizând iluzia cosmică, manifestată în forme diverse, una dintre ele fiind însăşi apariţia zeului creator Brahma [...]”(vezi Victor Kernbach, Dicţionar de mitologie generală, Editura Albatros, Bucureşti, 1995, pp.351-352).
33Nirvana: „(sanscr. nirvana – stingere; alegorie; evadare din durere; polisemia cuvântului include şi sensurile: dispariţie, sfârşit, curmarea existenţei, fericire, pace eternă, salvare de la reîncarnări). Ultimul stadiu, starea supremă – în budism şi jainism – care încheie şirul reîncarnărilor punând capăt oricărui fel de suferinţă [...]” (vezi Victor Kernback, op.cit., pp.446-447).
34 „Fericire supremă” (engl.).
35 „Oroare” (engl.).
36 „Al tău, extaziat” (engl.).
37 „Ţara Minunilor” (engl.).
38 Traducerea scrisorii: Oana Tinca.
39 Conform ştampilei Poştei Române.
40New York Rewiew of Books (New York).
41 „Crăciun fericit şi un An Nou fericit!” (engl.).
42„Ca întotdeauna cu sinceritate, recunoştinţă şi afecţiune, al vostru” (engl.).
43Times Literary Supplement (London).
44 Scrisoare interceptată prin fotocopiere de către Securitate. A fost fotocopiat inclusiv plicul pe care sunt trecute numele şi adresa destinatarului, respectiv a expeditorului. Scrisoarea ne-a parvenit doar în această formă. ACNSAS, Fond informativ, Dosar Nr.207, vol.IV, ff. 358-365.
45 N.Steinhardt a fost invitat la mănăstirea de la Huşi de către părintele Mina Dobzeu, cel care a oficiat botezul creştin al lui Steinhardt la 15 martie 1969 în celula 18 a închisorii Jilava. Vezi şi Jurnalul fericirii, ed.cit., pp.432-433.
46Catehismul olandez (Nieuwe Katechismus) a apărut în anul 1966, în contextul deschiderii aduse de Conciliul II Vatican (1962-1965), fiind creaţia episcopatului catolic olandez. Catehismul s-a remarcat prin tonul său optimist, prin perspectiva umanistă şi prin deschiderea spre ecumenism. Lucrare frecvent invocată în textele lui Steinhardt. Vezi, de ex., Jurnalul fericirii, ed.cit., pp.261, 413-416, 452, 492, 554. Despre Catehismul episcopilor catolici olandezi Steinhardt le-a scris extaziat şi prietenilor săi Virgil Ierunca şi Toma Pavel.
47 „Nebunia Evangheliei este o nebunie calmă” (fr.). Vezi şi Jurnalul fericirii , ed.cit., p.491. În volumul de predici Dăruind vei dobândi această propoziţie îi este atribuită Sf. Tereza din Ávila. Vezi „Reflecţii călugăreşti”, în Dăruind vei dobândi. Cuvinte de credinţă, ediţie îngrijită, note, studiu introductiv şi referinţe critice de Ştefan Iloaie, repere biobibliografice de Virgil Bulat, indici de Macarie Motogna, Mănăstirea Rohia-Polirom, Iaşi, 2008, p.508.
48 Vezi şi Jurnalul fericirii, ed.cit., p.492.
49 Halchidonism: Termen derivat de la numele Sinodului al IV-lea ecumenic de la Calcedon (Halchidon) care a avut loc în anul 451. Printre altele, la acest sinod s-a subliniat că în Iisus Hristos sunt două naturi (divină şi umană), polemizându-se cu monofizismul, care afirmă că în Hristos ar fi doar firea divină.
50 Vezi şi scrisoarea către Virgil Ierunca din 12 noiembrie 1969, în Dumnezeu în care spui că nu crezi..., ed.cit., p.53.
51 Vezi şi Jurnalul fericirii, ed.cit., p.414.
52 „un miracol care vă taie respiraţia” (fr.).
53 „dependent de calm” (engl.).
54 „s-a implicat” („N-a stat cu mâna-n sân”) (fr.).Vezi şi Jurnalul fericirii, ed.cit., p.492.
55„El nu face mistere (trucuri de magie), el este plin de mister” (fr.).
56„Sfintele Taine nu sunt priviri furişe şi curioase aruncate asupra misterelor unei alte lumi (aruncate în secret), ci întâlniri întru credinţă; nu sunt contacte magice şi automate, ci un apel adresat chiar inimii omului, întregii sale vieţi, în plină zi. Nu vrem să excludem că există fenomene paranormale şi că acestea pot fi calea prin care o mulţime de enigme ale creaţiei ar putea fi rezolvate. Vizăm doar sentimentul nesănătos ce poate să se fixeze în noi, ca şi când, pe aceste căi, am putea atinge fondul ultim al realităţii. Dar nu vom găsi niciun mijloc care să-l poată înlocui pe cel mai mare, acela pe care Dumnezeu ni l-a dat ca pe o cale ce ne conduce spre El: darul total şi dragostea omului liber, plin de graţie”. (fr.).
57 Fragmente din Rostirea filozofică românească au apărut iniţial în „Revista de filozofie” (nr.6/1967), fiind continuate în „Cronica”, „Gazeta literară” şi, din 1968, în România literară. În volum cartea a apărut în 1970 la Editura Ştiinţifică.
58 Ion Barbu (micromonografie), Editura Tineretului, Bucureşti, 1969. Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, a apărut la Editura Minerva în 1982.
59 Toma Pavel. De fapt, Toma Pavel îi trimisese lui Steinhardt o scrisoare în 10 noiembrie 1969, care probabil nu a ajuns la destinaţie până la data prezentei scrisori. O scrisoare anterioară de la Toma Pavel este datată 5 ianuarie 1969. Vezi N.Steinhardt, Cultură şi credinţă. Caietele de la Rohia (I-III), ediţie de Florian Roatiş, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016, pp. 467-471.
60 Sanda Şora.
61 „îndrăgostită (în felul ei – pentru că are unul special” (fr.).
62 Mariana Şora.
63 Vezi şi scrisoarea din 14 iunie 1974 şi n.27.
64De fapt, The Taming of the Shrew (Îmblânzirea scorpiei), film din 1967 (după comedia omonimă a lui W.Shakespeare), în regia lui Franco Zeffireli.
65 Piesă din 1968 a lui Teodor Mazilu. A avut premiera la 14.02.1969 la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” din Bucureşti.
66 „că veni vorba” (engl.).
67 „al Sudului îndepărtat” (engl.).
68Frederick Winslow Taylor (1856-1915). Inginer american de al cărui nume se leagă principiul taylorismului, o teorie care fundamentează un sistem de organizare a muncii în cadrul căreia normele de muncă se stabilesc la nivelul muncitorilor cu cel mai ridicat randament şi care presupune un calcul extrem de riguros al perioadei de timp afectat fiecărei operaţii.
69 „ timpul înseamnă bani” (engl.).
70 „se găseşte întotdeauna timp pentru bunele maniere” (engl.). Vezi şi „Timpul smochinelor”, în Dăruind vei dobândi, ed.cit., p.66.
71 E vorba de eseul Secretul „Scrisorii pierdute” care va fi publicat, sub pseudonimul Nicolae Niculescu, în revista „Ethos” (Nr.2/1975), condusă de Virgil Ierunca. În România va fi publicat abia în 1995 în volumul Cartea împărtăşirii, Biblioteca Apostrof, Cluj-Napoca (ediţie gândită şi alcătuită de Ion Vartic).
72„Toate cele bune ţie şi soţiei tale. Mereu al vostru” (engl.).

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara