Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

Ochiul Magic:
Revista revistelor, pe scurt de Cronicar


APOSTROF, 5, 2010: câteva semnături rare şi preţioase, în acest număr al publicaţiei clujene, D. Ţepeneag, cu proză, Gelu Ionescu, cu o recenzie: Şt. Borbely şi Iulian Boldea comentează, cu tactul şi respectul cuvenit, cartea de memorii a lui Adrian Marino („victimă" între timp, a altei serii de „dezvăluiri" ale Mirelei Corlăţan în „Evenimentul zilei", şi tot fără probe clare); un Dosar, alcătuit şi adnotat de Mihai Barbu, îl are în centru pe I.D. Sârbu „ascultat" de Securitate între 11 august 1981 şi 24 aprilie 1982, datele limită ale primei şi ultimei călătorii în străinătate a scriitorului (vorbind de Vest, fiindcă în Est, Sârbu a fost în tinereţe şi anume, pe front, până la Stalingrad).

ACOLADA, 5, 2010: cartea de memorii a lui Adrian Marino reţine şi atenţia lui Barbu Cioculescu (un prim articol dintr-o serie nu ştim cât de lungă), care o comentează cu înţelegere; „A fost Blaga un Don
Juan?", se întreabă Gheorghe Grigurcu, recenzând studiul lui Zenonie Cârlugea de la Editura Măiastra; tot Grigurcu semnează o pagină de poezie, din care o cităm pe aceea intitulată „Metaforele": „La căpătâiul tău/ se-adună metaforele/ miloase mioare/ care vor să pască/iarba ce ţi s-a promis/metaforele/ultimele tale animale dragi"; Angela Furtună consacră o pagină lui Paul Celan, beneficiar a două date rotunde: 90 de ani de la naştere (23 noiembrie 1920) şi 40 de la moarte (20 aprilie 1970).

LUCEAFĂRUL, 31, 7 iulie 2010: poezie proastă cât încape, inclusiv (judecând chiar după citate) în cronica lui Dan Cristea şi exclusiv în traducerile lui Dinu Flămând din Fernando Pessoa; un reportaj al Andrei Rotaru despre Colocviul Tinerilor Scriitori de la Alba Iulia, care a avut loc între 24 şi 26 iunie, din care lipseşte menţiunea cuvenită la faptul că manifestarea face parte dintr-o serie şi dintr-un program al USR.