Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Actualitatea:
Revista revistelor de Cronicar

despre programele editoriale ale revistelor

În EX PONTO (nr. 3-4, 2017), Ovidiu Dunăreanu, redactorul-ş ef, poartă un dialog cu Rodica Lă- zărescu, în care expune programul editorial al acestei reviste constănţene, ce apare sub egida Uniunii Scriitorilor. Reproducem două scurte pasaje: „Ex Ponto a reuşit să impună un program de promovare a performanţelor literare, artistice şi culturale regionale într-un echilibru obiectiv cu cele naţionale şi internaţionale, de susţinere a unui climat literar autentic, de cultivare a spiritului critic, conturând prin larga deschidere tematică specificitatea ţinutului de la mare, ţinut integrat sudului românesc, arealului oriental-mediteraneean, celui balcanic şi sud-estic european. (…) (Dobrogea) este o provincie românească de o frumuseţe geografică greu de definit în cuvinte. Misterioasă, inconfundabilă, multimilenară îi este şi istoria, cum şi coloratura omenească, una dintre cele mai originale şi mai expresive, mai eterogene şi cosmopolite. Specificul dobrogean se integrează specificului naţional, cu nota lui de originalitate, mai subliniat, cum ar spune G. Călinescu, şi anume el reprezintă partea de meridionalism, partea solară a arhitecturii noastre sufleteşti şi spirituale.” Asemenea articole de precizare a intenţiilor programatice, scrise de cei ce fac diversele reviste culturale, sunt bine venite şi ele ar ajuta la definirea profilului respectivelor publicaţii culturale şi a specificităţii lor. Ceea ce ar fi în folosul tuturor: şi al redactorilor, şi al cititorilor.


din sumar

Am reţinut din sumarul revistei ie- şene SCRIPTOR (nr. 1-2, 2018): un interviu realizat de Tudor Petcu cu acad. Ioan- Aurel Pop, dialogul dintre Oana Enă- chescu şi Eugen Munteanu despre Nicolae Spătarul Milescu, privit ca „fondator al tradiţiei biblice româneşti”; apoi, chestionarul-dezbatere la semicentenarul Editurii Junimea, formulat de Lucian Vasiliu, despre trecutul, realizările şi programele viitoare ale acestei instituţii de cultură (cu opinii exprimate de Nicolae Creţu, fost director, şi de Elena Chiriac Leonte, fostă redactor ai Editurii Junimea); poeme de Cristian Simionescu şi Ioan Es. Pop, proza lui Grigore Chiper, articolele despre literatura lumii semnate de Codrin Liviu Cuţitaru, Anastasia Dumitru, Simona Modreanu şi Bogdan-Mihai Mandache; capitolul Eminesciana, cu contribuţii de Valentin Coşereanu, Traian Diaconescu, Tereza Kortusova, Nicolae Mareş; cronicile de carte semnate, între alţii, de Ioan Holban şi Adrian Alui Gheorghe, ca şi, la rubrica Varia, evocarea de către Eugen Uricaru a oraşului Turnu Severin ori fragmentele de jurnal din anul Revoluţiei de Liviu Ioan Stoiciu. Scriptor – o revistă elegantă şi de calitate.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara