Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Cartea de istorie literară:
Revista-personaj de Gabriel Coşoveanu

Luminiţa Marcu, O revistă culturală în comunism: Gazeta literară 1954-1968,
Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2014, 347 pag.

Avem încă o confirmare că nimic nu e abandonabil dintr-o experienţă extremă, dură, tristă, dar şi instructivă, precum comunismul, din partea Luminiţei Marcu, cercetător al acelei epoci, tânăr, prin vârstă, dar matur-detaşat prin abordarea sine ira et studio.

Cine a studiat, cât de cât, felul în care poate devia o minte sub presiunea ideologică, după cartografierile bolşevismului, ştie că a te apropia de domeniu îţi cere nervi tari şi o articulare existenţială pe măsură. E, aproape, ca şi cum ai un film horror, rulat decade întregi, şi e necesar, chiar imperios, să te întrebi dacă toată lumea era anormală, dacă totul era sub un soi de vrajă malefică, dacă o parte a planetei se încapsulase într-un scenariu aiuritor-infernal ca acela imaginat, cinematografic, în lumea controlată perfect, în Matrix. De aceea, excursul de faţă poate fi, şi trebuie, zicem noi, citit cu folos din mai multe puncte de vedere.

Autoarea marchează cu acuitate factorii destructuranţi ai vremurilor aşa-zise „noi”, proletare, revoluţionare, etc.: „Primul număr al Gazetei literare apare pe 18 martie 1954, cu precizarea în frontispiciu «Organ săptămînal al Uniunii Scriitorilor din R.P.R.» şi cu îndemnul subliniat: «Proletari din toate ţările, uniţi-vă!». Sloganul era obligatoriu pe toate publicaţiile Republicii Populare, conform unităţii ideologice impuse presei începînd cu 1947. Cuvântul de deschidere îi aparţine lui Mihail Sadoveanu, cel mai premiat scriitor român al momentului, vârful canonului epocii. După Mitrea Cocor în 1949 – care dăduse tonul prozei cu erou comunist şi simplificării narative specifice literaturii angajate politic – şi după multe alte gesturi de susţinere a noii puteri, Mihail Sadoveanu, cunoscut scriitor interbelic, era persoana cea mai potrivită să scrie la momentul aniversar al naşterii unei noi reviste. El reprezenta nu doar prezentul triumfalist al literaturii, dar mai ales şi foarte important, trecutul reformat. Din punct de vedere al publicului preconizat, Sadoveanu plasează audienţa revistei în zona cititorilor «care nu pot da tipăriturilor decît un timp mărginit», deci celor din clasa muncitoare, celor care au alte treburi, mult mai importante pentru ţară, decât lectura. Literatura, cultura în general, oricît de «sprijinită» de actuala putere, îşi cere cumva scuze pentru timpul pierdut pentru producţie pe care îl presupune. În mod paradoxal, deşi se vorbeşte despre tiraje impresionante şi despre «sporirea» bibliotecilor şi a căminelor culturale, lumea artistică se plasează, aparent cu bucurie şi de bună-voie, într-o poziţie ancilară faţă de lumea muncitorească”.

Din alt unghi, nu mai puţin incitant, volumul ar merita parcurs pentru repertorierea atentă, abundent ilustrată bibliografic, a violărilor de logică şi de limbaj (totuna!) generate de schema tutorilor atotştiutori de la vecinii ocupanţi (doar Literaturnaia Gazeta fusese model pentru Gazeta literară, ca şi în multe alte cazuri, când fosta Românie, regat cu pluralism cultural, atitudinal, economic, ajunsese un plagiator în genunchi al statului sovietic). Descoperim, cu oarecare angoasă şi cu un cert frison, un întreg „bestiar” sui generis. Ceea ce nu susţinea ideaţia unică era execrat, de obicei sărac în termeni, dar, alteori, fiind pretenţii mai mari la mijloc, din motive de literatură, lucrurile alergau spre categoria burlescului. Spre pildă, Ion Vitner scrie, în supărarea sa, redevabilă regimului impus de „amicul” de la Răsărit: „Aldous Huxley este un englez calm, lucid şi reacţionar”. Un comiliton, nici nu mai contează cine, ar conta cine şi cum povesteşte, acum, nişte abuzuri, atacă într-o ţară învecinată: „o etică de apatrid, de renegat, care îşi vinde pe un pumn de şilingi frazele găunoase”. Este vorba despre Emil Cioran. Evident, toată lumea sovietizată, admiratoare de Castro şi patetic-deplângătoare a unor probleme din Africa, cauzate de socialism, dar puse în seama americanilor, spune, în vremurile evocate, că trebuie spirit militant şi fermitate ideologică. Realitatea poate s-o ia razna, dar politica monopolizantă, de tip comunist, rămâne una eminamente fascistă, în genul în care erau vituperaţi Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca, pentru comentariile de la postul Europa Liberă.

Miza Luminiţei Marcu este de luat în seamă, nu doar pentru adstratul statistic şi pentru clara administrare a „dovezilor” politologice şi culturale, ci, mai ales, pentru că întregul demers, minuţios gestionat, an cu an, de la responsabili la paginare, arată că o revistă în comunism e o parte din viaţa noastră în anormalitate: „Bătrâna şi aparent anosta Gazeta literară, a cărei viaţă s-a scurs în cel mai puţin liber dintre sistemele politice care s-au experimentat vreodată pe teritoriul României, este dovada vie că fiecare cuvânt scris contează şi că, în ciuda a ceea ce pretind de obicei cei mai obedienţi dintre actorii ei, scriitorii şi criticii, jurnaliştii, creatorii în general, n-au fost niciodată o apă şi un pământ”.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara