Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Cartea Românească:
Raport final de Daniel Cristea-Enache

Traian Ştef, Laus,
Prefaţă de Al. Cistelecan, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2015, 184 pag.

S-a scris destul de mult, în ultimii ani, despre un reviriment al prozei şi mai ales al romanului autohton. Eu însumi am observat că, alături de generaţia nouă de prozatori, „optzeciştii” reveniţi din jurnalistică în literatură sînt printre contributorii importanţi, reconfigurînd un gen dintotdeauna popular tocmai prin aceea că ei evită cu obstinaţie facilitatea senzaţionalistă şi criteriul comercial.

În această direcţie şi cu încă mai mult curaj evoluează poeţii, care au scos complet promovarea, difuzarea, vînzările şi profitul din ecuaţia – devenită pur literară – a scrisului lor. Poeţii buni de astăzi fac parte dintr-un fel de sectă, componenţii ei nefiind într-un număr prea mare faţă de al cititorilor care-i urmăresc. Volumele pe care le scot sînt de o eleganţă retro şi în afara oricărui calcul de rentabilitate; somptuoase şi intruvabile, ele îţi parvin nu din „piaţă”, ci din mîinile editorului sau ale autorului însuşi, prefaţat fie de Gheorghe Grigurcu, fie de Ion Pop, fie de Al. Cistelecan, ca un semn al deplinei consacrări lirice.

Nu altfel procedează Traian Ştef în Laus, carte de o mare eleganţă grafică şi ilustrată cu lucrări ale pictorului Ioan Augustin Pop. Volumul reia o bună parte din poemele cuprinse în Carte de credit (2013) şi are o prefaţă în care, pe douăsprezece pagini, Al. Cistelecan oficiază critica poeziei lui Traian. Aflăm, astfel, că Traian are „cam trei feluri de a scrie în versuri”, „aproape autonome”, „dar nu neîmpletite”, „unite, dar nu confuze”. La cele trei feluri avem „un fel principal, structural” şi „două feluri în egală măsură convergente şi divergente”. Felurile doi şi trei sînt „ipostaze adiţionale, colaterale”, deşi „ipostazele nu pot fi, desigur, nici colaterale, nici adiţionale”. Prefaţa continuă în acest stil pînă în punctul culminant în care criticul va arăta, în fine, cum „poezia lui Traian” trece de la notaţie la reflexivitate şi de la confesiune la meditaţie. Dar secretul va fi bine păstrat: „cum, n-aş putea spune şi chiar dac-aş putea, n-aş vrea”.

Depăşind cadrul prefeţei şi trecînd la cel al versurilor propriu-zise, e de admis că ele intră relativ greu într-o formulă explicativă, mai întîi fiindcă poezia bună nu se poate explica, iar apoi fiindcă lirismul lui Traian Ştef este unul cu faţete şi nuanţe, de o mobilitate mai puţin obişnuită a gîndirii poetice. Tema dominantă din Laus este moartea, văzută deocamdată prin „intermediari”, prin experienţe ale unor oameni apropiaţi la care subiectul „cunoscător” asistă fără să le înţeleagă prea bine. Un poem din foarte buna secţiune primă, intitulată Un pic de frică, e Frica de moarte, în care poetul tatonează tema în felul său prudent şi „balansat”, cu apropieri şi distanţări, focalizare şi punere în perspectivă: „Dacă ai dormit noaptea în pădure/ În copilăria ta singur/ Şi nu ţi-a fost frică de fiarele sălbatice/ De şerpi furnici roşii păianjeni/ De alte vieţuitoare ce sfîşie sau otrăvesc/ Înseamnă că nici de moarte nu ţi-e frică// O vezi cum dă tîrcoale pe la cei dragi/ Pe la prieteni parcă îţi face cu ochiul/ Parcă e o legătură ascunsă între voi/ Poate ştii tu ceva ce lumea nu ştie/ O fi avînd şi ea un iubit pe Pămînt/ şi-i place să mai ştie cineva/ E ca o laudă mirarea unui bărbat/ Inteligent şi fără superstiţii pentru ea// Şi de ce ţi-ar fi frică de moarte/ Dacă nu ţi-a fost frică de noapte/ Ea numai te desparte de cel ce te sfîşie/ Şi de cel ce te otrăveşte de cel ce/ E obişnuit să te întîlnească duminica/ Şi de cel ce întinde mîna în somn/ Să se asigure că nu e singur/ De viaţa asta pe care o tot huleşti/ De cartea pe care o ţii la-ndemînă/ Ca să te apuci s-o citeşti”.

Moartea ce dă tîrcoale pe la oamenii apropiaţi, fie ei rude sau prieteni, este privită cu o scîrbită curiozitate prin filtrul unei suite de momente cărora nu li se află nici sensul, nici semnificaţia. Poemul cu Andrei montează absurdul fără nici o proiecţie transcendentală a felului în care un om atît de viu, deodată, nu mai este. Întîia strofă schiţează profilul prietenului, azi, ocupat: „Pe la amiază mă sună Andrei/ Şi-mi spune/ Că ar vrea să ne întîlnim/ Dar/ Astăzi este foarte ocupat/ Trebuie să încheie raportul final”. Poetul joacă deja „dublu”, în regimul realist al întocmirii de rapoarte obositoare şi în cel simbolic al raportului final, la singular şi cu articol hotărît, dat la judecata din urmă. Strofa a doua va fi şi mai absurdă, dar nu printr-o refracţie literară, ci prin decuparea, fără imagini „poetice”, a ceea ce urmează. După telefonul de la amiază al prietenului cu raportul pe cap vine un apel de seară, absolut neaşteptat, al unui medic. Între strofa întîi şi a doua s-a căscat, nimeni nu ştie cum şi nu înţelege de ce, prăpastia morţii: „Spre seară mă sună Doctorul de Gardă/ Şi mă cheamă/ Să iau cartea de identitate/ Cardul cămaşa pantalonii pulovărul gri/ Toate ale lui Andrei”. Brusc şi obscen-grotesc, din Andrei nu au mai rămas decît cîteva haine şi o carte de identitate ce trebuie luate. Ele par, acum, mai folositoare decît omul care le-a deţinut: „Corpul lui alb e întins/ Pe o masă de beton”. Confruntat cu această imagine halucinantă, a unui cadavru cu identitatea prietenului Andrei, dar fără Andrei, martorul obscenităţii morţii are o cădere firească. Inima aproape că-i cedează: „Simt că inima îmi sare/ Din piept/ Că o ia razna/ Şi era gata-gata/ Să mă întind frăţeşte lîngă el”. Strofa ce urmează, extraordinară, suprapune perfect regimul realist celui simbolic şi ar fi putut reprezenta finalul poemului, dacă Traian Ştef nu ar avea înclinaţia de a se lungi retoric: „Dar mie îmi cedau doar picioarele/ Şi acesta era un fel/ Mişelesc/ De a mi se rupe inima/ Între viaţa mea şi moartea lui”.

În jurul sau în marginea acestei experienţe ultime şi ininteligibile a morţii, poemele din Laus, fără a fi lugubre ori deprimante, se înfăţişează dramatic şi se derulează epic cu povara a ceea ce oricum va veni. Moartea nu este doar o ocurenţă aberantă, ci şi o recurenţă – şi nu una simbolică, interpretabilă filozofic ori semnificată religios. Ea apare şi reapare ca un factor de inconsistenţă a viului, ca o continuă surpare a unui teren familiar, deodată înstrăinat şi pierdut. Singura îndulcire a acestei oribile evidenţe va apărea în Tandreţea dintre noi, din secţiunea Fotografii în sepia. Aici poetul se „copilăreşte” ca Arghezi într-un dialog înflorit şi rimat cu „zgîtia de fată” pe care imaginile poetice au a o răsfăţa şi provoca. Dar chiar şi într-un asemenea context ludic adaptat imaginaţiei unui copil, tema obsedantă a lui Ştef se insinuează. Timpul nu va mai avea răbdare cu cel care o învaţă, acum, pe fetiţă să fie ea însăşi. Ieşirea lui din scenă e anticipată prin îngrijorări legate de timing: „Sînt îngrijorat că trebuie să te învăţ/ Atîtea cuvinte”. Mai încolo: „Eu nu mai pot ţine locul ocupat/ Al cuvintelor”. Iar la final – de data aceasta unul care cade exact cînd e necesar – moartea grotescă, dar inevitabilă, este topită în echivalenţe lirice şi în imagini care să-i ascundă absurdul. Cumva, într-o eternă irealitate paralelă ca în Interstellar, prezenţa lui liniştitoare şi ocrotitoare se va manifesta: „Eu voi rămîne la fereastră/ Cu o petală de frezia/ Între frunte şi sticla albastră/ Tu să nu auzi molia/ Cum roade-n lemnul din bibliotecă/ Poate într-o carte scrisă demult/ O carte de cult/ Şi cînd cade petala dintre fruntea mea/ Şi sticla fumurie/ S-o pui în carte/ Strînsă între cuvinte/ Să vezi că nu uită/ Că mereu te priveşte/ Orbeşte”.

Cam totul este citabil din acest volum dens şi plurisemantic, în care secvenţele aparent banale au o fosforescenţă nu metafizică, dar simbolică. Primul termen ar fi orientat ascendent întîmplările, le-ar fi dat un sens şi o logică de depăşire a „vieţii” printr-un scenariu mai complex. Ştef nu este însă un poet metafizic, ci unul care, considerînd întîmplările în ele însele, le caută mai mereu nexul cauzal, logica succesiunii lor aici şi acum, ca atare, fără transfuzii ale religiosului.

Privind lucrurile la rece, poetul inversează etapele. El nu porneşte de la o realitate dată pentru a „rata” apoi în explicarea şi decodarea ei. Alege anume situaţii, momente, întîmplări, episoade, felii de realitate care vor pune subiectul cunoscător în impas şi îl vor obliga la o meditaţie concentrată, chinuitoare asupra unor probleme, în fond, insolubile. Autorul pleacă invers în poezia lui, de la blestematele chestiuni insolubile, cum li s-a spus, către tablourile de cotidian ce le vor ascunde printre detalii familiare. La un moment dat, tabloul acesta familiar, aproape liniştitor, va deveni de nerecunoscut, fiindcă în el moartea a fost pusă ca un factor al devitalizării, de-realizării, inconsistenţei. Atunci „crapă imaginile” şi poemele se apropie de capăt. La finalul unuia memorabil, precum Lumea cea dragă, care încheie secţiunea Lumea cea dragă şi îngerul, nu am avansat cu un centimetru înspre clasarea problemei obsedante din Laus. Moartea e tot aici şi, pînă la îngerii despre care se tot vorbeşte, oboseala subiectului „cunoscător” este nesfîrşită: „Cînd să-ţi fie mai dragă lumea/ Poate după ce ai murit vei afla/ Cînd sufletul devine înger/ Şi fericirea îngerilor nu are pleoape/ Nici clătinare şi dihania inimii/ Nu mai e o păpuşă de cîrpe/ Şi nu mai răzuieşti clipele/ De pe ciolanul timpului/ Şi nu mai vin funcţionarii/ Să vadă cît îţi lungeşti oboseala// Poate dacă ai putea sta singur/ Pe un deal sub care să fie/ Porţile împărăteşti// Poate sînt mai simple toate lucrurile/ În largul lor şi de fapt ţi-e dragă lumea/ Şi-ţi place cafeaua tare scurtă fără lapte/ Şi vorbele fără sensuri grave/ Care nu vin să ceară socoteală/ Să facă bici din stele/ Ci covor de plută/ Pe o apă stătută”.

Un volum de raftul întîi al unui poet pe cît de discret în manifestările publice, pe atît de profund şi de subtil în cele lirice.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara