Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Cronica Ideilor:
Punctum saliens de Sorin Lavric

Vasile Th. Cancicov, Jurnal din vremea ocupaţiei. Impresiuni şi păreri personale din timpul războiului României (13 august 1916-13 august 1917), selecţie, ediţie îngrijită şi introducere de Daniel Cain, Editura Humanitas, Bucureşti, 2015, 364 pag.

E un prilej de stupefacţie să vezi cum punctum saliens îşi găseşte confirmarea într-un jurnal de acum un secol. Punctum saliens e varianta latinească a „punctului săltător“, expresie desemnînd locul în care embrionul de pasăre loveşte coaja oului pentru a ieşi la lumină.

Expresia apare la Aristotel, dar ea îşi va atinge consacrarea o dată cu Linné, pentru ca prin extindere să capete sensul de „punct vulnerabil”: e locul de minimă rezistenţă a cărei apăsare provoacă o ruptură ce duce la dezechilibru. E fisura a cărei slăbiciune înlesneşte ecloziunea, cu izbucnirea a ceva ascuns. Dacă lăsăm deoparte trena biologică a expresiei, putem face uz de ea spre a numi punctul nevralgic ce duce la prăbuşirea unui om. Dacă admitem că fiecare ins are o pedală a cărei apăsare îl surpă lăuntric, atunci punctul săltător e chiar debilitatea din cauza căreia se duce la fund. Mai mult, de la om putem trece la entităţi mai largi: un oraş, o ţară sau o epocă. Fiecare îşi are nervul de minimă rezistenţă a cărei atingere declanşează ireparabilul.

Jurnalul lui Vasile Cancicov, acoperind cei doi ani în care România a luat parte la Primul Război Mondial, este un catastif amănunţit al punctelor săltătoare din epocă. Volumul de faţă prinde doar primul an de beligeranţă (1916-1917), dar e suficient de stufos pentru ca cititorul să scoată din ele „ecloziunile” epocii. Sub unghi literar, însemnările lui Cancicov se citesc cu plăcere, avocatul avînd o facondă pitorească, plină de ifose. De altfel, lexicul pestriţ îi descinde din formaţia precumpănitor franceză, pe cînd verva paginilor e strîns legată de temperament: o fire labilă, predispusă la crize de panică, cu trăiri paroxistice ce culminează în explozii de plîns. Fire prăpăstioasă văzînd peste tot ameninţări ucigaşe, Cancicov are mania detaliilor, consemnînd fără reţinere tot ce-i intră în cîmpul atenţiei. Şi cum atenţia îi cade pe două ţinte predilecte – războiul cu nemţii şi apoi propria persoană – jurnalul musteşte fie de detalii belicoase, fie de mendre intime. Din acest motiv, el poate fi citit ca o cronică surprinzînd desfăşurarea episoadelor de război, cum la fel de bine poate fi parcurs ca o patologică dare de seamă a suferinţelor proprii.

Dar mai întîi, perspectiva istorică: deputat conservator din partea partidului lui Take Ionescu, Vasile Cancicov va fi perceput de nemţi ca un rival ale cărui porniri germanofobe îl preschimbau într-un posibil sabotor, drept care avocatul va fi internat în Hotelul Imperial de pe Calea Victoriei, unde va petrece, în calitate de ostatic, primele luni de ocupaţie a Bucureştiului. Eliberarea îi va veni în urma plăgii tuberculoase pe care o are la picior, medicii militari trimiţîndu-l acasă în regim de domiciliu obligatoriu. Cancicov este, aşadar, martorul, rămas în Capitală, ce descrie „punctele săltătoare” ale oraşului: degringolada autorităţilor la venirea nemţilor, lipsa de înzestrare a armatei române, fuga în deplină debandadă a guvernului Brătianu din faţa duşmanilor teutoni, preluarea treptată a treburilor administrative de către trupele mareşalului Mackensen, numirea lui Tülff von Tschepe în funcţia de guvernator al Bucureştiului, desemnarea lui Marghiloman drept premier, alături de toate lipsurile de care au parte românii în timpul ocupaţiei. Dar adevăratul „punct săltător” din care pornesc toate slăbiciunile Bucureştiului poartă un singur nume: dezorganizare. Stupoarea pe care o vor trăi nemţii constatînd neputinţa edililor autohtoni de a stăpîni haosul social îi va inspira lui Mackensen hotărîrea de a-l numi pe Tülff von Tschepe drept administrator al Capitalei.

Rezultatul va fi dublu. În primul rînd, o neaşteptată curăţenie a oraşului – „Azi (10 iunie 1917) am ieşit fără nici o teamă să văd oraşul. El îmi pare neobişnuit de curat, niciodată nu-mi amintesc să fi fost mai îngrijit. Pretutindeni se fac reparaţiuni de pavaj: trotuare şi străzile curat măturate şi abondent stropite. Să fie ceea ce văd efectul unei bune administraţiuni?” (p. 311). În al doilea rînd, molipsirea autorităţilor germane cu pacostea bacşişului. „E curioasă influenţa ce a avut moravurile noastre asupra moravurilor nemţeşti. Soldatul german, cînd a venit la noi, era omul datoriei: neînduplecabil, ordinele primite erau mecaniceşte şi cu sfinţenie executate. Turcii ne-au învăţat bacşişul, noi i-am învăţat cu ocazia ocupaţiunii pe nemţi. Cînd la început, pentru mici servicii li s-au pus în mînă primii gologani – bacşişul –, au rămas uimiţi, cerînd fel de fel de explicaţiuni. Acum garda primeşte s-o tratăm cu vin sau bere.” (p. 226)

Dar îngăduinţa autorului faţă de nemţi e infimă, întrucît Cancicov are o poftă acută de a surprinde detalii macabre, jurnalul fiind o cronică neagră a vexaţiunilor pe care indigenii le îndură din partea prusacilor. Totul e evocat cu patos, de la confiscarea grîului pînă la scoaterea clopotelor din biserici pentru a le topi sub formă de armament. Intelectualii care cad la înţelegere cu nemţii sînt înfieraţi cu aplomb de pamflet, de la Ion Slavici, care adresează împăratului Wilhelm al II-lea felicitări de ziua naşterii, şi pînă la Tzigara-Samurcaş, care acceptă să fie prefect de Poliţie. Pentru Cancicov, a cădea la pact cu nemţii e o dezonoare fără putinţă de remediere în viitor, de aici înverşunarea cu care îi încondeiază pe colaboraţioniştii ce acceptă să se încline în faţa blazonului „K. u. K.” – prescurtarea de la „Kaiser und König”, Wilhelm al II-lea fiind Kaiser (împărat) de Reich şi totodată König (rege) de Prusia. Ceea ce nu-l va împiedica pe Cancicov să scrie o scrisoare de implorare lui Marghiloman spre a-i cere eliberarea, premierul îndeplinindu-i dorinţa.

Dincolo de surprinderea marasmului urban, volumul excelează în acuitatea bolnăvicioasă cu care Cancicov îşi notează suferinţele. E o jale în tonul jurnalului care te duce cu gîndul la un bocet patologic. Avocatul e un ipohondru descriindu-şi cu voluptate durerile, plăcerea de a-şi plînge de milă făcînd din orice împrejurare un prilej de indignare. Aproape nimic nu-l mulţumeşe, în schimb totul e făcut să-l chinuie. Camera de hotel i se pare o bolgie de calvar, mîncarea i se pare o insultă, singurătatea îl omoară, rana de la picior îl torturează, nesiguranţa viitorului îl sufocă, şi în genere fiecare zi e o vale a plîngerii. Izul de lamentaţie îi dă autorului aerul unui ins labil, slab de înger, cu vădite înclinaţii isterice.

Singura calitate pe care eşti silit să i-o recunoşti e sinceritatea cu care îşi descrie căderile nervoase: „Am avut o criză de nervi neobişnuită. Deja nervii mei slăbiţi înainte de internare au ajuns că nu-i mai pot înfrîna şi au devenit imposibil de suportat, fără ca să pot obţine ceva pentru remedierea lor. Durerea ce-mi produce ruperea tifonului de pe rană de către sanitar a întrecut azi orice margine şi n-am mai putut scăpa numai cu scrîşnetul dinţilor, azi am izbucnit în plîns. Doctorul a rîs. Vorbeşte în nemţeşte cu Motru spunîndu-i că nu e posibil să am nici o durere, aceasta e caracteristic rănii ce am. Acum sufăr îndoit.” (p. 200)

Din suferinţă în suferinţă, paginile cresc într-o piramidă nevrotică al cărei protagonist, aidoma faraonilor de odinioară, se îngroapă singur în camera mortuară din centrul ei. Mar rar o asemenea paradă de durere din partea unui ins cu răspicate apucături de mironosiţă, la care etalarea chinului urmăreşte smulgerea compasiunii. În realitate, efectul e altul: te surprinzi amuzîndu-te pe seama pletorei de scîncete ce vin din partea unui bărbat trecut de 40 de ani. „Punctul săltător” al lui Vasile Cancicov e ipohondria, a cărei expresie predilectă e izbucnirea în plîns. Pentru avocatul conservator, lumea e deplorabilă în sens strict, fiecare colţ din ea inspirîndu-i un potop de lacrimi.

Cu toată impresia de bazar cu traume închipuite, jurnalul place la lectură graţie vervei lexicale cu care Cancicov îşi desfăşoară furiile. La sfîrşit, păstrezi gustul unei cronici ce evocă un război pe care românii, deşi l-au pierdut de la un cap la altul, l-au cîştigat prin ricoşeu, din cauza prăbuşirii a trei imperii în jurul lor.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara