Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Cronica Ideilor:
profesorul orfan de Sorin Lavric

Maria Cogălniceanu, Anton Dumitriu, un proscris triumfă tor, Editura Limes, Floreşti, Cluj, 2017, 157 pag.

la Maria Cogălniceanu devoţiunea faţă de Brăila se regăseşte în zelul cu care a urmărit destinul cultural al cîtorva dintre nativii oraşului de pe Dunăre, de n-ar fi să pomenesc decît pe Panait Istrati, Nicolae Carandino sau Edmond Nicolau, cărora le-a dedicat antologii de documente (corespondenţă, ecouri în presă, însemnări de jurnal), menite a le surprinde vîna idiopatică a spiritului. Altor brăileni, precum Nae Ionescu, Mihail Sebastian sau Vasile Băncilă, nu a mai fost nevoie să le calce pe urme, fiindcă au făcut-o alţii înaintea ei. Acum a venit rîndul lui Anton Dumitriu, logicianul matusalemic a cărui ereditate cu virtuţi longevive i-a dat voie ca, deşi născut în acelaşi an cu Carandino (1905), să mai trăiască trei ani după revoluţia din 1989. Spre a-i dezgropa biografia, Maria Cogălniceanu a răscolit dosarele din arhiva CNSAS, rezultatul fiind Anton Dumitriu, un proscris triumfător, o analectă de extrase conţinînd epistole, declaraţii, amintiri din închisoare sau invitaţii la colocvii internaţionale.

Impresia cu care rămîi străbătînd volumul e că „încurcate sînt căile tale, Doamne“, Anton Dumitriu fiind aruncat de istorie dintr-o parte în alta, în virtutea unui zigzag de răsturnări crude. În perioada interbelică, tânărul începe ca matematician sub oblăduirea lui Ţiţeica, Lalescu şi Onicescu, pentru ca treptat logica, această rudă seacă şi nesuferită a aritmeticii, să-i facă cu ochiul, drept care va ajunge asistentul lui P.P. Negulescu la Filosofie, urcînd apoi cu patos sedulic în ierarhia universitară. Pînă la abdicarea regelui, ajuns profesor, Anton Dumitriu trăieşte pe picior mare, fiind deputat liberal de Prahova între 1946-1948. E perioada cînd îşi înmulţeşte relaţiile diplomatice, în acelaşi timp arătînd o înclinaţie copioasă spre viaţa de lux: cînd se opreşte în Paris, locuieşte la Hotel Ritz, într-un apartament cu patru camere somptuoase. Pe scurt, copilul orfan ivit din încrucişarea bezmetică a unei spălătorese cu un litograf din Brăila putea fi mulţumit, căci atinsese rangul căpătuielii. Numai că originea sănătoasă nu îl va împiedica să plătească.

Şi va plăti cînd binefacerile pe care masoreţii marxişti le-au adus în România după război îşi vor arăta roadele. Anton Dumitriu va fi dat afară din învăţămînt şi i se va intenta proces penal pentru vini închipuite. Va fi condamnat la 12 ani de închisoare din care va executa patru ani şi jumătate la Văcăreşti şi Caransebeş. Eliberat, va fi ţinut sub obroc pînă în 1964, cînd, angajîndu-se la Centrul de Logică din Bucureşti, va începe publicarea titlurilor cu care şi-a întipărit numele în memoria culturală: Istoria logicii sau Philosophia mirabilis.

Ce place în volum sînt micile mărturisiri pe care logicianul, fără să bănuiască că vorbeşte unor informatori, le face în felurite împrejurări. Cînd moare Pandrea, izbucneşte: „Îmi pare rău că nu am fost în Bucureşti cînd a fost înmormîntarea lui Petre Pandrea. Şi ăsta ca şi mine şi mulţi alţii a avut de suferit din partea celor ce pun în practică principiile marxiste. Îţi reaminteşti cîţi eram prin puşcării oameni cu vederi de stînga în sensul superior, poate şi mai mult decît politicienii de rînd. Şi cei care mai supravieţuim astăzi în adevăr liberi, dar totuşi proscrişi, şi nu din punct de vedere al situaţiei şi valorii tale, ci proscrişi de cei cocoţaţi sperţieri în posturi cheie şi care cu urme neloiale caută să te ţină cu capul plecat spre a-şi menţine poziţia lor. “ (p. 26)

Alteori, copleşit de apăsarea vîrstei, nu-şi poate înfrîna amărăciunea, cum o face într-o scrisoare către fiică: „Cei mai mulţi din generaţia mea s-au dus. Au murit Cioculescu şi Noica şi mulţi alţii. Să sperăm că ereditatea mea mă va ocroti încă un timp.“ (p. 80) Fragmentele de acest fel aduc un dram de condiment în mijlocul unor pagini altminteri anoste, majoritatea epistolelor avînd un aer convenţional, de politeţe rutinată, în cuprinsul cărora, în afara unor amănunte de trai banal, nu ai ce să afli. În schimb, Mariei Cogălniceanu i se cuvin toate laudele pentru chinul pe care îl va fi îndurat pentru a scoate la lumină documentele din arhiva CNSAS.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara