Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

Actualitatea:
Prima ediţie a Colocviului Naţional „Generaţia ’80 la maturitate“ de Dumitru Aug. Doman


În zilele de 27 şi 28 mai a.c., la Piteşti, Câmpulung Muscel şi Curtea de Argeş s-a desfăşurat prima ediţie a Colocviului Naţional „Generaţia '80 la maturitate". Membri din toată ţara ai acestei controversate generaţii au dezbătut în prima zi a colocviului despre Paradigma generaţiei '80, unitate şi diversitate, masă rotundă moderată de criticul şi istoricul literar Nicolae Oprea, preşedintele Filialei Piteşti a Uniunii Scriitorilor din România, iniţiatoarea proiectului. Punctul de pornire al discuţiilor l-au reprezentat două comunicări ale unui prozator al grupării: Constantin Stan şi unui poet: Liviu Ioan Stoiciu. Apoi, s-a făcut un istoric-mozaic al generaţiei de scriitori din toate centrele universitare, din toate colţurile ţării, s-au pus întrebări retorice, s-au emis teorii, s-a dezbătut pe seama faptului că gruparea aceasta s-ar afla la conducerea culturii române, s-a vorbit în contradictoriu, dar amical, despre omogenitatea sau eterogenitatea grupării, despre ideea de generaţie, în general, despre optzecism, desigur, în special, despre trăsăturile care o singularizează în cadrul larg al literaturii române, despre denumirea mai exactă a grupării (generaţie?, direcţie? fenomen?...), despre reflectarea optzecismului în istoriile literaturii române etc. Au combătut cu însufleţire Ioan Lascu, Ion Bogdan Lefter, Marta Petreu, Călin Vlasie, Cassian Maria Spiridon, Gellu Dorian, Mircea Bârsilă, Ion Zubaşcu, Ioana Dinulescu, Gheorghe Izbăşescu...

Prima zi s-a încheiat cu lansarea cărţii Generaţia '80 văzută din interior, vol Ide Dumitru Augustin Doman.

În dimineaţa de vineri, 28 mai, la Câmpulung Muscel, în sala de festivităţi a Primăriei, poeţii prezenţi au susţinut un recital, apoi au vizitat o expoziţie despre personalităţi culturale muscelene la Muzeul Municipal, expoziţie organizată special pentru participanţii la colocviu.

În aceeaşi zi, la Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului de la Curtea de Argeş a avut loc festivitatea de premiere. Un juriu format din Nicolae Oprea, Ioan Lascu, Ştefan Ion Ghilimescu, Vasile Spiridon şi Dumitru Ungureanu a acordat premiile ediţiei I după cum urmează: Premiul de Excelenţă „Radu G. Ţeposu": Gabriel Chifu pentru volumul Fragmente din năstruşnica istorie a lumii de gabriel chifu trăită şi tot de el povestită, Ed. Ramuri, 2009; Premiul de poezie „Ion Stratan": Mircea Bârsilă pentru volumul Monede cu portretul meu, Ed. Pământul, 2009; Premiul de proză „Gheorghe Crăciun": Varujan Vosganian pentru romanul Cartea şoaptelor, Ed. Polirom, 2009; Premiul de critică, eseu, teorie, istorie literară „Alexandru Condeescu": Cassian Maria Spiridon pentru volumul Vieţi controlate, Ed. Junimea, 2009; Premiul special „Augustin Frăţilă": Gheorghe Izbăşescu pentru volumul Un pumnal sub cămaşă, Editura Limes, 2009; Premiul special al juriului: Constantin Stan pentru romanul Trăieşte şi mergi mai departe, Ed. Pământul, 2009.

Dar, pentru a ne face o idee despre anvergura colocviului aflat la prima ediţie, numim organizatorii şi colaboratorii care au pus umărul la reuşita evenimentului: Uniunea Scriitorilor din România, Primăria Câmpulung Muscel, Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului, Editura Paralela 45, Muzeul Naţional al Literaturii Române, Centrul Cultural Piteşti, Casa de Cultură „George Topârceanu" din Curtea de Argeş. Dar alcătuim aici şi o listă (democratică, în ordine alfabetică, deci) a participanţilor: Radu Aldulescu, Ştefan Dumitru Afrimescu , Aurel Maria Baros, Mircea Bârsilă, Ioan Buduca, Gabriel Chifu, Ionel Ciupureanu, Ioan Cristescu, Virgil Diaconu, Dumitru Augustin Doman, Ioana Dinulescu, Gellu Dorian, Sorin Durdun, Marius Ghica, Ştefan Ion Ghilimescu, Magda Grigore, Ioan Groşan, Silviu Guga, Gheorghe Izbăşescu, Ioan Lascu, Ion Bogdan Lefter, Victor Munteanu, Nicolae Oprea, Mircea Petean, Marta Petreu, Aurel Sibiceanu, Cassian Maria Spiridon, Vasile Spiridon, Constantin Stan, George Stanca, Liviu Ioan Stoiciu, Dumitru Ungureanu, Ioan Radu Văcărescu, Călin Vlasie, George Vulturescu, Ion Zubaşcu.