Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Poezii:
Poezii de Dinu Flămând

Anul furiei mele

68.

Eram la Paris, poate ieri, poate cu ani în urmă, poate în vis
Poate la o terasă pe Boulevard Voltaire, poate în faţă la Bataclan,
Poate undeva pe canal Ourque, la un bar, poate singur, poate cu cineva,
La una din acele mese mici şi rotunde ce te îndeamnă să îi atingi picioarele

Femeii de lângă tine, sau vecinei, sau libertăţii, pur şi simplu, iar aerul
Nici nu avea consistenţă, fiind el plin numai cu o indicibilă fericire
Pe care o răscolea doar vântul ce se juca şi cu părul femeilor.
Eram în acea mulţime euforică ce trecea sau se oprea să devore viaţa

În una din clipele pe care numai Parisul ştie să le prindă în chihlimbarul
Misterioaselor sale seri ce se prelungesc în noapte şi scot din suflet
Intuiţia împăcării tale cu propriul tău destin, şi cu cei din jur, şi cu lumea.

Nici nu mă mir că invidioşii, imbecilii, frustraţii, descreieraţii
Au venit să-i alunge pe toţi, să-i sperie, să-i ucidă, să mă ucidă
Deşi nu eram acolo. Ei îşi urau viaţa lor, şi doar moartea le era fericirea.


70.

Transilvanie, provincie metafizică a patriei mele provinciale
În acest început de noiembrie vuieşte desimea tăcerii tale
De dincolo de pădure, sub clopotele de aer care-ţi îmbracă dealurile
Cu transparenţa eternităţii. Dar e şi o palpabilă aşteptare, o indignare

Care-mi vorbeşte de umilirea ta. Te-au schingiuit şi te-au deformat,
Şi-au lăsat fecalele lor de fier prin câmpiile tale, pretutindeni şi-au aruncat
Furnalele şi haznalele lor şi rugina, şi chimicalele şi deşeurile mortale
Şi urina lor ideologică, şi voma atâtor ruine industriale, în nepăsarea lor.

Iar ticăloşii, fără să te cunoască, te nesocotesc şi continuă să îţi fure
Fagii tăi seculari, şi-ţi alungă vietăţile din pădure, de cerşesc pe la McDonald
La margine de oraşe. Şi îţi otrăvesc apele, aerul, şi scormonesc pe sub oasele

Morţilor tăi aurul din vintrele tale. Iar negustorii tăi lacomi te-ar vinde
Unor cete de gură-cască veniţi să se holbeze la curul unor fantome pe care
Mintea lor tâmpă le trage în ţeapă ; Transilvanie, du-te dincolo de pădure…


71.

Solstiţiul de iarnă, cumpănă a gerului, lumină misterioasă
Ivită parcă din adâncul pământului, prin nopţile scămoşate
În care omul tuşeşte, şi se strânge în el, şi simte frigul în spate,
Iar peste drum o vrabie doarme absorbită-n absenţa ei, sus pe casă.

Eu sosesc din partea cealaltă a lumii, unde soarele încă străbate
Şi arde victorios în templele de piatră pustii, din jungla cea deasă
A Yucatanului, unde cele trei roţi ale timpului încă macină o melasă
Inexplicită, pentru zeii lor morţi în propriul lor mister. Dar nenumărate

Întrebări îmi rămân fără de răspuns: de ce viaţa i-a plictisit
Definitiv, încât şi-au părăsit templele, cetăţile şi au dispărut
De parcă alunecând spre ceruri, pe lângă solstiţiu, spre infinit ;

Aztecii, olmecii, toltecii, zapotecii, mayaşii… însă umbra lor a crescut
Peste timp, în piatră, sculptată în cuarţ, în obsidian şi în andezit,
Iar misteriosul şi imensul lor mesaj se închide în sine mut.


72.

Mama postea pătimaş, cu o neclintită încăpăţânare
despre care nici nu vorbea, doar bănuiai că era nemâncată
de o zi sau de două, îndesa în acea foame nearătată
un legământ personal cu cerurile; era un fel de fervoare

în care singură îşi fixa luminile şi pedepsele, ca o luptă înverşunată
împotriva propriei slăbiciuni. Să-i fi cerut, oare, Domnul înfometare
când o durea sufletul? Se simţea din toată curăţenia ei datoare
să le plătească divinelor taine ceva, chiar nimic neavând ea de plată.

Iar foamea o ajuta să-şi aducă teafăr acasă omul plecat la pădure,
să-şi vadă copiii sănătoşi şi întregi, întorşi cu examene luate,
şi casa ferită de lucrările necuratului... Făcea cruce peste prescure

şi peste noi. Iar acum doctorii veacului nostru obez au descoperit
că s-ar putea salva societăţile îmbuibate
apucându-se de postit!


73.

Apăruse un mit despre un copil, şi era încă un mit copil,
dar Herod bănuind că ar putea deveni primejdia cea mai mare
care l-ar putea nimici, fără falange sau legiuni, prin candoare,
cu forţa ocultă din nevinovăţia unui copil devenit mit copil,

mai imprevizibil chiar decât acel mic copil, întrucât şi mai mare
împreună va creşte puterea lor, mai repede, şi chiar mai subtil
se va răspândi, iar valurile mulţimii iscate de acest mit infantil
vor stârni furia mulţimilor şi îl vor şterge apoi pe el de sub soare,

a ordonat incredibilul: (ca şi cum ai da să opreşti cu săgeţi
marea ce năvăleşte spre tine, cum se apucase şi altul s-o biciuiască);
şi a pus aşadar să fie ucişi toţi pruncii de parte bărbătească
de a rămas multă vreme ţara îndoliată şi fără băieţi.

Doar că destinul nu prea avea cu el treabă, nu pe el îl viza,
ci doar istoria noastră: ea urâtă, frumoasă, şi sacră începea!


74.

...de ce faci pe nebunul, cretinule?... cu disperările tale nevertebrate
îmi striga restul meu de luciditate, devenit singura mea iubită
care mă spăla, mă freca, mă pieptăna, mă alinta şi chiar mă hrănea
de la o vreme, prin interminabilul tunel al zilelor de decembrie;

pe unde mă simţeam eu călătorind, în digestia timpului care prelucrează
proteinele, glucidele şi lipidele şi toate sărurile din mine, iar eu la rîndu-mi
îndopam cu proteine şi lipide, glucide şi săruri, şi cu nemestecatul meu eu
foamea infinită de pe acest circuit al timpului. Cine eu? Cine eu?

Şi a început atunci să cadă din ceruri ninsoarea deasă
ca o morfină a fantasmelor boreale, ca o precipitaţie insonoră
a coşmarurilor ce vizitează polii magnetici ai insomniei mele;

şi era ca un armistiţiu, ca un pansament alb peste rănile oraşului
şi ca o amânare a unei urâţenii definitive, ca o ezitare a cruzimilor
care prin aer îşi anunţă şuieratul, bălţile, şi foamea lor imparabilă.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara