Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

Poezii:
Poezie de Alexandru LUNGU


Fum dăruitor


în faptul serii
pipa iveşte volute de fum

alt tărâm crestează ochiul
neştiute sonuri şiroiesc în auz

în apa din care sar peşti zburători
cu rotiri străvezii
se primenesc păcatele zilei

păsări cu două capete
trag fuioare de fum
amurginde pe zarişte

se aude un centaur ciclop
tropăind cu copite de nouri
margini de timp asfinţit

fapt de seară
nebănuitul fum dăruitor
Securea de umbră


prin apele somnului
curgându-mi alinătoare
din tălpi până'n creştet
o secure de umbră subţire
spintecă fără milă
şuvoiul de vise
străluminarea lui pieritoare

nici un înger n'a stat pavăză
pierzătoarelor treceri

pe fruntea înrourată
de zorii de ziuă
străluce frunza uitării
Sub luna neagră


prin strâmtorile timpului
la apa nenumită
vin strigoaiele
să se scalde în farmece tulburi

în bătaia lunii negre
aripate de spaimă
cad păsări sinucigaşe
să acopere umerii
şi să învăluie sânii strigoaielor
din spatele nevăzutului
lilith
îşi bucură ochiul
de floarea adâncă a vrăjilor
şi soarbe aburul tainelor
Aripă şi plumb


cândva
la miez de timp noptatec
în bătaia stelelor
arzând în stare născândă
omoplatul stâng mi se făcu aripă
cel drept fir de plumb legănat

încotro zbura-voi fără de ştire?

până la calea prin văzduhuri
caut cu legănările plumbului
semnul ascuns
în iarba jertfită
neprihănitei veştejiri

dar nu-i ochi să străpungă
faţa nevăzută a soartei

Urmă de nour


din ţipătul păsării rănite
s'a pornit un nour însângerat
ascuţit sfârtecând orizontul

amurg răzvrătit împotriva tăcerii

arborii se lasă'n genunchi
plecându-şi întristatele creste -
iarba tânguitoare
unduie adieri fără nădejde

unde să fi căzut pasărea rănită?

nu se mai vede
decât desimea întunecimii
pătrunsă de urma
însângeratului nour

Celălalt mal


cum de trece unicornul
apele sâmbetei?

pe lună neagră
copitele lui daurite
sparg nevolnica taină

pe celălalt mal
sub luceafăr de ziuă
cărări de aer subţire
aştern fiori şi ispite
către aşteptarea
visătoarelor fecioare
Umbra prin tăceri


a trecut prin tăceri
o umbră pârdalnică
de s'au înlăcrimat florile
şi văzduhul e prins
în rana păcatului dintâi?

nimeni nu desluşeşte
mişcările răului

întrebători fără dezlegare
suntem stane de piatră
sub desimea grea a norilor
ce ne despart de lumini tăinuite