Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Literatură:
Poezie de Nicolae Tzone


scurt pe doi nu e greu să te retragi dacă ai poftă s-o faci în bizara maimuţăcare se spune că ai fost la începuturile lumii şi-ale humii foarte binecă nu crezi că te tragi din maimuţă e chiar frumos şi mărinimospentru umanitate să crezi că beşica pătrată ce eşti este o picătură de lutîn care a suflat grav şi mofluz dumnezeuscurt pe doi ochiul viril nu vede putreziciunea la suprafaţă ci foarte profundîn adîncimea ultimăscurt pe doi butoiul cu vin întîi se bea pe nerăsuflate apoi se umple cu dinamităşi poezie după care iarăşi se bea tot pe de-a-ntregul tot pe nerăsuflatescurt pe doi sămînţa ta înflorind în pîntecul de femeie iubită cu nemăsurată furiefotografiată fiind această misterioasă înflorire miime de secundăcu miime de secundăscurt pe doi mă ung cu sare şi mă ung cu miere pe urmă mă las mîncat de gîndacide colorado comici şi zburători de la o plantaţie verde la o altăplantaţie verde şi foarte viescurt pe doi america vechea sălbatica furioasa americă de la anul o mie cinci sutesînt eu chiar eu în clipa cînd mă rostogolesc fără frică în acest poemfără indicatoare şi fără poteciscurt pe doi nu beau apă decît din niagara ei am mai spus asta o voi mai spunescurt pe doi nu mănînc trifoi decît dacă lîngă gura mea gura lui dumnezeu fiindmănîncă şi ea o dată cu mine trifoi cu patruzeci de foiscurt pe doi da voi vîna înaintea voastră acest taur mare şi negru acest taur viteazcare aleargă spectaculos pe linia orizontului încurajat susţinut aplaudatjertfit indecent de puterile şi misterele fără limită ale zodiei meleda voi avea mîinile goale apoi fireşte voi merge la bal voi dansa ciuleandracu inima taurului ucis elegant mă voi îmbăia în sîngele lui mă voimasturba în vîrtejul splinei lui lăsînd-o gravidă cu intuiţia mea genuinăcu vocea mea penetrant colosalăscurt pe doi nu vă hliziţi la mine cu ochii reci şi goi urangutani vicleniai vremii mele calc pe voi ca plopii şi mestecenii pe dealuri păguboaseca vulturul pe stîrvurile argintoasescurt pe doi puterile ce trebuiau să vină au venit şi m-au îmbrăcat pe mine cu elescurt pe doi poemele miraculoase ce trebuiau negreşit să se ivească s-au ivitşi m-au îmbrăcat pe mine pe de-a-ntregul pe dedesubt de celuleşi gînduri cu elescurt pe doi va sosi din văzduhuri o bicicletă zburătoare şi se va-mbrăcape şaua sa cu minescurt pe doi voi pleca undeva unde nu mă veţi mai întîlni vreodată va fi bineva ploua vertical în urma urmelor mele cu viitorime lipsităde viitorimea voastră tămîioasă şi laxăscurt pe doi luna va vorbi impecabil în limba româneascăşi în limba franţuzească şi în limba brazilor trăsniţide trăsnete pustiitoare şi în limba buruienelor de iascăscurt pe doi carnea mea şi luciferică şi lumească se va face scrum pe buzeleşi îngereşti şi drăceşti ale luminilor şi-ale întunecimilor infinitesurt pe doi îmi voi acoperi oricînd fără ruşine spatele cu giulgiul străvechipăstrat pînă la noi al tînărului bărbat din nazaret an de an şi zi de zişi clipă de clipă nemilos bătut în locul nostru în cuie pe crucepe tăpşanul golgotascurt pe doi fulgerul va brăzda cerul mai întîi de trei ori apoi va trăzni de treizecişi trei de ori pe urmă iarăşi va bubui de o mie de oride un milion de ori dar petru nu va trădascurt pe doi ploaia care se va porni deodată va fi cu totul a noastră se va lăsaiubită şi îmbrăţişată se va lăsa răsfăţată şi înmulţită se va lăsa sărutatăîmpletită în nouăzeci şi nouă şi în nouă sute nouăzeci şi nouă dezpletităscurt pe doi cucul va sta pe ouăle sale în cuib în vecii vecilor ca o coroanăîmpărătească de neclintit de pe o frunte înţeleaptă şi glorioasăscurt pe doi poemele imperiale vor cutreiera munţii şi dealurile vremilor ca oile albeşi ca miei albi în vremuri de decenţă şi bunăstare vulturii se vor amestecaşi fecunda cu ele născînd poemele-vultur şi vulturpoemacare pe dinafară va fi învăţată de toate lucrurile şi de toatefiinţele din lumile de faţă şi de oriunde şi de oricîndscurt pe doi deşteptarea piele de pe trup deşteptarea suflet de sub pieledeşteptarea tu mînă şi tu genunchi şi tu ureche şi tu geană şi sprînceanăcăci dimineaţa care începe poate fi eternăscurt pe doi frumuseţea cărnii şi frumuseţea gîndului coborîte ca doi soli de vazăîn poem mîncîndu-se din ochi una pe alta sorbindu-se pe de-a-ntreguluna pe cealaltă nesăturîndu-se niciodată una de altascurt pe doi domnul cîine şi doamna pisică copilul cîine şi fetiţa pisică buniculcîine şi bunicuţa pisică iau cina împreună la capşa mănîncă delicaţicu beţişoare de orez salată de frunze de pătrunjelscurt pe doi bărbatul care sînt va naşte fiii şi fiicele lui izbînzi străluciteale amorului suprapotent dintre coapsele mădularelor lui şi litereleimprevizibile de pe cîmpiile de la marginea cefei lui impresionante de taurîn egală măsură firesc grotesc şi infragrotesc bărbatul care sînt va duelacu moartea şi scaeţii fără teamă bărbatul care sînt va îmblînzi miezulde noapte care se anunţă pe cît de glorios pe atît de infernal bărbatul caresînt va bea aceast pahar cu apă ţîşnită din piatră bărbatul care sînt va săpaconştiincios acest mormînt strălucitor în miezul mării negre cînd vor dorisă moară toate furtunile să vină aici bărbatul care sînt va mulgecaprele de pe cîmpiile greciei şi-i va da să bea lapte din pumnii luiînsinguratului homer şi-l va ajuta să scrie continuarea odiseei bărbatul caresînt va ridica vulturpoema pe catarg va urla la zei în limba lor fără cusurle va spăla apoi cu umilinţă înzecită gleznele agere şi perucile fără demoarte şi cămăşile de mătase rătăcite printre pădurile de nouri zburătoripe cerurile de deasuprascurt pe doi a venit poate clipa în care fîntînile din adîncime ar putea umbladimpreună cu oamenii pe cărarea diurnă şi pe cărarea nocturnă a venitvremea în care poeţii vor putea locui în fîntîni vor putea dormi în miezulinimii lor cu izvoarele nesupuse şi de nesupus vreodatăscurt pe doi oboseala poate fi învinsă numai cu somnul cel intens rămurosnumai cu somnul cel intens somnoros somnul de bronzal purităţii neliniştite imflamate pînă-n străfunduriscurt pe doi submarinul celebru nautilus va pleca numai cu mine şi cu iubita meaîn marea epocala senzaţionala călătorie numai cu mine şi cu poemul meucel nevăzut de broaştele orăcăitoare de la suprafaţa lacului obscurnumit ţară literară fără verticalitate şi fară coloana presupus vertebralăaşezată nemijlocit la vederescurt pe doi arde în aceleaşi secunde şi cîteodată periculoasa şi soioasa mare neagrăşi superalbastra şi veşnic strălucitoarea mediterana arde şi caiafa şi anaarde deodată şi apa vieţii şi apa morţii ard şi deştepţii şi idioţiiard şi paznicii şi hoţiiscurt pe doi pupăza din tei înghite teiul şi teiul explodează infernal mai cevadecît bombele zvîrlite peste hiroşima în celălalt veac şi ion creangătot nu se opreşte din rîsul lui genial rîs fără limite fără leacnumai şi numai ţepuşă ascuţită lîngă ascuţită mortală ţepuşăscurt pe doi unu şi cu unu fac douăzeci şi unu trei şi cu trei fac două mii treianul în care mă scald ca prunc al străbunei strărelei humanităţica umbră a domnului cu gura de sîrmă ghimpată supranumit încădin trecutele veacuri împăratul excelenţa sa întunecimea sadiavolul cu ţeasta de fier şi de piatră nepisatăscurt pe doi patru şi cu patru fac în prima clipă douăzeci şi patru iar în clipaurmătoare unul încălecat promiţător cu celălaltul iar cinci şi cu cincifac o mie de sfinţi aşezaţi goi de gardă lîngă stăpîna peştilor trăitoareîn marile lacuri ale bucureşcilor iubiţi din fiu în fiu din fiică în fiicădin pirgu în pirgu şi din pena corcoduşa în bunicul şi bunicascurt pe doi toamnele care se vor prăvăli peste noi nu vor mai fi de soi vor fide beznă şi noroi vor fi de gripă şi pelagră de ploaie sărată şi de ploaie acrăscurt pe doi iernile vor spăla talpa dreaptă a iadului cu partea bărbătească din noişi talpa stîngă a iadului cu partea femeiască un pic mai puţin asprăcare ne locuieşte de asemenea puhoiscurt pe doi vulturpoema va fi tandră mereu va fi salvatoare va zbura pe uscatşi va pluti pe mare se va strecura infinitului cer prin buzunareşi lui dumnezeu prin gura încăpătoare pe după limbă şi printre maxilarescurt pe doi luna va lumina pe mai departe chicotind craterele din burta eivor fierbe laptele pe care cu închipuirea noastră laşă nu ne vommai sătura să-l bemscurt pe doi podul de piatră cîteodată se va dărîma cîteodată nu se va dărîmatotul va depinde de cît de norocos sau de nenorocos vor fi imberbulsau infanta domnul sau doamna amantul sau amantacare trec fără încetare pe elscurt pe doi atenţiune bufniţă neagră la orizont moarte (ne)iubită trei paşi înapoinu fluieraţi copii hai hai treizeci şi trei de paşi înapoicăci trec oamenii de noroi de noroi negru şi puturosdin creştetul capului pînă-n vîrful picioarelorscurt pe doi scufiţa roşie îl muşcă aşa dintr-o dată pe lup de beregatăşi sîngele lupului începe să curgă şuvoi prin deasa pădureşi blana lupului începe să se deşire ca şi un ciorap cenuşiupe un picior scheletic de bătrîn şi urechile lupului începsă se elibereze de zgomotele depozitate în ele ani după aniscurt pe doi marea avalaşă va trebui să se întîmple cît de curîndşi dacă sub ea vom pieri va fi bine chiar foarte binecăci acoperiţi de zăpezi îngheţate altfel ne va fi decît îmbrăcaţipentru eternitate în fierbinte pămînt

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara