Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Literatură:
Poezie de Alexandru LUNGU


Lumina frântăumbrele cu feţe nevăzute

păşesc într’un alai

de tăinuită ghicitură

prundişul dintre somn şi veghepietrele tăcerii

netezite dincolo de timp

de lina apă curgătoare

se’mbucură

de trecerea luminii frânteîntrebătoare înstelări

ascultă foşnetul

plutind peste prundişsclipătul unei secunde

dezvăluie faţa şi duhul

întruchipărilor de vis:

fiecare umbră-i

jumătate demon

şi înger jumătateHeruv dăruitorunde se ascunde

duhul cu patru aripi

heruvul dăruitor de taine?nimenea adie

întrebătoare

temerea clipei

văzduhul fără culoarenorul singuratic

călătorind asupră-mi

grindina descumpănirii

despică semnul şi neuitareacade în ropot nemărginit

ploaia celestă

grindina neghicirii

pe acoperişul lumii

se spargeheruvul destăinuit

într’un cerc luminos

se arată

purtând pe patru aripi

izbăvitorul miel însângeratGraiul pietreloro tăcere de cremene

cuprinde clipa

ceasul şi ziuacâtă iarbă şi frunză

naude navede

nagreul văzduhuluinici urmă de foşnet

adierile-s duse’n pierzaniişi nu e duh

ori arătare neştiută

să desferece

graiul ascuns al pietreloriar până la miezul magic

al nopţii în care

tremură frunza

şi iarba-şi dezvăluie

jindul şi foşnetul

e-o vreme amarnic de lungăajunge-voi oare s’ascult

rostirea de vrajă a pietrelor?

Zariştea pierdutăîngerul uitării

vine din dedepartele

ce mă adună

şi mă despartela răscrucea croită

de golul ameţitor

dintre cuvinte

aripa-i stângă

în tăişuri de scrum

despică zariştea pierdutăcu lumina-i amăgitoare

aducerea aminte

pâlpâie ascunsă

dincolo de auzire şi văzSemnele ascunsecutremurările nopţii

de ochii bufniţei

pătrunse până dincolo

de adâncul adâncurilornu-i nici o adiere

să arate steaua sortită

stingerii din urmăpe acest tărâm

printre rătăcirile vremii

vântoasa necunoscută

îşi bate semnele ascunsestelele ard

în cercuri fugoase de jarcu neputinţă-i de ghicit

ce frunte

în clipa ce se apropie

va cădea în ţărânăPuterea întunecăriideparte sunt arborii

rătăciţi pe coline

unindu-şi necrezut

frunzişul şi înălţimile

foşnetul zbucnit din adâncuriîn josul pământului

nici o pasăre amintitoare

nu mai bate aripi

prin veştedul timpuluiîncremenirea aşteptării

mult rămasă în urmă

zadarnic jinduie

cărări dezlegătoareîncotro coboară

spre ce ascunziş nevăzut

alinarea luminii?din norul odinioarei

în care-am crezut

cade pe fruntea clipei

nemărginit

fluturele cap-de-mortse-aude cum trece

prin vămile lumii

puterea întunecăriiCenuşa uitărilorcenuşa uitărilor

scrisă’n curgerea vremii

se-aşterne

asemenea unui linţoliu

pe neliniştea firiinici un ochi nu mai ştie

vedenia timpului

ce-a sfârtecat şi-a ars

în focuri sălbatice

măduva veaculuinu mai sună

în nici un auz

urma adâncă vaierul

deznădejdii strigateneamintirea striveşte

văzduhul şi gândulcresc asupră-ne

uitările

troienele cenuşei

în pulberea căreia tresare

rădăcina crinului negru

ce ne despică fiinţaLa răspântiicărările se desfoaie

despărţindu-mi paşii

şi temereaîncotro va să caut

trecerea străluminată?rămân prins în cumpănă

la toate răspântiileun ascuţiş fără nume

despică timpul

de nu mai ştiu să aleg

între netulburata curgere

a nisipului din clepsidre

şi răzvrătirea crudă a clipeidesimea nopţii

acoperă răspântiilesteaua dezlegătoare

îşi tăinuieşte sclipireaPâinea şi vinulce nevăzute mâini

frâng pâinea

şi înteţesc lumina

la cina noastră

în umbra ei netăinuită?mirozne îngereşti

încunună fruntea

acestui ceas nemăsuratstrăluminatele merinde

înaburesc cu jindul

dezlegărilor adânci

cerurile guriidin cana sângerândă

limpezitorul vin să curgă

în semnul stelei temătoare

ce ni-i dată

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara