Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Meridiane:
Parisul şi literatura de Constantin Zaharia

Este limpede pentru oricine că Parisul şi literatura fac casă bună. Nu pentru că la Paris se scrie literatură, lucru care s-a petrecut cam dintotdeauna din Evul Mediu încoace, ci dintr-un motiv în fond uşor de lămurit: oraşul-lumină, considerat pe drept cuvânt drept unul din cele mai frumoase din lume, îşi are barzii lui, cântăreţi ai caldarâmului străbătut de paşii nestruniţi ai pietonului, poet improvizat al farmecului citadin.

Ar fi simplu şi insuficient să spun că există în general o temă a oraşului, a Parisului în speţă, şi că poeţi, romancieri sau eseişti s-au lăsat antrenaţi de personalitatea acestuia pentru a face din el un erou. Motive sunt în fond nenumărate, iar printre acestea frumuseţea oraşului nu este chiar cel din urmă. La care ar trebui adăugată, din raţiuni evidente, istoria. Şi totuşi, ceva greu de numit mă împiedică să situez literatura despre oraş în câmpul istoriei literare, al cărei instrumentar, epuizat din punct de vedere epistemologic, nu mai poate da seama despre avatarurile bunelor teme şi motive învăţate şi răsînvăţate la şcoală.

Nenumăraţi scriitori au pus mâna pe condei pentru a aşterne pe coala albă amintiri, memorii, poeme, nuvele sau romane întregi despre Paris, aducând mărturii despre experienţa proprie a marelui oraş. Ei vin din câmpuri diferite, iar adesea aparţin unor grupuri opuse din punct de vedere estetic. Conservatori sau progresişti, moderni ori legaţi de tradiţie, de centru ori apolitici, suprarealişti, solitari, reacţionari adepţi ai unor ideologii condamnate de istorie, experimentatori de formule literare cu sau fără viitor, uneori de un succes vremelnic, în centrul admiraţiei sau complet uitaţi, toţi s-au lăsat atraşi de şarmul Parisului şi au cedat tentaţiei de a scrie despre el. Ei au străbătut aşadar străzi şi cartiere unde chiar şi cel mai bun cunoscător al lui s-ar rătăci, căci de la Walter Benjamin citire, marea artă a hoinarului constă în a se pierde pe uliţi şi în mahalale perfect cunoscute. Câţiva dintre ei au scris despre Paris pentru că nu mai aveau acces la el, iar oraşul le lipsea ca aerul. Astfel, Léon Daudet compune Paris vécu în exilul de mai bine de doi ani la Bruxelles, de unde continuă să scrie editoriale pentru Action française, după o evadare plină de peripeţii de la Prison de la Santé, unde fusese închis pentru acuzaţii de crimă aduse unui inspector de poliţie şi unui şofer de taxi. Este drept că victima presupusei crime (de fapt, se pare ca a fost vorba de o sinucidere) era chiar fiul lui... Iar Francis Carco, în plină ocupaţie, refugiat în sudul Franţei, măcinat de dor, scrie la rândul lui Nostalgie de Paris, în care evocă dubla absenţă a metropolei: o dată prin depărtare, a doua oară prin pierderea libertăţii, Parisul ocupat de trupele germane nemaiputând fi el însuşi. Este drept că această carte, publicată în 1941, nu apare în Franţa ocupată, ci în Elveţia. Şi tot cam prin aceeaşi regiune, refugiat la Avignon, Léo Larguiller scrie şi publică Au café de l’Univers, cărţulie despre Paris şi bistrourile lui, insistând asupra acelor cartiere al căror specific este confirmat de ritmul original, vetust sau clocotitor al vieţii literare. Pesemne că şi lui îi lipsea oraşul…

Este curios că Paul Valéry, spirit care excelează în jocurile inteligenţei, s-a lăsat şi el atras de pasiunea pentru Paris, deşi nimic nu justifică acest gust la un maestru al introspecţiei şi al analizei profunde, căruia forţa gândirii îi este suficientă pentru a înţelege şi comenta cele mai abstracte situaţii de fond – de orice ordin: cultural, filozofic, economic sau poetic. Şi totuşi, Valéry a scris la un interval de zece ani două eseuri, scurte şi într-o oarecare măsură (lucru demn de mirare) sentimentale: Fonction de Paris (1927) şi Présence de Paris (1937)1. În fiecare din ele oraşul este desemnat nu atât ca metropolă ori ca spaţiu de cultură şi civilizaţie, ceea ce este o banalitate, cât ca diversitate care concentrează toate dimensiunile unei naţiuni, adunînd într-un unic impuls ştiinţa, voluptatea, banul, desfrâul şi virtutea. Dar mai presus de toate, Parisul sugerează un „organ mărit al spiritului”2. Dominat de o mobilitate în întregime „mentală”, el generalizează, disociază, conştientizează sau uită cu o grabă inegalată în oricare alt punct al planetei. Folosul dobândit prin efort şi tenacitate, deghizat din pudoare şi din prudenţă, trece adesea drept uşurinţă şi graţie, care ocrotesc virtuţile secrete ale gândirii treze şi aplicate. Plăcerea este de ordinul evidenţei, oricine vine aici pentru a o simţi, dar odată cu ea poate dobândi idei false despre naţiunea cea mai misterioasă din câte există, dar şi cea mai deschisă spre restul lumii.

Parisul nu este un oraş tăcut. Vacarmul străzii era resimţit încă din secolul al XIX-lea: La rue assourdissante autour de moi hurlait, notează Baudelaire într- un sonet celebru. Valéry dormind visează valurile mării, iar când se deşteaptă, Parisul este cel care-l trezeşte, învăluindu-l în rumori citadine de o bogăţie din care fierul, piatra, cablul care scârţâie pe scripete, nu sunt absente. Când se trezeşte din somn, prin anii patruzeci, Léon-Paul Fargue aude zgomotul unei trăsuri. Copitele cailor care lovesc caldarâmul îi reamintesc o binecunoscută pagină din Proust, iar din această senzaţie prinde din nou viaţă, printr-o operaţie tot proustiană, Parisul de la 1895, când automobilul încă nu dăduse buzna pe străzile oraşului, iar Fargue, la mai puţin de douăzeci de ani, făcea primele exerciţii pietonale prin urbea pe care avea s-o cunoască mai bine ca nimeni altul. Dar să revin la Valéry, care se dă bătut în faţa infinitei varietăţi a oraşului şi care procedează ca orice bun francez, adică încearcă să raţionalizeze diversitatea punându- şi o întrebare (în aparenţă) simplă: cum poate fi gândit Parisul? Ce înseamnă, cu alte cuvinte, a face din acest oraş un obiect al gândirii? Idee cum nu se poate mai carteziană, în măsura în care, la trei secole după publicarea Discursului asupra metodei, devine dificil, dacă nu chiar imposibil să-ţi pui întrebări care nu te-ar conduce către o concluzie rezonabilă. Totuşi, Parisul este o temă de reflecţie care nu se lasă cuprinsă în limitele unor principii metodice. Prin esenţă multivalent, complexitatea sa nu poate fi strânsă într-un mănunchi de valori solidare, disocierea acestora neformând un tot decât prin contrast. Şi atunci, Valéry depune armele în felul său: nu mai caută o formulă exhaustivă, care ar aduna laolaltă trăsăturile esenţiale ale oraşului; dimpotrivă, el dă dovadă de un pathos nemaiîntâlnit sub pana lui. Frumuseţea şi lumina Parisului dau naştere unui chip al Franţei pe care străluceşte inteligenţa. Emoţiile care cuprind masele iluminează un „atotputernic sentiment de mândire”. De unde concluzia: cu cât încerci să gândeşti Parisul, cu atât mai mult eşti gândit de el3.

Pe aceste coordonate s-ar putea alcătui un inepuizabil periplu în limitele a ceea ce este, incontestatabil, Oraşul prin excelenţă. Spaţiu privilegiat al reveriilor romantice şi al iubirii, Parisul nu este mai puţin un loc în care fiecare colţ de stradă aminteşte de evenimente crunte, petrecute de-a lungul ultimelor două secole. Este un conglomerat de istorie şi civilizaţie inextricabil, imposibil – şi de altfel inutil – de orânduit spre a desluşi origini mai mult sau mai puţin îndepartate ale unor linii de forţă cu prelungiri în actualitate. Pentru a pătrunde în magia lui, diferite căi pot fi împrumutate. Turismul este cea mai simplă şi mai directă, cu toate avantajele şi dezavantajele lui. O alta mai puţin folosită, dar infinit mai comodă, este călătoria imaginară, cea care permite rememorarea spaţiilor cunoscute odinioară prin relatări, eseuri, memorii, poeme sau romane care l-au ales drept decor privilegiat. Ce poate fi mai confortabil decât o excelentă şi odihnitoare călătorie în papuci, aşezat tihnit în fotoliu, în compania unor scriitori mai puţin celebri, dar binecunoscuţi unui cerc de fideli ai literaturii despre Paris?

______________ 

1 OEuvres II, Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», 1960, p. 1007- 1015.
2 Ibidem, p. 1009.
3 Ibid., p. 1015.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara