Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Cronica ediţiilor:
Optzecismul la ora antologiilor de autor de Răzvan Voncu

Emilian Galaicu-P Păun, Arrme grăitoaare, ediţie ne varieturr, postfaţă de Ion Pop, Editura Cartier, Chişinău, 2015, 200 pag.

Încet-încet, poeţii generaţiei optzeci se apropie de vârsta de 60 de ani. Unii, mai grăbiţi, au şi depăşit-o, în timp ce mulţi alţii – de la Mariana Marin la Aurel Dumitraşcu – nici nu au apucat-o.

Cu alte cuvinte, a sosit momentul unui prim bilanţ şi al asumării unei alte condiţii decât cea de tineri scriitori, în care i-a fixat critica încă din anii debutului şi din care nu au mai ieşit mult timp. Optzeciştii au devenit, cu sau fără voie, seniorii vieţii literare, ceea ce presupune un alt tip de relaţie cu cititorii şi alte forme de manifestare editorială. 

Emilian Galaicu-Păun are o poziţie aparte în cadrul postmodernismului românesc.

Pe de-o parte, este unul dintre foarte puţinii scriitori care, fără să fi participat la Cenaclul de Luni sau la „Junimea” lui Ovid. S. Crohmălniceanu, poate pretinde în mod legitim că este un optzecist. A debutat în 1986, nu după 1990, ca marea majoritate a celor care se pretind astăzi optzecişti, şi a făcut-o printr-un volum, Lumina proprie , care poartă amprenta clară şi distinctă a discursului generaţiei. Nu cred să-i fi citit, la ora aceea, pe Ihab Hassan şi Merleau-Ponty, asemeni colegilor săi bucureşteni, dar i-a citit cu siguranţă pe acei scriitori şi gânditori care au alimentat teoria postmodernismului: poeţii beat (Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, William Burroughs), yoga, gândirea zen. Felul în care se desparte de poezia de până la el, din Basarabia şi din literatura română în întregul ei, este similar celui în care o fac Traian T. Coşovei, Ion Stratan, Florin Iaru sau Alexandru Muşina.

Pe de altă parte, însă, trăieşte la Chişinău, iar afirmarea sa ca poet postmodern s-a produs într-un soi de „incubator” privat, lipsit, până în 1990, de legătură nemijlocită cu poezia generaţiei sale de dincoace de Prut. În Basarabia, are un singur precursor, în persoana lui Leo Butnaru, de care îl apropie decizia lucidă de a scrie altfel decât s-a scris până atunci, preocuparea pentru poezie ca act de limbaj şi interesul pentru avangardă. Dar Leo Butnaru este un precursor a cărui artă nu converge către „poetica de grup” optzecistă, ci merge pe un drum paralel, personal şi inclasabil. Galaicu-Păun nu are, deci, modele directe şi nici nu poate comunica, până în 1990, cu comunitatea interpretativă (Cosmin Ciotloş) constituită în jurul Cenaclului de Luni. E, în „codrul sălbatic” al literaturii române din Moldova sovietică, un „lup singuratic”: postură care, de altfel, îi convine, pentru că se potriveşte cu profilul său spiritual, de ireductibil bagarreur.

Optzecist exemplar prin situarea cronologică şi prin qualia experienţei sale poetice, Emilian Galaicu-Păun rămâne un postmodern atipic prin toate celelalte elemente ale biografiei şi operei.

Ca şi optzeciştii de dincoace de Prut, Galaicu-Păun nu este – sper că nu va fi greşit interpretată această afirmaţie – un poet popular. Şi aceasta, pentru că este, în primul rând, un poet al poeţilor. Nu şi-a propus, bănuiesc, ca versurile sale să fie recitate în pieţele publice şi nici ca poemele pe care le scrie cu „sângele cernelii” (expresia, memorabilă, îi aparţine) să fie folosite de adolescenţi, pe post de instrumente de seducţie. Pentru aceasta, există o întreagă listă de clasici şi contemporani. Emilian Galaicu-Păun scrie o poezie care, ca şi cea a colegilor de generaţie, se citeşte, în primul rând, cu creierul. Chiar dacă ajunge, ulterior, şi la viscere, locul de elecţiune în care se declanşează scânteia stării de poezie este intelectul.

Basarabean prin origine, el nu este, în chip evident, basarabean prin tematică, imagerie şi recuzită stilistică. Aceasta, în pofida faptului că există ceva în poezia sa care se explică, parţial, prin formarea în Moldova sovietică: şi anume, locul pe care îl ocupă ludicul de factură lingvistică în poetica sa personală. Pare că, prin această „unică virtuozitate verbală” (Sorin Alexandrescu), Galaicu-Păun răzbună toată umilinţa la care a fost supusă limba română în literatura din Basarabia. Invenţia morfologică şi sintactică sunt la loc de onoare în poezia noastră încă de la Nichita Stănescu, iar calamburul şi aluzia, de la suprarealişti. Totuşi, nici un poet român contemporan nu atinge complexitatea ludicului lingvistic din poezia lui Emilian Galaicu-Păun. Şi, mai ales, nu-i atribuie procedeului funcţia vizionară pe care i-o atribuie el.

Acestea fiind zise, să consemnăm că şi poetul din Chişinău a ajuns să îşi accepte condiţia de senior şi să ne ofere, cu anumite reticenţe, o antologie de autor. Intitulată Arme grăitoare, ea nu este o ediţie camuflată de opere complete, nici una restitutivă (cum a procedat, recent, Cassian Maria Spiridon, care şi-a reeditat volumul de debut eliminând intervenţiile cenzurii ante-decembriste). E mai degrabă o antologie selectivă şi chiar eliminatorie, întrucât în sumarul ei nu intră nici un volum sau ciclu de dinainte de 1991, în pofida caracterului istoric pe care acest segment al operei sale îl are de-acum. În schimb, Arme grăitoare ne propune patru poeme inedite, dintre care unul, Apa. 3 D, este prevăzut şi cu ample note de subsol, à la Budai-Deleanu.

În absenţa unei note asupra ediţiei, ca şi în faţa dificultăţii de a consulta ediţiile princeps (apărute, unele, în anii ’90, în care cartea circula cu şi mai multă dificultate decât acum), putem presupune doar că poetul a intenţionat, prin această antologie de autor, să ne provoace, simultan, din mai multe direcţii. E clar, de pildă, că l-a interesat efectul de bloc textual, pe care îl capătă opera sa, astfel înfăţişată. Proiectul poetic este limpede configurat, coerent şi are un mai puternic impact – ca poezie pentru poeţi – decât dacă opera e citită pe fragmente. Este, în paranteză, ceva tipic postmodern, ca întregul să aibă mai mult efect decât părţile, într-o poetică în care noţiunea de centru este aprioric relegată.

De asemenea, antologia Arme grăitoare (a se citi: arme-blazon, care depun mărturie despre condiţia celui care le întrebuinţează) înfăţişează opera lui Emilian Galaicu-Păun (şi) ca work in progress. Concept barochist, concordant şi el cu latura avangardistă a optzecismului autorului, care este probabil cel mai devotat procedeelor suprarealiste, dintre postmodernii noştri.

În fine, devine acum evident ceea ce, în volumele disparate, doar bănuiam. Şi anume, existenţa însăşi a unui program elaborat îndelung, a unui caleidoscop discursiv pe care Galaicu- Păun îl parcurge deliberat. Poezia sa, act de netăgăduită inspiraţie, în punctul de pornire (căci de-aici provine ludicul), devine act de construcţie, în procesul de textualizare, şi de deconstrucţ ie, în cel de lectură. Nu e o poezie simplă şi nu se adresează oricui, dar lectorul versat are parte de o experienţă indicibilă parcurgând, volum cu volum, din susul în josul şi, uneori, de la stânga la dreapta paginii întoarse, poezia densă şi pulsatorie a lui Emilian Galaicu-Păun. Nu e vorba de de-liricizare, ci de un lirism de factură intelectuală, declanşat de o meraviglia de natură lingvistică şi de un complicat sistem de trimiteri intertextuale.

Dar aspectul cel mai interesant al antologiei este că, după ce o citeşti cu creionul în mână, poezia aceasta, atât de complexă, devine transparentă, odată ce-şi livrează cheia. Iată un singur exemplu, dintr-o artă poetică: „«să ne ţinem de neamuri!», exclamă şi unii şi alţii, cei întunecaţi împotriva/ celor mai răsăriţi, deopotrivă de-ai tăi. om cu scaun la cap, într-un glas te poftesc să iei loc în/ capul mesei. şi după, să urci în picioare pe masă – copilul-minune/ vede lumea de-a curu-n cap; nu te uita în ochii lui să nu te răstoarne! – şi dacă nu-l ajungi, să te urci şi pe scaun, că d-aia ai fost invitat, şi abia după ce-l ai la mână/ cei de jos pot să-nceapă a roti, după acele ceasului, masa, pe cerc: «ora unu/ a venit, omu’ negru...»” (sang d’encre).

Metaforă bine învăluită a lumii anomice în care trăim, poezia postmodernă a lui Emilian Galaicu- Păun e scrisă pentru mai târziu. Antologia de autor Arme grăitoare nu e un început de clasicizare, ci un popas de etapă.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara