Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Cronică Literară:
„Optzeci de ani îmi pare în lume c-am trăit“ de Cosmin Ciotloş

Ioana Nicolaie, Lomografii, Bucureşti, Editura Humanitas, 2015, 320 pag.

Sub aparenţa unei scriituri mate, nespectaculoase, poezia Ioanei Nicolaie aduce la suprafaţă exact acel strat al realităţii interioare pe care poezia (cea din viaţă, care se trăieşte şi se locuieşte, nu cea din istoriile literare) e întotdeauna datoare să le exploreze. Am fost tentat să spun că e vorba de autenticitate, numai că, pe de o parte, cuvântul s-a demonetizat în ultimul deceniu (ajungând să însemne, „câte-aievea n-a visat”), iar pe de alta, chiar în stare pură, el nu acoperă decât parţial ceea ce defineşte, în substanţă, această literatură.

Departe de a fi o limitare sau o variantă a indigenţei formale, discreţia stilistică mi se pare, ca la Mircea Ivănescu, rezultatul unei viziuni codificate atent şi stăpânite la perfecţie. Oricâte transformări accesorii se vor fi petrecut între timp, de la Poză retuşată până la Autoimun, însuşirea fundamentală a poeziei Ioanei Nicolaie n-a cunoscut nici o mutaţie. Ea se opune cu fermitate şi consecvenţă tuturor valenţelor ostentative, tuturor exceselor, tuturor zgomotelor falsificatoare. Şi, fără a fi polemică, îşi spune propriul adevăr până la capăt. Ceea ce este esenţial şi absolut remarcabil.

E, totuşi, o formulă de succes, aceasta? Depinde. E, în orice caz, o formulă de o intensă originalitate. Îmi place mult modul în care Dan C. Mihăilescu o caracteriza nu demult: „amărăciune impetuoasă”. Şi îmi place nu numai pentru că e scurtă, decisivă şi imposibil de uitat, ci şi pentru că se pliază pe un întreg şi-l restituie întocmai, unitar. De obicei, cronicarii se rătăcesc în nuanţe, cultivă gândirea secvenţială şi îşi asigură arţăgos o postură vântătorescprudentă, ca şi cum ar aştepta capodopera sau (mai frecvent) paşii greşiţi. E o practică, în felul ei ridicolă, încă dominantă în publicistica noastră, din păcate atât de rutinieră. Neavând aşteptări de la ea (nu-mi pot pune speranţa în criticii care-şi suspendă intuiţiile şi care n-au, de fapt, nici un pic de imaginaţie), mă mulţumesc cu bucuria lecturii şi cu sentimentul reconfortant de solidaritate tacită pe care mi-l oferă puţinii comentatori cu care simt că împărtăşesc această bucurie.

Există mai multe căi prin care se poate ajunge la poezia Ioanei Nicolaie.

Cea mai directă şi, aş zice, mai adecvată masivei antologii (care însumează peste 300 de pagini) e aceea care pune în lumină coloana vertebrală, esenţial narativă, a cărţii. Lomografii poate fi, astfel, citită ca un roman cu cronologie fluctuantă, ce începe undeva în studenţie (într-un prezent al formării pe care postadolescenta de atunci se străduia să-l transcrie cât mai riguros) şi ajunge până în pragul anilor noştri, Autoimun datând din 2013. Pe parcusul acestui arc temporal, retragerile în cochilia copilăriei (totuşi sumbră şi de o luciditate devastatoare) fac parte din regula jocului: „Mii de zile identice,/ cu sarafane, şorţuleţe,/ containere lustruite sub resturi/ din acuarela întărită a norilor,/ mânecile de stambă ale fiecărei deşteptări,/ falca de bandaje a lunii/ spălând streaşina,/ trăistuţele brăzdate de vie uscată// fetiţelor li se deşirau rochiile/ oasele se-ntăreau dedesubt/ ca nişte bârfe bine înfoiate/ şi de nezdruncinat/ pe strada Republicii, pe strada principală// ştiam că la întoarcere/ unele pentru altele mă vor părăsi:/ un cântecel azvârlit în curtea evreicei,/ porcăriile desenate/ pe peretele auriu din faţa muzeului” (p. 101). Astfel de replieri sunt frecvente şi nu condiţionează numai cele două volume din 2002 şi 2003 (e vorba de Nordul şi Credinţa). Dimpotrivă, urme ale acestor replieri se pot întâlni pretutindeni. Semnificativ e că, făcând asta, vocea Ioanei Nicolaie nu se încarcă niciodată de fiori infantili, mimaţi mai mult sau mai puţin convingător (şi subliniez încă o dată calitatea de care vorbeam mai sus: conservarea intactă a propriilor adevăruri). Şi mai interesant e faptul că, atunci când se decide să împrumute voci, autoarea se instalează în trupul bătrânilor din sat, se încarcă de vârste pe care nu le posedă, de amintiri pe care le deţine doar auditiv, ca în marile poeme de felul întoarcerii sau al splendidului memorial intitulat Bunicul meu, Filimon. E consecinţa a ceea ce s-ar putea numi o înţelepciune spontanee, de o mobilitate extremă, care, de altfel, e şi garantul moral al acestei melancolii. Care n-are cauză, n-are contur (de unde şi titlul antologiei) şi n-are leac, care scapă analizelor şi psihanalizelor. Poemul Post-scriptum, ultimul din carte, nu e nici epilog trist, nici un happy end, ci o atitudinerezumat, cu atât mai frisonantă cu cât îi lipseşte urgenţa retorică a apocalipsei. Nu despre prăbuşire scrie Ioana Nicolaie, ci despre un echilibru surd, aidoma unei dureri:

„Am cinci ani sau poate patruzeci./ Am scris paginile acestea din teamă./ Am visat că escaladez pe lamelă,/ Iar ochiul nepământesc de deasupra/ Mă zăreşte sub marea lentilă./ Nu văd, deşi sunt încă în viaţă./ Întrerupătorul e alb,/ Smuls din firele de susţinere,/ Fiindcă aidoma unui fulger/ În curând va strălumina./ Nu înţeleg, dar sunt încă în viaţă./ Am treisprezece ani sau poate optzeci./ Am scris totul cu dragoste./ Am umblat cu tălpile goale,/ Sperând că voi putea cândva să încalţ/ Bocancii pe care timpul nu îi mai poartă” (p. 314).

A doua posibilă cale păstrează logica narativă de care vorbeam, dar mută obiectivul dinspre ansamblu spre episoade. Dacă Lomografii poate fi citită ca un récit, ca o gestă a fricilor unei femei de o sensibilitate agresivă, poemele care-o compun pot fi citite separat fără teama că sensurile obţinute prin acumulare se vor pierde. În fond, la scară mai mică (sau mai mare), poveştile (sau povestea) modulează încontinuu o apăsare sufletească la fel de irecuzabilă ca presiunea atmosferică. Această lectură „în două trepte” are cel puţin meritul de a ne dispensa la timp de păguboasa orientare tematică. Carnaţia acestei cărţi e atât de univoc încordată, încât a o mărunţi la nesfârşit şi a-i inventa iluzorii puncte de tensiune ar fi profund inutil. Criticul care-ar risca, de dragul propriilor tabieturi, o astfel de lectură n-ar face decât să repete uimirea lui Gherea, umilit de formidabila lecţie de filozofie pe care i-o predă Caragiale (întâmplarea e cunoscută şi n-o voi relua aici). Indiferent de ton, fluxul poveştii e acelaşi. Nu voi construi, deci, nici o ipoteză sofisticată despre poemele de dragoste din carte, contrapunândule celor drastic solitare. Nici despre textele de familie, vechi de o generaţie sau două (în fond, şi bunicul, şi mătuşa din cel mai recent volum execută aceeaşi partitură a deşertăciunii). Între un poem ca Într-un oraş de sclipici (p. 8) şi, să zicem, unul ca Amintindu-mi (pp. 136-137) nu există nici o falie. Cum nu există nici între acestea două şi un alt poem, unul dintre cele mai frumoase (şi mai tuşante) din Lomografii:

„Caldarâmul avea feţe nenumărate/ gene întoarse, părul vopsit/ şi era vară, vară,/ o vară zornăind în buzunare/ în aluniţele pielii/ şi-n piept// a fost apoi seară/ dar nu de-a binelea,/ deşi chioşcurile erau cadrilate/ iar fustele luceau la terase// a fost o altfel de seară/ cu buzele strânse/ privind un tramvai fără şine/ făcându-ţi totuşi cu mâna/ ca de pe un trotuar liber/ spre şoseaua-n construcţie/ ca de pe un coridor/ fără uşi/ spre ce mereu e-n afară// ca dinspre mine tânără/ spre un afiş de metrou,/ în care, pentru o clipă,/ mi-ai semănat” (p. 18). Doar o cezură le separă ca tonalitate, o sincopă de suprafaţă ce rezidă în accelerarea ritmurilor confesive.

Fiindcă, şi ajung acum la cea de-a treia posibilă abordare a Lomografiilor, cu toată înclinaţia lor narativă, poemele de aici conţin imagini de un lirism care le face memorabile şi dă măsura excelenţei poeziei Ioanei Nicolaie: „cerul spart de deasupra/ precum cimbrul s-a fărâmat”, „între dealurile de celofan/ bruma ca o piatră preţioasă”, „singurătatea-i atunci/ când părul ţi-e pe jumătate tăiat/ sau mult prea ud şi căzând la atingere”, „copiii duc ca nişte prune-n sân/ zâmbetele noastre stinghere”, apoi, potenţând un poem din care am citat deja, „şi-n ce loc singurătatea/ nu e doar sfâşierea îngheţată/ a unui fular mult prea gros”, „ca sufletul ce nu mai poate să se bată/ căci basculanta a ieşit din carieră/ şi deja şi-a răsturnat bolovanii,/ ca un munte, pe el”. Bineînţeles că, la o lectură neatentă, aceste cristale fine se dizolvă instantaneu şi devin aproape insesizabile. Tot aşa cum se dizolvă şi cadenţa cu totul specială, amintind de alte cadenţe speciale din poezia română (atât de faimoase încât nu le mai numesc), a unor versuri ca acestea:

„Cine să se suie astăzi în pod/ Cu valiza proaspăt făcută?/ Cine să-şi mai aducă aminte/ Că n-a apucat să pună nimic/ În singura ladă de zestre/ Ce i s-a dat?/ E un zgomot continuu/ Mamele se trag tot mai în spate,/ Dar micuţilor nu le mai ajung/ la genunchi/ Căci bariera-i aici,/ niciodată blocată// Chiar dacă umăr la umăr/ Nu vrem să ne-atingem/ de ea” (pp. 237-238). Şi nu sunt singurele artificii subtile, melodioase, jucându-se cu gamele şi cu topica, din poezia Ioanei Nicolaie. Ele abundă, sunt la vedere (de peste cincisprezece ani), dar nu ocupă prim-planul. Pentru că prim-planul aparţine forfotelor lumii literare, cu care, spre cinstea ei, literatura adevărată nu vrea să aibă de-a face.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara