Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Ochiul Magic:
Ochiul magic de Cronicar

„Carte frumoasă, cinste…“

Au apărut recent mai multe cărţi de poezie valoroase, asupra cărora ne simţim datori să atragem atenţia cititorilor. La Editura Academiei Române, unul din cei mai de seamă reprezentanţi ai generaţiei 60, Ion Gheorghe, publică o antologie semnificativă din lirica sa, sub titlul O sută şi una de poezii. Versurile sunt completate de o selecţie de repere critice, care conţine texte semnate, între alţii, de Lucian Raicu, N. Steinhardt, Ion Negoiţescu, Eugen Simion, Ion Pop şi Petru Poantă.  La Editura Cartier din Chişinău vede lumina tiparului un foarte elegant volum de poeme alese din opera lui Mihai Ursachi (selecţia îi aparţine lui Lucian Vasiliu, care semnează şi eseul introductiv, Poezia ca armonie cosmică.)  La Editura Paralela 45, un excelent poet optzecist, Ioan Moldovan, publică un amplu volum, Opera poetică, reunind întreaga sa poezie, de la prima plachetă, Viaţa fără nume (1980) şi până la volumul din anul 2014, Timpuri crimordiale. Prefaţa cărţii e semnată de Al. Cistelecan şi volumul se încheie cu un grupaj de consistente referinţe critice.  În fine, La Tracus Arte, un poet de o factură singulară, Marian Drăghici, îşi republică, la 20 de ani de la apariţie, volumul Lunetistul & cocoşul de tablă, într-o ediţie revăzută, cu postfaţa unui tânăr critic, Gabriel Nedelea. Cu aceste culegeri de poeme în faţă, nu avem cum să spunem altceva decât: „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris/ Încet gândită, gingaş cumpănită…”


Efectul de ecou: Orizont (nr.12)

Ne propunem ca, sub titlul Efectul de ecou, să reproducem acele texte din presa culturală care prezintă un interes deosebit şi merită un feedback. Dorim astfel să dăm un semnal că între revistele de cultură există dialog şi nu domneşte, aşa cum pare adeseori, vorbirea în deşert. Ne-am oprit de data aceasta asupra unei discuţii, din revista ORIZONT nr. 12/ 2016, pe care Cristian Pătrăşconiu o poartă cu Vladimir Tismăneanu (după toate semnele, interviul face parte dintr-o serie): „Cristian Pătrăşconiu: Şi, mai departe: ce facem cu «fantomele» comunismului? Şi, în genere, cu «fantasmele salvării»? Vladimir Tismăneanu: În ultimii ani, au renăscut aceste fantasme ale salvării. Surprinzător, vedem resurecţia lor în ţări care păreau «garantate» din punct de vedere al ireversibilităţii democratice (Ungaria, Polonia, Franţa şi, iată, chiar Statele Unite). Nu e vorba aici de revenirea fantomelor comunismului, ci mai degrabă de combinaţii sincretice, de ceea ce numesc barocul stalino-fascist. Rusia este un caz aparte pentru că, din păcate, decomunizarea a fost oprită încă din perioada Elţîn (lucru probat în scrierile Mashei Gessen şi ale altor autori). Este de notat îngemănarea dintre corupţia politică şi aceea economică pe fondul unui cinism care nu conteneşte să facă ravagii. C.P.: Amândurora ne place formula pe care, bunăoară, Horia-Roman Patapievici o foloseşte foarte des: «claritate morală». De ce, în privinţa nazismului, avem aşa ceva, iar în privinţa comunismului suntem încă departe de un asemenea verdict? V.T.: Declaraţia de la Praga din 2008, iniţiată de Václav Havel, Vitautas Landsbergis şi Joachim Gauck, propune exact depăşirea clarobscurului care continuă să învăluie administrarea trecutului comunist, nu mai puţin atroce decât acela fascist. Din păcate, deşi Raportul Final a oferit sugestii fezabile privind iniţiative legislative menite să salveze memoria şi adevărul, inclusiv legea lustraţiei, la nivel parlamentar lucrurile au fost tergiversate, amânate şi chiar sabotate. C.P.: Altfel spus: de ce diverse elemente din punctajul hardcore al viziunii comuniste revin puternic, fie şi în forme sublimate? Ce e acolo, în ele, încât par aşa de greu de refuzat? V.T.: Ideatic vorbind, comunismul este o specie a genului numit socialism. Oricine i-a citit pe Marx şi Engels, ca să nu mai vorbesc de Lenin, Stalin, Mao, Che Guevara etc., ştie că mitul esenţial al comunismului este acela al societăţii fără clase. Aşadar, vorbim de utopia egalitară. În numele acestei egalităţi, s-a purtat un război social împotriva a tot ceea ce amintea de ordinea economică şi spirituală clădită de burghezie. Rădăcina acestei atitudini se află în resentimentul social, în cultivarea unei viziuni autovictimizante şi blamarea Celuilalt (burghez, chiabur, intelectual şovăielnic) pentru toate păcatele lumii. C.P.: Şi mai nuanţat: cum îţi explici că neomarxismul pare să fie, nu doar în Vest, ci şi, tot mai mult, la noi, în România, o modă puternică? Asta, în ciuda faptelor care au decurs, în trecutul recent sau mai îndepărtat, din diversele maniere de a pune în practică asemenea idei. V.T.: Modelele, apetenţa pentru ceea ce este fashionable, nu durează mult. Nici măcar pe malul stâng al Senei. Astăzi, idol este Sartre, mâine Althusser, poimâine Badiou, şi aşa mai departe. În cazul României, o spun cu deplină responsabilitate intelectuală, avem de-a face cu un mimetism steril, ori, dacă preferi, cu o sterilitate mimetică. Psitacismul logoreic nu a generat şi nu poate genera contribuţii demne de luat în seamă. Nu ştiu măcar o lucrare neomarxistă din România care să fie altceva decât o reluare şi o prelucrare epigonică a unor idei vestice prea puţin digerate.” Motivaţia alegerii noastre pentru rubrica Efectul de ecou este simplă şi evidentă. Temele puse în dezbatere de cei doi politologi sunt de interes şi ar trebui să ne preocupe, să ne îngrijoreze pe toţi: glisarea surprinzătoare a unor ţări de democraţie consolidată spre un populism şi un naţionalism periculoase amândouă, ca şi întoarcerea, persistenţa ideologiei comuniste (chiar şi aşa, la modul superficial-mimetic) în mentalul colectiv, după ce şi-a trăit un atât de răsunător eşec istoric.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara