Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Ochiul Magic:
Ochiul magic de Cronicar

cărţi noi

Noul an ne-a adus la redacţie o tolbă plină de cărţi recent apărute, dintre care am reţinut câteva titluri promiţătoare. Bogdan Ghiu, importantul scriitor optzecist, scoate la Editura Cartea Românească două volume care ni-l prezintă în dublă ipostază, de poet şi de eseist: Opera poetică (prefaţată de Ion Bogdan Lefter) şi Totul trebuie tradus. Noua paradigmă (un manifest). Într-o ofensivă editorială se află şi Doina Ruşti, care apare la Editura Polirom, într-un singur an, 2017, cu trei volume de proză: Fantoma din moară (reeditat în colecţia de succes Top 10+) şi două romane noi – Mâţa Vinerii şi Logodnica. Un roman semnează şi Nicolae Stan la Editura Junimea, Agonia lui Constantin (cu prefaţa lui Ioan Holban). Am reţinut şi câteva cărţi de versuri: în primul rând, la Editura Şcoala Ardeleană, o amplă şi elegantă antologie din lirica lui Grigore Arbore, Apa de zăpadă (prefaţă de Ion Pop, portret critic al autorului de Mircea Popa şi postfaţă de Răzvan Voncu); apoi, un volum de Radu Sergiu Ruba, Nu înţeleg ce mi se-ntâmplă (apărut la Editura Charmides) şi, în fine, la Editura eLiteratura, Fel de învăţături. Patruzeci şi patru de poeme de Cristian Liviu Burada. Să semnalăm şi o antologie de proză, apărută la Sofia, în limba bulgară, sub titlul Manevre potrivite pe timp de ceaţă, reunind 21 de prozatori români, în traducerea Vaninei Bozikova şi în selecţia lui Aurel Maria Baros şi Marius Miheţ. Încheiem seria de noutăţi editoriale cu volumul de la Humanitas, Nuvele pentru un an de Luigi Pirandello, în traducerea lui Mihai Banciu şi Florin Chiriţescu şi cu selecţia textelor, prefaţă, cronologie şi note de Miruna Bulumete. Lectură plăcută!


necesare lecţii de istorie

În revista 22 (nr.1/ 2018) putem citi un interviu foarte interesant pe care noul nostru coleg de redacţie, Cristian Pătrăşconiu, i-l ia lui Thierry Wolton, „ziarist, eseist şi istoric francez, cercetător de prima mână al Gulagului sovietic şi al Chinei comuniste“. Dialogul stă sub un titlu inspirat: „Comunismul şi nazismul sunt cel puţin veri primari, dacă nu chiar fraţi gemeni“. Vorbind despre victimele comunismului, Thierry Wolton face această observaţie de profunzime: „Pentru mine, victimele sunt esenţa însăşi a comunismului.“ Întrebat fiind cine sunt complicii comunismului, răspunsul său e clar: „Toţi ceilalţi. Cei care nu au fost la putere, membrii acestor partide, militanţii pentru ideile comuniste. Foarte mulţi, de fapt. (…) Complicitatea este uriaşă. Acum, mulţi dintre cei care au fost complici se scuză spunând că înainte au crezut sincer în idealurile comunismului. Dar nu vor să-şi aduc aminte cum atunci, pe când credeau sincer în aceste idealuri, votau, în comitetul lor din fabrică, pentru trimiterea în lagăr, probabil la moarte, a colegului lor de muncă… La fel, intelectualii care preferă să rămână la partea idealistă, înaltă a comunismului şi să închidă ochii la faptele comunismului. Sunt complici şi ei. Ca să închei: pentru că această complicitate este generală, toată lumea are conştiinţa încărcată.“ Din acelaşi număr al revistei, am remarcat şi articolul despre stahanovismul sovietic, semnat de Armand Goşu: „Şi totuşi, stahanovismul nu este despre creşterea producţiei. Pentru că, în realitate, această mişcare a stricat lanţul de producţie, a deteriorat calitatea produselor şi a creat blocaje. Stahanovismul a avut un impact negativ asupra productivităţii şi asupra performanţelor economice generale. Atunci, de ce a fost promovat intens de autorităţi? Cercetătorii occidentali care au studiat fenomenul spun că mişcarea avea, în primul rând, o funcţie politică. Stahanovismul a creat o castă de muncitori privilegiaţi.“ Acestea sunt lecţii de istorie pe care ar trebui negreşit să le înveţe şi anumiţi oameni din generaţiile recente, care promovează idei de stânga extreme, fără să ştie ce grozăvii au provocat ele în secolul trecut.


efectul de ecou:
revista ARCA (nr. 10-11-12 / 2017)

Am ales pentru rubrica Efectul de ecou editorialul intitulat Despre „Amurgul manuscriselor“, publicat de Vasile Dan în revista arădeană Arca. Pornind de la gestul directorului revistei noastre, Nicolae Manolescu, de a-şi dona manuscrisele Bibliotecii Judeţene din Bistriţa (conduse de Ioan Pintea) şi de la textul său din România literară, prin care anunţa decizia de a face această donaţie, redactorul-şef al revistei Arca scrie un articol foarte bun, de implicare, de asumare a unui cod de valori atât de ameninţat în vremea din urmă:

„Aşadar, marele critic îşi dăruie manuscrisele marilor sale cărţi – cînd acestea, manuscrisele, şi-au pierdut, din nefericire, chiar rostul lor de a fi, substituite fiind de impersonalele printuri. O face într-un moment dificil şi ingrat pentru instituţia literaturii înseşi marginalizată de interesul tocit şi nătîng al unui public, din ce în ce mai numeros, captivat prea mult de spectacolul cacofonic hedonist, parcă omniprezent, dar şi ruinat din interior de asediul unor noi literaţi (nota bene!, nu spunem toţi) ignari şi fuduli, cu spatele, deliberat, la valori sedimentate ale trecutului, dar mai ales ale prezentului.

Gestul marelui critic vine apoi într-un moment în care Nicolae Manolescu, preşedintele Uniunii Scriitorilor din România, a fost tîrît în zeci de instanţe pentru cauze absurde: rostul, legitimitatea, actele de identitate şi fiinţare ale USR, de către veleitari literari penibili sau frustraţi, unii datorînd totul, inclusiv debutul lor literar şi apoi primele cronici de legitimare valorică, dlui Nicolae Manolescu. Felicitări unei instituţii admirabile, Biblioteca Judeţeană din Bistriţa, conduse de un om adecvat poziţiei pe care o ocupă, cu gust, cultură şi sensibilitate, poetului Ioan Pintea, care a fost atît de inspirat producînd, prin achiziţia manuscriselor Nicolae Manolescu (peste 14 000 de file), un adevărat eveniment de cultură şi un punct de atracţie irezistibil pentru instituţia cărţii bistriţene.“


întrebare despre paradis

revista ORIZONT ne face o foarte plăcută surpriză în numărul său de sfârşit de an (nr. 12), găzduind pe nu mai puţin de cinci pagini un eseu excepţional, Unde s-a dus paradisul?, de Horia-Roman Patapievici. Textul, splendid, impresionează prin subtilitatea gândirii, prin conexiunile culturale de anvergură, prin acurateţea demonstraţiei, ca şi prin uşurinţa şi firescul cu care autorul îşi poartă cursa de maratonist prin mari opere şi mari autori. Este un subiect greu care, ajuns sub pana lui Horia-Roman Patapievici, devine seducător pentru orice cititor obişnuit cu aerul tare al înălţimilor. Reproducem un scurt pasaj, ca invitaţie la citirea integrală a acestui studiu antologic: „Paradisul, celest ori terestru, escatologie ori Vârstă de Aur, fie că se află la sfârşit, fie că se află la început, pretinde un anumit tip de percepţie senzorială, care poate fi numai a simţurilor paradiziace. În starea lor paradiziacă, simţurile beau din materia lumii, se hrănesc cu ea, aşa cum credinciosul se hrăneşte cu trupul euharistic al lui Hristos, la liturghie. Teza mea este că atunci când e cu adevărat mare, arta resuscită, în om, simţurile paradiziace; iar ca să o percepi şi pricepi cu adevărat ai nevoie de ele; ca să o „vezi“ aievea trebuie, precum Dante cu materia paradisului, să o bei cu ochii, să faci cu materia ei transsubstanţiere. Altfel spus, educaţia prin artă constă în resuscitarea paradisului. O altă formulare a tezei mele este următoarea: arta mare pretinde un tip de contemplare care activează în noi simţurile paradiziace. Această activare ne duce mintea în paradis şi o face să-l retrăiască.“

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara