Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Actualitatea:
O proză cadenţat-picturală de Irina Petraş

György Dragomán, Rugul, traducere de Ildikó Gábos-Foarţă, Editura Polirom, Iaşi, 2015, 342 pag.

György Dragomán este un pictor desăvârşit, cu o excelentă ureche muzicală. Asta mi-am spus în gând după lectura primelor pagini din Rugul. Am descoperit apoi mărturisirea sa dintr-un interviu: „eu sunt foarte vizual şi văd totul în imagini, chiar şi lucrurile care nu apar pe hârtie sau tot ceea ce rămâne pe dinafară”. Gy.D. reuşeşte performanţa privirii creatoare (pe care o identificasem altădată la un Camil Petrescu) „parazitând” un personaj.

Naratorul îşi aşează tabăra în vecinătatea strânsă a instrumentelor de privit ale fetiţei de 13 ani – ochi, simţuri, creier, sentimente, toate tulburi fiindcă este o viaţă începătoare, tatonantă. Autorul suspendă timpul comun, care consumă, şi oficiază într-un veritabil timp al genezei. Preadolescenta nu are prejudecăţi, iar judecăţile sale sunt abia născânde, provizorii, remaniabile. Priza la lume se produce fragmentar, cu emisii telegrafice într-o alertă surdinizată. O transmisie în timp real, sugerată perfect. Jurnalul se scrie/se trăieşte sub ochii noştri, din aproape în aproape. Ca în Drumul egal al fiecărei zile, romanul Gabrielei Adameşteanu, viaţa e o foşnire, o textură de imagini, miresme, zvonuri. Primul cuvânt al cărţii e, nu întâmplător, „aştept”: „Aştept. Mă uit pe fereastră, văd parcul. De-a lungul aleii, de-o parte şi de alta, în vârful plopilor golaşi, păsări negre. Ciori. Mă uit la ciori. Aştept. […] Mă uit la copaci, nu vreau să mă gândesc la ei şla părinţii morţiţ. Aştept. În sfârşit, uşa se deschide. Directoarea îmi spune că pot să intru. Intru”. Din aceşti paşi mici, tărăgănaţi către ceilalţi, dar şi către sine se iveşte o ţesătură magică. Urzeala ei amestecă date concrete, de o realitate clară, netă şi cu atât mai absconsă, cu divagări fantasmatice, alunecări în visul cu ochii deschişi şi în povestea „ca-şi-cum” care să introducă o ordine măcar provizorie în buimăceala colorată, super-senzitivă şi amorţită a adolescenţei. O curiozitate avidă e supusă ralanti-ului metaforal, obligatoriu când dorinţa de a înţelege e mai mare decât cuprinderea minţii tinere. Recursul la descrierea infinitezimal-cadenţată introduce o perspectivă nouă acolo unde totul părea definitiv clasat. Veşnicia se atinge prin intermediul privirii aţintite asupra trecătorului. Ea atrage după sine aparenta lentoare a ritmului, încetineşte curgerea în bucle descriptive, tot atâtea ancore în real. De spus aici, imediat, că româna excelentei traducătoare Ildikó Gábos-Foarţă e, poate, vinovată de melodia hipnotică a frazei, de transformarea cuvântului, sub ochii cititorului, în culoare, umbră, perspectivă. Nu ştiu cum sună cartea în maghiară, dar pot afla uşor.

Ca şi în cazul Regelui Alb şi al lumii privite/descrise prin ochii unui băieţel de 11 ani, nici în Rugul nu avem de-a face cu un roman cu teză, alta decât general-omenescul. „Am vrut să scriu o carte care să fie reală în sensul psihologic, am vrut să examinez cum teama şi opresiunea pot coexista cu libertatea într-o societate unde libertatea n-ar trebui să existe”, mărturisea prozatorul la apariţia Regelui alb, şi revine la apariţia Rugului: „Ceea ce vezi când eşti copil şi adolescent îţi influenţează puternic personalitatea. Pentru mine a fost un exerciţiu neobişnuit să încerc să-mi amintesc şi să pun pe hârtie tot ce am văzut în oraşul acela… În Rugul analizez ce se întâmplă cu noi atunci când ne cucerim libertatea. Mai mult, un adolescent percepe mult mai acut o astfel de problemă, pentru că ea e strâns legată de căutarea propriei identităţi.” În plus, dramele sunt povestibile doar dacă învelişul poate transforma strict personalul în general-uman: „Ai voie să-ţi împărtăşeşti cele mai dureroase experienţe numai în aşa fel încât cel care le aude să aibă impresia că i s-au întâmplat chiar lui, că sunt propriile lui experienţe”.

Îmi place să-mi amintesc că numele autorului înseamnă tălmăcitor. Dragomanul are un instrument(ar) foarte bine acordat. Alerteţea emisiilor e dublată de ecouri prelungi, ambigue. Cuvintele sugerează dinamica gândului în mers prin succesiune mitraliată, prin cadenţă şi neastâmpăr. Ochiul tânăr îşi lasă, precaut, loc de întors. Drumul spre sine e urmat cu o încăpăţânare calm-încordată, care înregistrează, ca într-o colecţie, orori ale vârstei mature sub vremi, trădări, laşităţi, minciuni, labilităţi morale, resentimente, răzbunări. Acestea sunt fundalul estompat al exerciţiilor de construire a identităţii. Nu ele dictează. Deasupra lor stau, mai drept şi cu un mesaj mai bogat fiindcă deschis, desenele rapide ale bunicii în făina risipită pe tăblia mesei: „Bunica zice că […] suferinţa ne ajută să ne amintim, dar în aşa fel că nu reţinem numai durerea, ci totul, pentru că trebuie să ne amintim totul, pentru că doar atât avem, ceea ce ne amintim, ceea ce uităm nu mai există, dispare din trecut, dispare de pe lume”. Orice loc al memoriei se reanimează sub imperiul unei „exigenţe actuale”. Emma înaintează cu uimiri şi mici spaime în propriul ei destin crescător, dar, totodată, prin povestirile bunicii, introduse cu italice în roman, reconstituie trecutul. Istoria încetează a fi un depozit de lucruri ieşite din uz. Resuscitată dinspre prezent, ea întemeiază, asigură rădăcinile necesare unei comunităţi pentru a merge mai departe. Tensionate, contorsionate, ele capătă accente noi, o nouă doză de mister, de ambiguitate, de relativism, dar, salvate fiind prin rostire, devin rugul unei re-naşteri: „Se poate să fi fost aşa, zice, dar la fel de bine se poate să nu fi fost. E posibil ca toate să se fi întâmplat complet diferit, mult mai banal”. Şi „nu se ştie dacă există vreun adevăr.” Nu unul cu majusculă. Dar există puhoiul adevărurilor umane mărunte şi parţiale. Ele contează.

Născut în 1973 la Târgu Mureş, stabilit în 1988 în Ungaria, Gy.D. are şi experienţa directă, autobiografică, a copilăriei şi preadolescenţei în România comunistă, dar, totodată, şi experienţa postdecembristă a celor din întreg Estul Europei. De aici concreteţea palpabilă a detaliilor, autenticitatea lor. Harul prozatorului înalţă toate ingredientele datate istoric şi geografic la cuprinderea generalumanului, asigurând valabilitatea estetică exemplară a depoziţiilor sale.

Procedeul predilect este descrierea. Situarea omului în lume se petrece la modul profund prin descriere, adică prin îmbrăcarea substantivelor întro textură de adjective, prin recurs la verbe oarecum statice, absolut necesare pentru a contempla, a reflecta, a emite ipoteze. Dar privirea treptatcreatoare îşi asociază şi verbe dinamice, active, lumea desăvârşindu-se într-o zbatere continuă sub ochii descriptorului. Contrafortul pictural al cărţii susţine admirabil arhitectura romanescă fragilă şi temeinică în acelaşi timp. A desena (cu creionul ori cu cuvântul ori cu furnicile adunate pe urma dulce a palmei tale) înseamnă a-ţi aduce aminte: „Îmi aduc aminte de Tata, în copilărie, ori de câte ori visam urât, el îmi spunea că pot să scap de coşmaruri numai desenându-le”. Mâna fetiţei desenează inocent, alunecând cu cărbunele pe hârtia albă, ca sub impuls genetic asumat, şi află că o linie e doar o linie, „chiar dacă vrea să fie mai mult”, dar doar de tine depinde ca această linie să prindă viaţă. Desenul mereu reluat al nucului bătrân nu e întâmplător. El sugerează discret chiar legătura trecutului cu prezentul şi viitorul: „Crengile nucului par să spargă în aşchii cerul plumburiu, e ameţitor să vezi cum vântul le modifică încontinuu configuraţia”. „Nucul e acolo, pe hârtie seamănă cu o dansatoare cu o mie de braţe care tocmai a revenit pe pământ după un salt înalt.” „Desenez linii în jurul luminii”. O linie e o linie, dar, dacă mâna prinde ritmul, ea poate realiza minunea unui copac viu, con-figurând sensuri. Tot astfel, memoria, cuvântul: „Bunica zice să ţin minte că de uitat e uşor să uiţi. […] Mă priveşte în ochi, zice că uitarea e ca un blestem care apasă pe umerii tuturor”. Degetele scrijelesc până la durere, sub ochii bunicii, în făina de pe masă: „Bag degetul în făină la fel ca ea, îmi mişc braţul la fel ca ea, sub degetul meu fulgerul prinde contur.” Când uiţi, desenele din făină sunt doar mâzgăleli care anunţă moartea. „Îmi aduc aminte de tabloul cu gratii al Tatei, ăla era altfel decât toate celelalte, pentru că avea o singură pată mică de lumină printre toate gratiile alea multe şi negre, adesea l-a luat şi l-a prins cu piuneze pe perete, uitându-se îndelung la el, în timp ce frământa printre degete o bucată de cărbune, atunci îmi era teamă că va înnegri şi acea unică pată de lumină.”

Recursul la pictural ca supapă şi relansator scriptural-existenţial îmbogăţeşte toate segmentele acestei extraordinare poveşti rotitoare despre identitate şi rost: „mă uit în pământ, încerc să urmăresc cu privirea spaţiile negre dintre bucăţile de parchet îmbinate strâmb. E un zigzag lung, se extinde, se ramifică, urmăresc un singur traseu, privirea-mi alunecă încet, urmărindu-l, traseul deviază, descrie o spirală colţuroasă, se întoarce de unde a pornit. ş…ţ Încep să vorbesc, ce-a fost a fost, le spun, cu toate că ştiu că nu-i adevărat, că-i o minciună gogonată, n-a trecut şi nici n-o să treacă.”

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara