Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Actualitatea:
O poezie aparent atemporală de Constantin Cubleşan

E aproape neverosimilă existenţa azi, la noi, a unui poet care scrie şi vibrează emoţional cu atâta putere în trăirea evenimentelor firii din universul vegetal şi tradiţional-rural, transilvănean în speţă, cum este Eugeniu Nistor.

El nu doar ştie că veşnicia s-a născut la sat, dar se revendică necontenit din această geneză, în care îşi identifică prezenţa şi din care îşi adapă (ca să folosesc un cuvânt neaoşist) aproape întreaga creaţie. Pare astfel rupt, sau numai dezinteresat de asaltul atâtor experimente formale, lexicale, imagistice ş.a. care ne marchează lirica actuală, din revistele şi volumele propuse spre lectură unui public şi el teribilist, puţin educat estetic şi mai ales dispus, cu ostentaţie, a renunţa la orice legătură cu un specific autohton, încă ţărănesc.

Versul său este limpede, melodios, cantabil (în cea mai mare parte), înrudindu-se (făcând parte din aceeaşi familie de poeţi) cu contemporanii săi Ion Horea, Ioan Alexandru şi, dacă e s-o spunem pe cea dreaptă, cu înainte mergătorul, de odinioară, Mihai Eminescu. Consecvent cu sine însuşi, de la volumul de debut din 1980 şi până la actuala, masiva antologie, de peste 600 de pagini, cuprinzând toate volumele de până acum (şase la număr), Glose din râul fără sfârşit (Editura Ardealul, Târgu-Mureş, 2015), domnia sa şi-a impus o personalitate distinctă şi originală, nici vorbă, tocmai prin perseverenta evocare a ţinutului natal, prin extensie a râului şi ramului de pretutindeni din ţară („Avem în suflet codrul de alun,/ în oase ducem gliile de-acasă,/ în ochii noştri se mai vede-un drum,/ pe care vin strămoşii de la coasă…// Ar trebui să stăm sub un stejar,/ ca s-auzim ţărânele cum cântă/ şi cum visează mâna de plugar / acele holde mari ce se frământă” – Moştenire), definindu-se cu seninătate: „Din apă şi pământ eu sunt făcut – / natură vie, fiinţă efemeră,/ dacă-mi dezbrac veşmintele de lut / pot fi lumină, vânt, flacără, sferă…// Dar sunt aici, prin golf cutreerând / ca primul om de la-nceputul lumii,/ pe frunte-mi cade soarele prea blând / şi sufletu-i ferice-n coaja humii…” (Golful paradisiac).

Criticul literar Nicolae Manolescu remarcă, în cele câteva rânduri de pe copera a patra a masivei antologii Glose din râul fără sfârşit, „simplitatea evocărilor lirice”, declinându-şi preferinţa pentru primele trei cărţi de versuri ale lui Eugeniu Nistor (Primăvara pe o bicicletă albastră, Elegii transilvane şi Glosele râului), incitante tocmai prin „elegiile lor ardeleneşti şi giuluşeşti, într-o tradiţie veche şi nobilă de poezie românească de dincolo de munţi. O poezie... ardeleneşte aşezată, emoţionantă şi limpede ca Mureşul cel lin curgător”.

E o robusteţe calmă în toată această rostire de sine, mereu comunicând, prin canale freatice de vieţuire, cu locurile natale (satul său cu nume ca de alint: Giuluş), cu natura, cu anotimpurile în care vremea se decantează imperturbabil: „Mi-a trimis mai deunăzi primăvara scrisori,/ îmi scria despre-un cer legănat de aprilie,/ arcuit cu mirare sub un şir de cocori,/ care – foarte probabil – se-antrenau în familie (…) Îmi scria despre felul în care tremură iarba,/ ca o vulpe speriată cu blana de pluş – / eu simţeam cum un deal îşi îngândură barba/ şi cum lumea-amintirii trece lin prin Giuluş” (Caligrafii de aprilie). E şi o melancolie aici, ca atitudine, ca stare firească a temperamentului său nostalgic, ce revine statornic în versuri, ca un dat, ca o condiţie existenţială:„Nu poţi ucide/ melancolia poetului,/ când în lacrimi se clatină/ creanga făgetului,/ când umerii serii,/ pe dealuri, sunt uzi,/ şi prin ochiul geometric,/ al toamnei, trec sturzi” (Melancolia poetului). Însuşi sentimentul dragostei, al iubirii e legat de freamătul naturii, cheltuindu-se într-o contopire cu firea, într-o delicată şi tandră ipostază eminesciană: „În ochii tăi, ca o lagună,/ se clatină iar trestii verzi –/ ce crâng din amintire sună,/ în ce foşnire te mai pierzi? (…) Ce iarbă, doamne, ne adună/ când trece vara de amiezi?/ Dar după vânturi şi furtună/ ori după albele zăpezi?// Din ochii tăi, ca o lagună,/ ne vor uimi iar trestii verzi!” (Uimire).

Toată poezia lui Eugeniu Nistor stă sub semnul întoarcerii spre acel tărâm edenic al copilăriei, al copilăriei umanităţii la urma urmelor, pe care îl rememorează înfiorat, cu delicateţe, în retrăirea bucuriilor de viaţă pură, acolo în mijlocul mediului natural de care nu se poate desprinde, resimţindu-l pulsând în sine ca pe un dat predestinat al devenirii, chiar dacă sentimentul înstrăinării îl mai încearcă uneori: „Nu-i nimenea în plânsul ierbii,/ doar apa murmură pe prund,/ de-argintul brumelor ce vin/ unde-aş putea să mă ascund?/ În care clopot de arţar,/ În care fluier de alun?/ Nu-i nimenea şi apa Văii/ se varsă parcă peste drum…/ Să trec dincolo nu mă-ncumet,/ că înc-odată s-ar putea/ ca de pe uliţi să se-ntoarcă/ şi să mă strige cineva…/ Şi-apoi mi-e sufletul în lanţuri/ şi gândurile-mi sunt în frâie/ şi, dacă trec prin amintiri,/ mă arde roua la călcâie…” (Mă arde roua).

Oraşul e şi el perceput tot prin raportarea la zbuciumul firii („Ziduri străvezii,/ străzi sfâşiate de vânt” – Oraşul, sau: „pe străzile desculţe,/ scâncesc mestecenii/ dezbrăcându-se…” – Citadină etc.), în acest ambient nimic nu pare a fi străin scurgerii timpului, într-un ritm ancestral: „Decembrie coboară peste-oraş,/ seara-i un somn ce-alunecă prin parcuri,/ zăpezile cad grele, fără glas,/ şi scârţâie sub paşi ca nişte arcuri.// Arborii în jur sunt numai vise,/ aleile se-ngroapă în zăpezi,/ sub frunte gândul iscă diocezi/ şi-oraşe mari, cu porţile deschise…” (Decembrie). Şi-a asumat astfel condiţia unui cântăreţ al Ardealului („Suflete al meu ce stărui/ să te culci pe-aceste foi/ şi-ai vrea lumii să te dărui/ în amurgul dintre ploi,// ori pe bulgări de lumină,/ la creneluri dulci de deal,/ când pe-o prispă de arină/ ninge iarăşi în Ardeal…”(Caligrafie), dar rezonanţe din acest univers se regăsesc şi atunci când referirea poetică se face la marele carusel al lumii unui trecut dramatic: „pe pietrele veacului/ nu era, deloc, uşor să exişti!” (Cântecul amintirii). Uneori songul său are armonii trubadureşti, poetizând reverenţe de dragoste pentru iubite cu prezenţe fantasmatice: „O, ce sprinţară, ce dulce şi caldă era Ama-Amalia,/ sfioasă, modestă şi blândă – / eu o visam, noapte de noapte,/ cum aleargă desculţă şi goală/ pe-o plajă fierbinte din Australia…/ Căci valuri stârnea prin sufletul meu, Ama-Amalia” (Imaginare ţărmuri). Desigur, o anume apropiere de poezia blagiană aduce în meditaţiile sale un cuantum discret de filosofare. E însă o poezie de-acum mai cerebrală, care-l prinde mai puţin, după gustul meu, încărcată de un anume livresc, e drept, de bună calitate. Chiar şi atunci când sensurile existenţiale se ascund în versuri de o volută ludică: „Eu văd ceea ce văd,/ Tu vezi ceea ce vezi,/ Eu (poate) nu văd/ ceea ce vezi tu,/ Tu (poate) nu vezi/ ceea ce văd eu./ Deci:/ nu putem cuprinde/ în cerul privirilor noastre/ întreg adevărul!” (Un fel de silogism).

La o privire superficială, poezia aceasta poate părea drept atemporală. Dar cine caută a o percepe astfel se înşală. Pentru că există în fibra ei de profunzime o comuniune cu veşnicia (ce vreţi, o mai acută ancorare în actualitatea permanentă?!) prin tocmai această trăire/ retrăire continuă într-un cadru de puritate naturală, exultând în ritualica înstăpânirii acesteia, a naturii, în măreţia ei primordială, în care însăşi munca dedicată fertilitării pământului e o sursă de poezie existenţială. Pe asemenea coordonate întoarcerea într-un timp revolut, într-o asumare a destinului său legat de părinţi, de strămoşi, primeşte o anume măreţie a gesticulaţiei simple, ţărăneşti (cât încă mai putem vorbi de ţărani ca de o permanenţă, de o perenitate în haloul autentic al istoriei noastre): „Mai vino, tată,-n iarba cea de dor/ să ne mai punem coasele să cânte/ şi până tace murmuru-n ulcior/ şi până prinde ochiul să se zvânte.// Mai vino, tată, eu te-aş- tept tăcut,/ am iarba-naltă cursă în privire – / cristeii-aceia ca prin vis i-aud,/ ca un ecou din cartea de citire…” (Iarba de acasă).

Prea puţin (pe nedrept) cultivat în arealul actualităţii critice, Eugeniu Nistor şi-a cultivat cu eleganţă propriul discurs impunându-se astfel, cu siguranţă, ca unul dintre (cu totul remarcabilii) continuatori de azi ai poeziei satului românesc, coborâtor din istoriile imemorabile ale universalităţii: „Mă întorc la văile/ şi la colinele mele îngândurate,/ pe care, le socot acum,/ mult mai frumoase,/ mai primitoare şi mai inefabile/ decât însuşi legendarul Olimp!...” (Mă întorc).

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara